Du er her

Anonyms bilde
Gjest
Potensialet til gården

Hei.
jeg har skrevet et inlegg her for et år siden, men fikk ikke riktig svar på det jeg lurte på, så jeg prøver på nytt.
Faren min har en gård med melkeproduksjon. En båsfjøs fra midten av 80-tallet hvor vi har 14-15 melkedyr pluss okser og kalver. Har ei kvote på 90.000,og ca 120mål dyrka mark.
jeg lurer på om det er brukbart for fremtida, eller hvilke oppgraderinger/påbygg/ombygg må jeg regne med å gjennomføre dersom jeg skal ta over?

Og hvor mange mål dyrka mark "må" man ha, og hvor stor kvote må man ha får å kunne forsvare en investering som f.eks robot i et påbygg+ foringsautomat/forutlegger?

Pr dags dato så er det to store tårnsiloer (9m), og silotalje å trillebår.

På forhånd takk :)

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Potensialet til gården

For å være brutalt ærlig tror jeg det er altfor lite for morgendagens bonde.

Kjøp deg en gård til i nærheten. Får du ikke til det tror jeg det bare er å legge ned. Riv alle hus som ikke gir inntekt og få deg jobb utenfor.

Alternativet er å snu hver krone resten av livet.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Potensialet til gården

Husk at det hjelp ikkje å ha store inntekter hvis kostnadene er enda større. Ser at det er mange mindre bruk som leverar betre resultat enn store bruk. Suksessfaktoren er å ha kontroll på kostnadene. Er du forsiktig kan du få økonomi i bruket ditt. Det blir krav om lausdrift frå 2024. For mange kan dette løysast relativt billig ved å utnytte eksisterande bygningsmasse. Mi erfaring er at mange planlegg altfor stort, dyrt og komplisert. -Men rik blir du aldri i denne bransjen....

Anonyms bilde
JRL_1
Gjest
Re: Potensialet til gården

&quot\;RST&quot\;: Lite reflektert og lettvint svar.

Hvor stor gjeld blir du sittende med etter overtagelsen?
Er det behov for investeringer i den nåværende driften?
Er det plass til flere melkekyr på båsen?
Er det kvote å få kjøpt/leid i området for utvidelse?
Ligger det til rette for å videreforedle noe melk selv for salg til sluttbruker?
Ligger det til rette for Inn På Tunet-virksomhet?
Har du plass til flere fôringsdyr?
Har du regnet på å bytte til annen rase som gir høyere fettillegg eller tilskudd, feks Jersey eller urferaser?
Er det marked for salg av lokalprodusert kjøtt direkte til sluttbruker?
Innmark å få leid i nærheten hvis du har plass til flere dyr, evt produsere hestefôr for salg?

Poenget mitt er at det er mange muligheter selv om du ikke har det største bruket. Det er flere måter å tjene penger på enn å levere alt du produserer til Tine og Nortura. Hvis målet er å skape en arbeidsplass på gården klarer du helt sikkert det hvis du er litt kreativ og full av arbeidslyst.
&quot\;Økonom&quot\; har noen viktige poenger her.
Lykke til!

Larss bilde
Lars
Logget av
Innmeldt: 27.09.2008
Re: Potensialet til gården

Grovfôrareal i ditt område har ikke jeg greie på, men ofte kan man kjøpe rundballer billigre på våren enn man kan produsere de selv for.

Jeg tror faktisk det kan vara et potensiale i det gamle fjøset ditt.
Kanskje du med enkle grep kan lage noen fler båsplasser av oksebingene?
Mulig du feks kan få til 20 plasser, satse på høytytende kyr. Det finnes mange eksempler på folk som har snitt på over 10.000 Energikorrigert melk pr årsku.

Kanskje automatisere fôringa din litt med feks kraftfôr/grovfôrvogn.

Så kan du ta valget om nybygg etterhvert når du har prøvd deg fram

Anonyms bilde
ferguson89_1
Gjest
Re: Potensialet til gården

Hei, og takk for svar.
Det er ingen gjeld på gården slik som det er nå.
Det er montert melkrør over båsene der vi har okser
i dag, så der kan jeg ha kyr. Da vil det jo bli 20 kubåser.
Det er snakk om Nordland her, og det er jo ikke det
samme som Østlandet, men vi har veldig mye naturlig
kalk i jorda, og på et normalt år, så får vi nesten ikke
plass i tårnsiloene. Vi må ha et par rundballer i tillegg
nesten hvert år.
Vi har en 900liters tank, og di 3 første ukene i September
leverte vi rundt 950 liter, måtte øse av tanken å sette
på melkspanner for å få melket alle,
Og da hadde vi bare 13 som melket, så de yter godt.

Det er et område med myr og skog som jeg kan dyrke,
kanskje 45-50 mål, men leiemark blir vanskelig,
Da blir det isåfall lang kjøring (15-20kilometer)

Anonyms bilde
ferguson89_1
Gjest
Re: Potensialet til gården

Så dersom jeg får dyrket opp det området, har vi jo ca 160 mål totalt. Og Lars sier her at jeg kan ta valget om å bygge? Er det noe valg? Det blir vel krav til løsdrift? Er løsdrift synonymt med robot? Eller hvilke andre løsninger kan man ha for melking i et løsdriftsfjøs? Jeg ser for meg å bygge ut fjøsen i bredden å ha liggebåser der, samt rive tårnsiloene å lage fórsentral der og eventuelt lage ett påbygg for å huse en robot.

geokris bilde
geokri
Logget av
Innmeldt: 04.12.2014
Re: Potensialet til gården

er litt lite info til å egentlig kunne gi et skikkelig svar.
Beste svaret er egentlig å leie inn en driftsrådgiver fra f.eks Tine, koster dere et par tre fem tusenlapper, men kan gi dere et bra svar.

Til sammenligning så overtok jeg for ikke så lenge siden en gård som er litt større, 146tonn kvote, båsplass til 26 kyr, 8 ungdyr/oksebåser, 2 binger med plass til 6 og 8 ungdyr, samt at jeg har kalvebokser trødd innimellom overalt, totalt 9 når det går som verst, 250mål dyrka mark.
Fores med forutlegger og kraftfor med røranlegg.

Forer frem alt, har kjøpt meg inn litt etter litt, slik at totalt overtagelsekost ble uten særlig lån. Dette gir en bra inntekt, som er godt levende av.

Men det er mye jobb, og man er veldig bundet, hadde jeg ikke hatt &quot\;kårkallen&quot\; her, som enda går mer eller mindre på autopilot selv om han er blitt pensjonist, så er jeg usikker på om jeg hadde giddet, i forhold til at mye hadde måtte ofres i forhold til familien.

Staking av fremtiden jobbes litt med nå, og blir satt litt fart i det fremover nå når høststormene gjør det greit å holde seg innendørs.

Man må sette opp plusser og minuser og alternativer og deler av ligning...

1. jeg er 36år, jeg skal ha en løsning som gjør at jeg kan &quot\;overleve&quot\; i 30år til
2. Båsfjøs går mot ulovlig om 10 års tid

alternativ 1. 10 år er litt tid, så jeg har tenkt tanken på å automatisere grovforet og bygge ut noen kvadrat og få kalveforingsautomat slik at jeg kan få en enklere hverdag i forhold til kalv, dette er mulig for ca 1mill. Og vil ikke være helt bortkastet i forhold til en videre utbygging om 10år. Det gir meg en litt enklere hverdag, og kutter tid til fjøsstell bra. Men jeg er fortsatt bundet av melketider. Jeg kan og kutte oppforing av okser og bruke flere båser til melkekyr, og således kanskje klare ei kvote opp mot 200tonn, men dette igjen genererer lengre dager.

alternativ 2. bygge en ny melkeavdeling, her er det da sett på en samdrift med en nabo der sønn skal overta i løpet av et år, han er i ca samme situasjon, men er på ca din størrelse, dog en del mer areal tilgjengelig.
Samdrift er omdiskutert, mange mislykkes, noen lykkes, men bondeyrket er et ensomt liv i den form det har i dag, så vi har begge et ønske om at dette skal fungere for å få en liten arbeidsplass med noe sosialt. Første trinn blir å se om dette er økonomisk levbart, kommer vi dit at det er det, så vil vi legge en del energi i å avdekke fallgruver med samdrift, og lytte en del på de som har gjort det, og feilet, og de som har lykkes. Vi har fått grove overslag og ender opp på at en ny melkeavdeling til ca 50 kyr med robot og automatisert grovforlinje samt oppkjøp av kvote til 400tonn vil koste oss 8,5-9 mill, minus Innovasjon osv...Denne skal så hektes på min fjøs, og der bygger vi etterhvert om båser til binger, men dette er en rimelig lav kostnad og tas i ettertid, vi kan stalle opp undyr og okser på eksisterende båser i dag.

Er masse å tenke på, men i forhold til utbygging, areal det første som blir stilt spørsmål med i forhold til utbygging,med fullt påsett, så må du ha minimum 10mål per melkeku du har planer om, Så her må du enten sjekke muligheten for laaaange leieavtaler, eller å smått begynne å dyrke litt selv.

Men tilbake til starten, er vel verdt å bruke noen tusenlapper på profesjonell rådgiving.

geokris bilde
geokri
Logget av
Innmeldt: 04.12.2014
Re: Potensialet til gården

Så nå at du hadde skrevet noe mer her...

Nei løsdrift er ikke synonymt med robot, man kan godt sette inn en melkestall, evnt en brukt, evnt en brukt robot.
Men det er slik at en robot gir i de fleste tilfeller en høyere ytelse, og skal du ha denne roboten i 20 år, så trur jeg den høyere ytelsen stort sett betaler merkostnaden med en robot, uten at jeg har finregnet på det.

Anonyms bilde
ferguson89_1
Gjest
Re: Potensialet til gården

Supert, tusen takk for et godt svar.
her kan det se ut til at vi er i ganske lik situasjon med tanke på nabo-forhold. Sønnen på nabogården er like gammel som meg (26), og han har vel allerede mer eller mindre overtatt, og går med tanker om bygging. Jeg og han har diskutert samdrift, og slår vi sammen våre to gårder, så ser vi nok på 450-500 mål totalt. Vi har begge noe områder som kan dyrkes, så vi kan komme opp til 550 mål. Men han sier han er skeptisk til å starte samdrift og bygge ny driftsbyning med robot og foringsanlegg, fordi han mener det er ugunstige tilskuddsordninger angående antall dyr, kan det ligge noe i dette?
Og hvilke faktorer er det som spiller inn som avgjør om man lykkes eller feiler økonomisk sett?

Anonyms bilde
ferguson89_1
Gjest
Re: Potensialet til gården

I en samdriftsordning mener jeg da

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Potensialet til gården

Klart du kan bli rik i denne bransjen. Men det krever sitt, og langt mer enn bare hardt arbeid.
Men nybygg til melkeproduksjon er dyrt, og grunnleggende kostnad er den samme enten bygget er lite eller stort. Derfor kommer du mye gunstigere ut pr. kvadrat, - og ikke minst- pr. ku på store bygg.
Bygge nytt melkefjøs med 160 dekar grovforareal er nok desverre det samme som å bli slave for banken. Andre produksjoner som ikke krever like tunge investeringer i bygg er å anbefale. Utover dette er det som regel krav til minste (og maks!) arealgrunnlag for å søke statlig støtte for nybygg, samtidig som bankene krever produksjon i forhold til inntjening.

Når det gjelder samdriftfjøs i melkeproduksjon med to AKTIVE deltakere, og to familier som skal lønnes, blir melkekvoten som normalt følger 500 dekar etter min mening for liten. Dette styres selvfølgelig mer av kvotestørrelse enn av areal, for all del, kan jo få til mye kos på 500daa.
Er kvoten for liten, blir lønnen for dårlig, denne skal da alltid deles på to familier.
Snakk med rådgiver, aller helst landbruksadvokat, og be den om å sette opp et regnestykke på realistisk inntekt for begge familier. På lang sikt!
Når inntektene blir for lave over tid, kommer problemene til og med hos de aller beste kompanjonger.
Holder overskuddet, holder også samarbeidet. Regner med vi snakker om melkeproduksjon her?

Til trådstarter er stikkord sau og ammekyr.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Potensialet til gården

Man tjener ikke penger på omsetningen,det er jo bunnlinja som teller. Trur kanskje noen satser litt vell mye. Hører jo om folk som sitter med 10-20mill i gjeld,som skal betjenes med gårdsdrift. Det vil jeg nesten mene er mere galskap,enn å prøve seg med 20 melkekuer på et gjeldfritt bruk! Er mann litt kreativ drar man fort inn ei lita årslønn i tillegg,når man ikke driver større.
Vi er heldigvis forskjellige,og satser ulikt. Jeg mener det skal være plass til alle,det gir mangfold! Driver selv en liten planteproduksjon,midt blant de store sultende ulvene. Kunn fordi jeg har veldig moro av det!
Til trådstarter:- har du trua selv,kjør på!

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Potensialet til gården

Det er stor forskjell på om du er 25 eller 55 når du skal oppgradere driftsbygningen. 55åringen ringer Gråkjær og får nøkkelferdig hus.

25 åringen jobber som faen og gjør mye av jobben selv.

Tips fra min side er i hvertfall følgende:

1. Bygg stort.
2. Kjøp areal om du har mulighet.
3. Tenk stort(innenfor visse rammer).
4. Maskinparken. Kjør så smått og billig som mulig, uten at du klundrer deg i hjel.
5. Vær aldri merkelojal til maskinhandlere. Kjøp akkurat det du trenger.

Tror jeg aldri har møtt en bonde som har bygd for stort. Har heller aldri møtt noen som angrer på kjøp av areal. Kjøp av for stor traktor derimot...

Anonyms bilde
ferguson89_1
Gjest
Re: Potensialet til gården

Tusen takk til alle som har tatt seg tid til å svare, setter stor pris på det. Da har jeg fått en god del (mer) å tenke på :)

For å svare på noen av spørsmålene:
Ja,det er melkeproduksjon det er snakk om, i en eller annen form, enten en samdrift eller for meg selv.
Og Ja, jeg er 25 år.