Jump to content

Hvordan oppfylle driveplikt?


UndrendeBonde

Recommended Posts

Hei.

Jeg kan så si ingenting om dette men jeg har forsøkt å søkt etter hvordan man kan oppfylle sin driveplikt. Det er snakk om en gård som er i brakk og skal overtas via odel, så da er det driveplikt i 5 år eller utleie av jord i 10 år. Jeg finner ingen informasjon om hvordan man kan oppfylle driveplikten.

 

Kan oppfyllelse av driveplikten være:

- Vedlikeholde jorden, kutte gress o.l.?

- Bygge hønsehus og ha høns? I så fall hvor mange? Er det krav til salg av egg eller lignende?

- Ha sau på beite og i låve?

- Ha ku?

 

Det er bare noen eksempler som jeg kommer på. Det jeg lurer på er hva spesifikt man må gjøre for å oppfylle driveplikten i 5 år. Det er uklart for meg. Vi ønsker oss høns en gang i fremtiden og det hadde vært fint om vi kunne oppfylle driveplikten ved å ha høns.

 

Håper på gode svar.

(Med forbehold om feil og manglende kunnskap om emnet. :) )

 

 

Link to comment
Share on other sites

det er driveplikt på eiendommen hele eiertiden. Altså jorden skal alltid drives. Enten ved deg selv eller ved utleie. Det er ikke driveplikt på fjøs og lignende. 

Jeg tipper du blander 5 år driveplikt med 5 år boplikt. Man må bo på eiendommen i minst 5 år. 

Link to comment
Share on other sites

Driveplikten er hjemlet i jordloven, og gjelder kun dyrkamark. Det er et eget rundskriv som beskriver dette

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/driveplikt/_attachment/66397?_ts=15e5bc9c358&download=true

"For at driveplikten skal være oppfylt, må produksjonsegenskapene på jorda opprettholdes slik at arealet kan nyttes til vanlig jordbruksdrift med mulighet for normal avling. Dette innebærer at arealene som utgangspunkt må høstes og kultiveres årlig. Det stilles ikke krav til driftsform. Driveplikten må anses oppfylt selv om arealet brukes til produksjon av blomster eller til hestehold. Driften kan imidlertid ikke være slik at produksjonsegenskapene forringes over tid, som for eksempel dersom kantsonene ikke vedlikeholdes eller dyrkes, eller dersom det ikke plukkes floghavre"

Du kan altså oppfylle driveplikten ved å kjøre beitepusser over arealet i løpet av vekstsesongen, eller leie ut beite til noen hester. Men ikke ved å la arealene stå brakk i år etter år. Det kan nok også tenkes at en oppstramming av håndhevingen vil sette mer fokus på f.eks grøfter, og om man opprettholder driveplikten dersom man unnlater å reagere dersom grøftesystemet slutter å fungere osv (dvs kjører rundt blauthølene istedet). 

Driveplikten håndheves ikke spesielt strengt i de fleste kommuner pr i dag. 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...