Jump to content

Driveplikt og det den innebærer


GrønnPåAlt

Recommended Posts

Er i prosessen med å anskaffe meg småbruk som har vært en livslang drøm.

Bruket er på rett over 100 daa hvorav ca 25 daa er klassifisert som fulldyrket mark. Resten er litt skog og egentlig bare myr.

Det er konsesjon på eiendommen, men huset og driftsbygningen er relativt falleferdig. Planen er å jevne dette med jorden og bygge opp igjen på omtrent samme plass. Til nå har marken vært utleid, men før eventuelt kjøp skal megleren se på mulighet for å komme utav kontrakten.

Har litt spørsmål om dette rundt driveplikt:
1) Jeg kan søke fritak fra driveplikt, men det står også at det kan være hensiktsmessig å bare ha kortere utleieperioder istedenfor 10 år. Dette hadde jo vært ideelt ettersom bygging og planlegging og alt det vil ta lang tid. Søker jeg da om fritak for å prøve å få dette innvilget?

2) Slik det er idag, er halvparten av området med dyrket mark blitt brukt til sau/ku-jorde og halvparten til gress. Hva kan jeg gjøre med disse arealene? Kan jeg omgjøre det som er gress til hestebeite? Kan jeg slippe ut geiter på det? Kan jeg gjøre noe om til en potetåker til privat bruk?

Link to comment
Share on other sites

For å vere helt ærlig så lurer eg på hva du  i hele tatt skal med all denne jorda for dette er jo bare rot og tull......

 

Du begynner  med å skrive er er nå i ferd med å kjøpe eit småbruk som har vert en livslang drøm  , ja det er jo forsåvit fint tenker eg til eg leser videre .

Det er konsesjon på eiendommen men bygningene er falleferdige og må bygges  på nytt  , dette er noe du er tenkt gjøre på på en lengre sikt  antakelig over flere år...   ok det ting tar tid og krever kapital og egeninsats men  likevel er du overivrig på å bli kvitt en leiekontrakt som er på bruket og har sendt avgårde megleren for å prøve få denne bonden til å anulere den ..... For å oppdatere deg leiekontrakten følger jorda og ikkje eier  og hadde en sleip eiendomsmegler dukket opp på døra mi en kveld og prøvd få meg til å skrive fra meg eit areal eg har stelt og er avhengig av for å ha for til dyra så hadde eg kjeppjaget han ut fra eiendommen min. Kvifor kan du ikkje ta kontakt med bonden sjølv og fortelle litt om planene dine og heller bli enige om en avtale og plan fremover kanskje har han rikelig med beite som hesten din kan gå på fremfor at du skal slippe den på dyrka mark så den kan ødelegge.. og hva er egentlig meninga med det å kjøpe en eiendom på over 100mål men av det arealet så finner du det mest logisk å  bli kvitt han som høster og steller den dyrka jorda som utgjør 20% av totalarealet slik at du kan ha gampen travende på¨den fineste dyrka jorda??  Kanskje har og bonden en plog eller jordfres så han kan frese opp ein rute på noen kvadrat så du kan plante poter på for du greier ikkje spise  25mål med poter  til eget bruk uansett.  

Nå synes du gjerne eg tar for hart i og kanskje blir du sint men om du leser gjennom dit eget innlegg og tenker deg litt om så forstår du nok hva eg mener . Det er helt ok å ville ha ein gård men skal du kjøpe en slik eiendom så må du vere realist og ha en plan vist ikkje er det bare tull og rett og slett skadelig for landbruket i landet . Jorda må holdes i hevd og dyrkes så den produserer noko det gjør du ikkje med å bruke den til å ha en hest  beitende der eller cruse rundt med en beitepusser 2-3 ganger i året. 

Mitt råd er  ring megleren si at du vil ta kontakt med bonden sjølv , ta turen dit sett dere ned snakk sammen fortell om planene dine og hør på hannes synspunkt , det beste for deg er nok å beholde kontrakta og det er meget tvilsomt at han sier den fra seg uansett  men om du tar kontakt og optrer ryddig kan du  kanskje be om å få litt tjenester som at han lager en liten åker til deg og kanskje får låne beite til hesten frem til du får gjerdet inne litt av utmarka  di . fremover vil du ha rikelig  å gjørde med byggningsmassen og har uansett ikkje tid til å stelle jorda. på denne måten  kan du og oppretholde eit godt naboforhold og mest sansynlig komme mye bedre ut av det både du og bonden.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Hei og takk for svar!

Utmarken ligger for langt borte fra hovedeiendommen til at det er praktisk mulig å hest der. Uansett så var det bare et eksempel, har ikke hest :)

Jeg er enig i at jorden må holdes i hevd og alt det der, er bare nysgjerrig på hva reglene egentlig sier. I "Rundskriv M-2/2017 Driveplikt etter jordloven" står det "Det stilles ikke krav til driftsform. Driveplikten må anses oppfylt selv om arealet brukes til produksjon av blomster eller til hestehold." Så jeg lurer på om det er så fritt som det høres ut som.

Setter pris på svar, kjekt med dyktige mennesker som kan dele kunnskap :)

 

Link to comment
Share on other sites

De fleste leiekontrakter har en oppsigelsestid,

Kortere leietid har jeg selv og dette funker helt greit. I pressområder er det utleier som har det sterkeste kortet.

Arealet kan du fritt bruke som beite til hest, gjerde inn og slippe geit og alpakka på hvis du vil. Og selvsagt også potetåker. 

Usikker på driveplikten, men så lenge jorda blir driftet ved bortleie så er jo jorda i drift. Dette kan jo du bare la gå til det året du selv skal bruke jorda. Da overtar jo du med drift på jorda og slik sett oppfyller du driveplikten.  Men du bør uansett sørge for og gi minst mulig ulempe for bonden med tanke på når du selv skal overta driften på jordet. Feks. bør dette skje før sesongavslutning for bonden, etter siste slått.

Link to comment
Share on other sites

Ja, driveplikten betyr kun at du er pliktig å drive jorda og holde den i hevd. Om du gjør det med beitepusser er det ingen som kan si noe på - i forhold til driveplikten. Men det finnes åpenbart mer fornuftige måter å opprettholde driveplikten på. 

Link to comment
Share on other sites

Takk for svar.

Jeg har lyst å drive jorden på sikt (altså etter at bolighus og driftsbygning er satt i stand). Først og fremst til hobby, men hvis det går fint er tanken å utvide antall dyr. Derfor er tanken å ikke leie ut jorda, men ha det jeg trenger til å drive den selv/få noen til å låne det jeg ikke bruker.

Jeg er ikke interessert i at grei jord blir ødelagt og vil også ikke gjøre meg upopulær i bygda, men er veldig nysgjerrig på hva som er lov og ikke lov :)

Hvis jeg kommer utav leiekontrakten med bonden, er jeg likevel interessert i at han får låne jorda til jeg har fått i stand bygningene.

Link to comment
Share on other sites

...så er jeg egentlig litt i samme spor som "anleggsbonden", men mindre "krass" i tonen. Jeg ville nok ha konsentrert meg om å ta over bruket først, med de  heftelser som ligger der (inkl. leieavtaler) og heller ta en prat med leietaker når alt av papirer er i orden om dine fremtidsplaner, og om hvor fleksibel han kan være i forhold til dette. 

Det blir lett sånn at hvis en kommer inn i bygda som "nykommer" og med en gang begynner å hevde sine juridiske rettigheter og "bruse med fjærene" blir det fort vanskelig å få noe samarbeid med naboer i grenda. Og det kommer faktisk veldig ofte mye nyttig ut av det.... 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...