Jump to content

Arv


Fidelma

Recommended Posts

Pappa døde for noen år siden og mamma gikk bort for 3 måneder siden og nå prøver jeg og min storebror å finne ut av hvordan arven skal bli delt (dvs gården). Gården er ikke i bruk (låven er omgjort til oppbevaring/oppholdsrom) og det lille den har av dyrket mark blir leid ut til andre lokale bønder.

Bror har odel på den og det er jo greit, MEN jeg mener at vi må få takst på gården så vi i det minste vet sånn nogenlunde hva den er verdt. Han mener én million er nok å gi meg i arv i og med at det er en odelsgård. Jeg mener odel ikke har noe med saken å gjøre, at det bare betyr at han kan kjøpe den fremfor noen andre, men at prisen må settes realistisk og ikke bare stikke en finger i lufta?

I og med at gården er arv, og den ikke kommer til å bli brukt til gårdsbruk, kun heltidsbolig, burde vi da dele all jorda oss imellom og eller burde jorda følge gården?

Link to comment
Share on other sites

Bud nr 1; unngå uvennskap og fiendeskap mellom dere søsken!

Det dere bør gjøre er å snakke med en regnskapsfører som driver med slik. En uavhengig part som kjenner regelverket og praksis i slike saker. Kan selvsagt også bruke en advokat, men det koster ihvertfall ikke mindre penger å bruke.

Å komme til en løsning som begge er fornøyd med og kan leve med er det viktigste. 

 

Lykke til!

Link to comment
Share on other sites

Gudbrandsdalsbonde påpeker det viktigste her ja.

Men for å være djevelens advokat, så er det sånn at når det er snakk om arv, så bør det komme en takst på bordet, så dere vet hva dere har.

Odelsretten er som du er inne på, bare en "forkjøpsrett", men når selgeren er død, så er det arv og da er over på vanlig arv.

Så er det jo noe helt annet, hva dere blir enig om til slutt..

Link to comment
Share on other sites

Takk skal dere ha begge to. Helt enig, vi må komme til en løsning som vi begge er fornøyde med. Jeg var bare ikke sikker på om fordi det er en odelsgård at det blir litt annerledes men siden det kun er snakk om arv så må det på en måte deles så vi begge blir fornøyde. Takk for svar.

Link to comment
Share on other sites

Forresten....jeg har ett annet spørsmål og. Hvis vi får inn en som skal taksere gården, hvem burde vi kontakte da? Vanlig eiendomsmegler eller en som spesialiserer seg på gårdstakst? Eller begge og så ta gjennomsnittet?

Link to comment
Share on other sites

Hei Fidelma –

 Om det er relevant om det er snakk om en odelsgård eller ikke avhenger for så vidt av om din bror har barn. Dette henger sammen med den markante innskrenkning i linjen over odelsberettigede som trådde i kraft ved endring av odelsloven den første januar i 2014. Dersom han har barn så kan det bli relevant i forbindelse med verdifastsettelsen ved en eventuell utkjøpssituasjon - noe som avhenger av hvordan dere forestår skiftet.

 Når det gjelder takst eller verdivurdering av eiendommen vedrørende skifteoppgjøret så bør dette foretas av enten en kyndig takstmann eller advokat/jurist med erfaring vedrørende taksering/verdifastsettelse.

 Jeg anbefaler dere at dere forsøker å være så enige i forbindelse med verdifastsettelsen som mulig, slik at dere unngår at det må fastsettes en skiftetakst. Dersom det er uenighet rundt verdifastsettelsen på gården så skal denne verdsettes med skiftetakst (jf. skifteloven § 125 første og annet ledd). Dette blir fort en kostbar affære da retten må innkalle skjønnsmenn som videre må befare eiendommen.

 Når det gjelder odelsgårder så stiller dette med takst seg i utgangspunktet annerledes. Odelsloven § 49 sier at det skal tas hensyn til blant annet det faktum at gården skal drives som en gård. Her fremstår det slik at dette ikke er tilfellet og da er det ikke sikkert at denne forutsetningen er til stede vedrørende taksten, men da er vi inne i detaljer som må avklares i forbindelse med boskiftet etter deres mor.

 Når jeg har slike saker så råder jeg alltid mine klienter til å være enige så langt det er mulig for nettopp å unngå at det går til skiftetakst, for å unngå kostnader man egentlig kunne spart seg for. I realiteten så er skiftetakst siste utveg der man ikke kommer til enighet rundt en eiendoms verdi, og det bør i tillegg i alle fall være snakk om en eiendom av en viss verdi før man kan begynne å snakke om at det «lønner seg».

 Som Karl Daniel sier, så er odelsretten en forkjøpsrett. For deres tilfelle så er jo utgangspunktet at din bror har rett på å få gården utlagt til seg på skifte, nettopp av den grunn at han har sterkest odelsrett (jf. skifteloven § 62), under forutsetning av at han er eldst.

Mvh. Gunnar

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...