Jump to content

Gjelder det alle kommuner?


Bytosken

Recommended Posts

Tiltak som regnes som nydyrking, jf. forskrift om nydyrking § 3:

  • Opparbeiding av udyrka mark til fulldyrka mark
  • Opparbeiding av udyrka mark til overflatedyrka mark
  • Opparbeiding fra jordbruksareal som har ligget unytta i over 30 år til overflatedyrka eller fulldyrka mark

Gjelder dette over hele landet? kan man få tilskudd til å pløye opp ett jorde med ugress som ikke har blitt beitet eller brukt til grasproduksjon de siste 30 år altså?Fikk ikke tilskudd til punkt 3 på overnevnte paragrafer i trøndelag,siste gang det ble slått silo her var i 1981.

Link to comment
Share on other sites

Du får vel ikke tilskudd for å opparbeide jorda til dyrkamark, men du vil jo få tilskudd for å drive jorda... AK-tilskudd og produksjonstilskudd.
Men hvis det ikke er søkt om tilskudd for drift av jorda i en del år, bør du sjekke opp hva arealet er klassifisert som nå (se f.eks på gardskart), og eventuelt søke kommunen om endret klassifisering. Jeg har hatt flere runder med kommunen (også i Trøndelag) på dette, i hovedsak i forhold til innmarksbeitearealer.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Hei jon bonde,arealet er klassifisert som fulldyrket,det er bare mjødurt,brennesle og ugress.Men det står ifølge kartet at det er fulldyrket.....

Har også vokst opp nok bjørk til ved på ca 15 dekar,men ifølge kartet på skog og landskap er denne skogen fulldyrket areal.......

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Hei,

Pass på emnetittelen når dere lager nye tråder. Det er en fordel at emnetittlen beskriver så godt som mulig hva innlegget handler om. I dette tilfellet er emnetittelen "Gjelder det alle kommuner?". Da er det umulig å vite hva det handler om, og man må lese hele innlegget. 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...