Jump to content

Delt gjødsling i ensidig kornproduksjon


LilleBonde

Recommended Posts

Hei!

Det later til å være liten tvil om at delt gjødsling i bygg, og kanskje spesielt på leirjord, er gunstig for HL-vekt og avlingsnivå. Jeg ha aldri før prøvd delt gjødsling men har tenkt tanken i flere år. Det kjøres husdyrgjødsel (blaut) både høst og vår, og mitt spørsmål er som følger;

Vil jeg få noen effekt av delt gjødsling med handelsgjødsel (såing + strekning) i tillegg til 2 t/daa med bløtgjødsel fra gris, eller ligger det bare an til ekstra og ulønnsomt forbruk av tid, diesel og kunstgjødsel...?

Link to comment
Share on other sites

Dette er spørsmål som er fine å stille til landbruksrådgivningen. De har sikkert et laaangt svar til deg.

Jeg kjører på min 2,5 tonn blautmøkk fra gris, 25 kg 27-0-0-4s (evnt 25-2-6). Seinere overgjødsler jeg med ca 10-15 kg med 27-0-0. (per dekar)

Imidlertid er det året som avgjør hva som er riktig. Får vi tørke, kutter jeg ut overgjødslinga. kommer det mye nedbør rett etter spiring slik at åkeren ser ut til å misstrives, kjører jeg på overgjødslinga fortest mulig. Dette er ting som gjødselplanen ikke får tatt høyde for, men som er viktig å vurdere. Jeg mener at det er best økonomi å gjødsle forsiktig fra starten, og heller overgjødsle etter antatt avlingspotensiale.

Hva gjør dere andre?

Link to comment
Share on other sites

Hei,

 

Enig med Lars her. Vel så viktig som økte avlinger er sparte kostnader i form av mindre kunstgjødsel.

Vi kan gjødsle om våren utfra antatt avlingspotensiale, men vi vet jo ikke noe om været.

Det beste måtte vel vært å porsjonert ut litt hver uke, men da er vi tilbake der tidsbruk og diesel spiser opp "gevinsten".

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...