Jump to content

Ta over gård i god stand, hva skal det satses på?


Guest

Recommended Posts

Hei

 

Har muligheten til å ta over familiegården og lurer på hva jeg bør satse på.

 

Planen er egentlig å satse på enten ammeku og/eller oppforing av okser. Og da står kun ammeku sterkest pr dags dato.

 

Gården er fortsatt i drift med ca 50 melkeku + ungdyr.

Maskinparken er da naturligvis i god stand, det samme med fjøset. Fjøset har mjølkegrav, løsdrift med liggebåser til 50 kuer + binger for ungdyr.

 

Gården har bra med beite og ca 400 dekar dyrka mark.

 

Det ligger da også ei mjølkekvote her som man kan selge for å deretter investere i livdyr.

 

Siden fjøset er i god stand og ikke veldig mange år siden det ble bygget vil jeg tro at det ikke trengs veldig store kostander for å gjøre om til ett ammekufjøs, og evt bygge på for enda litt mere plass.

 

Hvordan høres dette ut som ett utgangspunkt?

Er ammeku det rette å satse på eller bør man også fore opp okser?

Hvordan er økonomien i dette om man driver relativt stort med feks 50-70 ammeku?

Link to comment
Share on other sites

Er klar over at melkeproduksjon er det mest lønnsomme. Men vil ikke fortsette med melkeproduksjon pga at det krever en helt annen tilstedeværelse og mindre frihet. Med ammeku kan jeg også ha mulighet til å drive med diverse annen virksomhet utenom. Men gården vil være hovedfokus, og den skal være den primære inntektskilden.

 

Gården ligger på Østlandet.

 

Håpløst utgangspunkt?

Kan da ikke være helt håpløst da det er minimale utgifter for å starte opp, og mye ligger allerede til rette?

Link to comment
Share on other sites

Dekkningsbidrag på 200-300 på 50-60 ammekyr med oppforing?? Da er ikke drifta mye å skryte av. Selge kvoten frigjør jo også mye kapital
Link to comment
Share on other sites

hvilket fylke? er svært interressert i kvote om du er i rett fylke :)

 

tror 2-300 000 i dekningsbidrag var vel pessimistisk.

 

Men spørsmålet mitt, er hvor mye gjeld du har på fjøset? tror lønnsomheten vil avhenge veldig av det.

Link to comment
Share on other sites

Jeg kan annbefale melkeproduksjon. Driver du godt med 50 melkeku uten altfor mye lån har du en god og stabil inntekt, så kan du heller leie inn litt hjelp..

Nå har jeg ikke greie på ammeku men er ikke dekningsbidraget her ca halvparten av melkeku?(gjennomsnitt) Det er jo ikke så verst med tanke på arbeidsmengden..

 

Tenk og på mulighet for melkerobot...

Link to comment
Share on other sites

Mjølkeproduksjon er på en måte grunnpelaren i heltidjordbruket. I min egen kommune forsvinner den ene mjølkeprodusenten etter den andre. Resultat er at ingen lever av gårdsdrifta lenger. Det som er lettvinte produksjoner gir aldri særlig fortjeneste. Sånn er det bare. Så mitt råd er om du vil leve av gårdsdrifta: Ikke kutt ut melkeproduksjonen.
Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Du må satse på det DU har LYST til. Jeg startet opp med melkeproduksjon i Juni i et fjøs fra 1980 som har stått tomt i 8år. Planen er å aktivere melkekvoten på 150 tonn, altså levere melk i minst 2 år, også gå over på kjøttproduksjon. Å starte opp fra scratch med et nedlagt gårdsbruk er utrolig tungt både fysisk, psykisk og økonomisk. Men vi er fast bestemt på å klare det. Du er heldig som har et bruk i drift, du har alle muligheter. En utfordring under oppstarts/overtakelsesfasen er å filtrere alle råd, kommentarer, tips og kritikk fra alt og alle, og huske å følge ditt eget ønske og tanker. Å gå fra melkeproduksjon til kjøttproduksjon får mange melkeprodusenter og Tine-rådgivere til å himle med øynene. Alle vet at det ligger mest penger i melk. Men alle vil ikke holde på med melk, og det må de forstå! Vi kjøpte inn buskap, og har inseminert mesteparten med kjøttfe. Det er overproduksjon på melk her i landet, men underskudd på 20000 tonn norskprodusert storfekjøtt. Nortura anbefaler å starte med ammekyr, de sier det trengs en økning på 50000 mordyr. Vi skal få lagd en driftsplan på kjøttproduksjon og tegninger på ombygging av nåværende driftsbygning. Målet er å få en inntekt for å leve av, det er ikke noe problem. Uansett om melk gir mest, er ikke penger alt her i verden! Gjør det du har lyst til å gjøre.

Link to comment
Share on other sites

Ammekuer skal ha tilsyn 2 til 3 ganger i døgnet gjennom hele året. Hyppigere i kalvingsperioden og når kalvene er små. Om kua skal ha mat må du drive våronn om våren og slått  på sommeren/høsten. Går dyra på utmarksbeite må de ha tilsyn og sankes om høsten. Enkelte har nok drevet lettvint med lite tilsyn og innkjøp av for. Bruk av dårlige store dårlige  innmarksbeiter med lav tilvekst på kalver.Desverre kan de nok hente noen kroner på tilskudd men spesielt etisk dyrehold er dette ikke. Hva de har tjent legger jeg meg ikke opp i. Men du skal overta et bruk og drive det i en generasjon. Tenk på hvilke muligheter de som skal overta etter deg skal ha. Det som er på gården er bygget opp med inntekt fra melkeproduksjon. Mye mulig at inntekt fra ammekuproduksjon kan Være greit nok, men om det ikke er nok til vedlikehold av jordveier, hus og maskiner er det fare for at ditt bidrag til gården er å svekke den som driftsenhet. Forrige generasjon er sannsynligvis en viktig ressurs i drifta og deres bidrag er verdifullt. Gjennomfør lange samtaler og ta avgjørelser på riktig grunnlag. Om du føler at din frihet er viktig husk at det å overta en jordbrukseiendom er å forvalte en del av vår kulturarv.   Flott at du tar dette opp til debatt. Stå på 

Link to comment
Share on other sites

Vet ikke hvor mange tusen gårdsbruk som er lagt ned i de siste åra, men det er mye bedre at et bruk blir i drift istede for at det legges ned, uansett type produksjon. Det er ofte at neste generasjon ikke har samme interesse som den forrige når det gjelder for eksempel melkeproduksjon. 

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Guest galaksen_1

Kan ikke melkekvoten leies ut?  Og så kan driveren låne penger i banken med kvoten som sikkerhet, hvis han trenger likvide midler. Kanskje leieinntektene dekker renten?  

Dette er et spørmål og forslag til løsning fra en med lite peiling, men som vil lære mer.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...