Jump to content

Odelsloven


Guest

Recommended Posts

Hei

 

Har et kjapt spm. vedr. odelsloven.

 

Bonde tok gården på odel i sin tid. Fikk aldri barn. Så dør han.

 

Han har to søsken, som begge har barn, men eldste er død.

 

Det er da gjenværende søsken som har odel, og dens etterkommere?

 

Eller er det eldste søsken sine barn?

 

 

Link to comment
Share on other sites

Hvem tok han over etter. Etter endring i odelsloven er det kun barn av eigar og tidligare eigar som har odel.

Dvs, tok han over etter sin far, har hans søsken odel.

 

Eldste barn av søsken har ikkje odel.

Link to comment
Share on other sites

Døde mennesker har ikke odel. Så barn av den døde broren/søsteren (barnebarn av forrige eier) har derfor ikke odel.

 

Den eldste av de gjenlevende søsken kan ha odel. Men det forutsetter at han/hun kan si: &quot\;min far/mor eide gården med odel&quot\;, dvs at den nylig avdøde eieren overtok etter en av forenldrne.

 

Link to comment
Share on other sites

Svaret til JBG er feil, og svaret til E er riktig.

 

Enten så:

 

1. Har ingen odelsrett, eller så

2. Er gjenlevende søsken først i odelrekka

 

Det kommer an på hvem den avdøde eieren overtok etter.

Link to comment
Share on other sites

Vær obs på at det kan være flere enn de du nevner som har odel. For hvis forrige eier var far/mor til han som nylig døde, så kan det være gjenlevende søsken av forrige eier, altså tante/onkel av nylig avdøde eier som har odel. Men de kommer isåfall etter gjenlevende søsken i odelsrekka.
Link to comment
Share on other sites

Hei

 

Han som eide gården tok den trolig over på 60-tallet av sine foreldre.

 

Odelsloven sier følgende: &quot\;Av etterkomarane til odlaren går eldre sysken føre yngre med seg og si line, om ikkje anna går fram av eller blir fastsett med heimel i denne lova. Dette gjeld uansett kjønn og når etterkomarane er fødde.&quot\;

 

Så når et søsken dør, forsvinner også hele &quot\;linja&quot\;. Synes det virker rart..

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Eldste barn av eldste søsken ville i denne saken uansett ikke hatt odelsrett, selv om eldste søsken fortsatt levde (derimot kunne vel dette eldste barnet overtalt eldste søsken å bruke _sin_ odelsrett, for deretter å selge videre...). Dette på grunn av regelen hvor odelskretsen er fastsatt til &quot\;barn av eier&quot\; og &quot\;barnebarn av siste eier&quot\;.

 

Om vi kaller nåværende, nylig avdøde eier for B, hans far for A, eldste søsken for C, og eldste søskens barn for D, så er nemlig ikke D, etter at B overtok fra A, lenger barnebarn av siste eier, og er heller ikke barn av eier, ettersom C aldri ble eier.

 

I denne konkrete saken, så er det altså kun gjenlevende søsken, ikke bare av _siste_ eier, men også av _alle tidligere eiere_ som har eid gården med odelsrett, som har odelsrett. Altså ikke bare B sine søsken, men også A sine, og i teorien søsken av enda eldre generasjoner eiere, om noen der fremdeles lever...

Link to comment
Share on other sites

Sitat: &lt\;Så når et søsken dør, forsvinner også hele &quot\;linja&quot\;. Synes det virker rart.&gt\; Sitat slutt.

 

Tenk over konsekvensen hvis det ikke hadde vært slik: En gård kommer for salg, og du finner ut at din bestefar hadde odel på den i sin tid, eller din tipptippoldefar for den saks skyld. Ville du ment at du kunne overtatt gården fordi bestefar kunne overtatt den på odel hvis han fremdeles hadde vært i live? Eller tipptippolderfar?

 

Funker ikke det serru. Er man død så &quot\;brytes linja&quot\;.

Link to comment
Share on other sites

Guest Kristan

Sitat: &lt\;Så når et søsken dør, forsvinner også hele &quot\;linja&quot\;. Synes det virker rart.&gt\; Sitat slutt.

 

Jeg syns også dette er rart. Tenk da om en forbreder seg på å ta over etter onkel og så dør plutselig mor og da arver en ingenting....Hva da om ingen av søsknene lever, hvem arver da?

Link to comment
Share on other sites

Kristian: Ikkje bland arv og odel......

 

Korrekt som du skriver, Onkel kan fortsatt selge til deg selv om mor di er død, men har ho gjenlevende søsken kan de benytte seg av odel. Odel er ikkje ein gavepakke, men ein forkjøpsrett. Dvs om noen har bedre odel enn deg kan de benytte seg av denne forkjøpsretten innen 6 mnd etter tinglysning.

 

Hva arv gjelder, så vil jeg tro at hvis din mor dør og alle andre odlere er borte er gården å se på som odelsfri? Dvs ingen problem for deg å kjøpe gården.

Link to comment
Share on other sites

Guest Kristan
Ja det var rotete skrevet av meg, men faktum er det at jeg måtte bevise at mor var i live da hennes onkel døde for at vår familie skulle få vår del av arven. Så dette gjelder både arv og odel..
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...