Gå til innhold

Boplikt på odelsgård.


Gjest

Anbefalte innlegg

Hei.

Har vært i kontakt med kommunen ang boplikt på gården til foreldrene mine, der er det bare et hus og de ønsker å få lov til å bo i huset til de ikke har behov for det mer selv. Min far og jeg er enige om pris og overtagelsedato. Men mannen min eier også en gård som vi bor på pr i dag ca 2,5 mil unna. Da vi har barn på hver vår kant ønsker vi å ha en gård hver og ikke drive dem under en enhet. Begge gårdene er for tiden utleid og vil fortsatt være det i fremtiden, men kommunen mener jeg fysisk må bo på gården når jeg overtar den etter min far, noe vi finner urimelig siden de bor der burde boplikten bli opprettholdt av det? Eller har kommunen feil og jeg rett?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Hei.

Har vært i kontakt med kommunen ang boplikt på gården til foreldrene mine, der er det bare et hus og de ønsker å få lov til å bo i huset til de ikke har behov for det mer selv. Min far og jeg er enige om pris og overtagelsedato. Men mannen min eier også en gård som vi bor på pr i dag ca 2,5 mil unna. Da vi har barn på hver vår kant ønsker vi å ha en gård hver og ikke drive dem under en enhet. Begge gårdene er for tiden utleid og vil fortsatt være det i fremtiden, men kommunen mener jeg fysisk må bo på gården når jeg overtar den etter min far, noe vi finner urimelig siden de bor der burde boplikten bli opprettholdt av det? Eller har kommunen feil og jeg rett?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest Peter_Raugland_1
Hold alt hver for seg. Din mann på sin gård, du på din. Du får din post og bor hos deg, han hos seg. Så sover dere, spiser, feirer jul, etc akkurat der det måtte passe dere.
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest borris_1

Du kan søke om fritak om personlig boplikt, samt at du har kontrakt på utleie i f.eks 10 år.

I kontrakten kan det være gjensidig oppsigelse på f.eks 3 mnd på leieforholdet

I vårt tilfelle prøvde kommunen seg med det samme, men det er ikke lenger personlig boplikt, så dere kan leie ut til hvem dere vil og boplikten er overholdt.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Er og i samme situasjon begge har hver vår gård og bor på den eine.

Har fått fritak for boplikt men driver begge gårdene i sammen men eier dei hver for oss.

Forskjellen på oss er at vi er aktive bønder og dere jordeigere som vil ha mest mulig i leie for jorda. Dette viser hvor gale det er med odelsloven. Håper dere ikkje får fritak for boplikt men må drive jorda

noen år først. Beklager men dette er min mening.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest JD2650_1

Buplikten er personleg og varer i 5 år, men du kan søke om fritak eller utsettelse. Fritak er vanskelig å få, men utsettelse nokre år pleier å gå greit.

Driveplikten er ikkje personlig og kan oppfyllast ved utleige, men den er evigvarande.

Viss dere har budd 5 år på garden dere bor på så kan de bytte hus med dine foreldre i 5 år for så å bytte tilbake, dette er einaste måte å oppfylle kravet om boplikt. Dette vil sjå nokså tullete ut og difor kan nok kommunen gi fritak, det viktigaste med boplikten er jo at det bur folk på garden. Men etter loven har kommunen heilt rett her.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Fra SLF:

Tre typer boplikt

Lovbestemt boplikt får den som overtar en landbrukseiendom over en viss størrelse og med bolighus fra nær familie, eller som har odelsrett til eiendommen. Da må du være folkeregistrert som bosatt på eiendommen i fem år. Hvis du vil slippe å bo, må du søke konsesjon.

 

Boplikt som et vilkår for å få konsesjon får den som kjøper en konsesjonspliktig eiendom på det åpne markedet. Personen må søke konsesjon, og kommunen bestemmer om det skal være personlig boplikt eller upersonlig. Hvis boplikten er upersonlig, kan du leie ut eiendommen.

 

Boplikt i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense (nullgrense) er den tredje varianten. Det er boplikt på små eiendommer som normalt er under arealgrensene både for konsesjon og boplikt. Når du overtar en eiendom her, kan du slippe å søke konsesjon ved å bekrefte at eiendommen skal brukes som helårsbolig. Du kan velge om du vil bo der selv eller om du vil leie ut eiendommen. Boplikten er oppfylt så lenge noen er folkeregistrert bosatt på eiendommen. Dette er den boplikten man oftest møter når man skal kjøpe seg en fritidsbolig. Kommunene som har innført boplikt, har søkt om å få disse reglene.

 

Så det ser ut som dere har rett begge. Skal du søke om å få ikke personlig boplikt må du søke konsesjon. Da kommer det an på hvilken praksis kommunen har da..

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest Oddbjørn_1
Dersom dere er gift så klarer dere sannsynligvis ikke å oppfylle boplikten på hver deres gård med å ha hver deres adresse. For samboere er det lettere. Jeg har hørt om gifte par som har måttet ta ut separasjon for at de liksom skulle bo på hver sin gård og oppfylle boplikten på begge. Er det noen misunnelig nabo som ville hatt jorda som tilleggsjord, eller en nidkjær kontrollør i kommunen så risikerer dere problemer. Noen har faktisk så lite å gjøre at de kjører rundt og ser om bilene deres er parkert på rette stedet, om snøen er sopt av trappa osv. Det heter at man skal tilbringe de fleste overnattingene på det stedet man bor. (Dette siste har i mange år vært et problem for pendlere, som kanskje bor på brakkerigg på anlegg i uka. Men i slike tilfeller er det lettere å få fritak.)
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Nå har det seg slik at jeg ennå bare er 20 år og mannen min 25. Min farfar drev gården helt frem til han døde i høsten 2011, og og var meningen jeg skulle ovrerta direkte etter han, men på grunn av omstendighetene på daværende tidspunkt kunne verken vi eller foreldrene mine drive gården og valgte derfor å leie bort kvote og jord til en nabo.

Gården vi bor på pr i dag er jord og driftsbygningene utleid. Mannen min overtok der som 18-åring så han har oppfyllt boplikten sin.

 

Vi har med tiden tenkt å starte opp igjen driften men har valgt å utsette det 8-10 år

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Arkivert

Dette emnet er nå arkivert og stengt for flere svar

×
×
  • Opprett ny...