Gå til innhold

ODEL på gård


Gjest

Anbefalte innlegg

Hei. Jeg har odel på en gård, vi er to søsken.

Jeg har ingen interesse av denne gården men min yngre bror vil ha den.

Hvordan er det med rettigheter som jeg har?

Har hørt at noen får penger av søskene sine for gården stemmer der?

Og pappa som eier gården lever jo enda men kan han da selge den til broren min uten videre?

og hvis jeg ikke vil ha gården er det slik at datteren min får den da? hun er jo bare 4år..

Lenke til kommentar
Del på andre sider

  • Svar 69
  • Opprettet
  • Siste svar

Hei. Jeg har odel på en gård, vi er to søsken.

Jeg har ingen interesse av denne gården men min yngre bror vil ha den.

Hvordan er det med rettigheter som jeg har?

Har hørt at noen får penger av søskene sine for gården stemmer der?

Og pappa som eier gården lever jo enda men kan han da selge den til broren min uten videre?

og hvis jeg ikke vil ha gården er det slik at datteren min får den da? hun er jo bare 4år..

Lenke til kommentar
Del på andre sider

La den av dine søsken som vill kjøpe gården f kjøpe den!!

Å ikke legg deg borti saget/overtakelsen fordi om du har førsterett til ett kjøp av gården er det ingen automatikk i att du skall ha noe mer enn den andre av dine søsken som ike kjøper/overtar.

Idiotisk spørsmål som vitner om stor egoisme spør du meg.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Du har ikkje rett på noko som helst. Far din kan selga garden til din yngre bror for ein pris dei vert enige om. Dersom du etter dette salget vil ha garden må du innan seks månadar(lovendring 1. juli i år, var 12 mnd før) gå til sak mot bror din for løysa garden på odel. Det vil då bli satt ein odelstakts som ikkje treng vera lik den prisen bror din ga. Blir mest sansynleg betydeleg høgare.
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Helt rett som overnevne skriver. Du har ikke rett på noe som helst. Du kan ta gården på odel, men da må du løse den ut etter odelstakst. Hvorfor skulle du få noe penger fra dine søsken?? Det er di far som bestemmer, han kan selge til hvem som helst, de er i så fall han som gir deg noe arv etterpå hvist han vil.
Lenke til kommentar
Del på andre sider

BYLIV: Odelsrett har ingen annen verdi enn at den gir deg en kjøpsrett... Hvis du ikke er interessert i å kjøpe gården, da er odelsretten null verdt for din del.
Lenke til kommentar
Del på andre sider

lite spørsmål her\; jeg er yngst og har tatt over. enighet mellom meg og min søster ang utløsning (altså ingenting i kroneutlegg, utover at vi er enig om at hun skal ha førsterett på å arve våre foreldre sin hytte). Men mine og hennes barn, slik som potensiellt i tilfellet ovenfor\; hvis ikke mine barn vil overta, er det da slik at hennes barn har best odel etter mine(når vi ser bort fra min søster?) I vårt tilfelle var det snakk om vi trenge en skriflig avtale på dette eller ikke, da vi begge er enig om at de skal ha mulighet hvis mine barn ikke ønsker. Er det nødvendig?
Lenke til kommentar
Del på andre sider

en lite tilføyning\; lurer på dette da min søster skal skrive fra seg odelsretten til fordel for meg. Hva da med hennes barn, trenger vi en skriftlig klausul?
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest kjellp_1

harald: ho treng ikkje skrive frå seg odelsretten fordi du skal ta over garden. Du kjøper garden av dine foreldre for ein avtala sum. dersom denne summen er lågare enn verdien på garden, kan du få inntil 500.000,- i arv frå dine foreldre(avgiftsfritt), og må betale arveavgift etter fastlagde satsar for det mellomverande beløpet..

 

kva dine foreldre gjer med pengane du kjøper garden for, er jo heilt og fullt opp til dei

 

etter 6 månader har ho ikkje lenger betre odelsrett enn du, og kan ikkje ta garden på odel frå deg.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Jeg lurer veldig på hvor dette med \&quot\;å kjøpe ut\&quot\; kommer fra? Odel betyr ingenting annet enn en (slags)forkjøpsrett. Virker som enkelte tror det er ei gullgruve. De av søskene (odel eller ikke) som ikke vil ha gården, har ikke krav på noe som helst. Hverken fra søsken eller foreldre. Pengene går til selger, som vet et vanlig kjøp. Hvis foreldrene ønsker, kan de selvfølgelig betale ut forskudd på arv. Og da mener jeg vanlige satser gjelder (470 000 - 0%, &lt\; 800 000 - 6%, &gt\; 800 000 - 10%). Lurer på om det ikke hadde vært lettere å forstå hvis vi bare fjernet odelen fullstendig!
Lenke til kommentar
Del på andre sider

  • 7 måneder senere...
Gjest Anonym
Hei.jeg overtok en gård på odel for noen år siden.Min søster er eldre enn meg,men hun gjorde meg den noble tjeneste å omrokere på odelsrekkefølgen slik at jeg fikk odelen,dette ble tinglyst.Så nå følger gården mine arvingers gang,dvs hun har overlatt all odel over til meg og mine etterkommere,men hvis jeg og mine etterkommere ikke skulle ville ha gården kan hun og hennes etterkommere komme inn på banen
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest Anonym
La oss tenke på de som ønsker å drifte enn gård og får muligheten til dette nettopp pga åsetetakst og odelslov..En gård i dag er som regel verdt mye penger hvis den kommer på det åpne marked,noe som kunne gjort det umulig å kjøpe gård for de som har arverett på en.
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest Anonym
Jeg lurer på en ting angående arv/odel. Jeg har odelsrett på gården hjemme. Vi er 4 søsken og nå vil pappa selge/gi bort til min yngre bror. Jeg kommer til å si fra meg odelen slik at det er mulig, for jeg kommer ikke til å drive den. Hvordan gjør de de i henhold til oss 3 andre søskene? Den dagen pappa ikke er mere er det kun han som fikk gården som arver noe. Pappa sitter i uskiftet bo, da mamma døde for ca 10 år siden. Hva er normalt men henhold til oss 3 andre søskene. Jeg kunne tenkt meg en klausul på at vist bror min som ikke har barn går bort så har vi/barna våres førsterett til å få kjøpe gården tilbake. Dette var vist ikke så enkelt etter hva pappa sier? Vist min bror gifter seg er det vel hans kone som arver han og da har vi vel ingen ting å si eller? Pappa sa at broren våres skulle kjøpe det for en billig penge, men han kunne gjøre hva han vil med de pengene. Hva er normalt i disse situasjonene. Hvordan kan det gjøres.
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest Anonym

Her var det mange rare utsagn og problemstillinger. Kan på langt nær alt om odelsloven, men noen holdepunkter er viktige:

1) Du kan ikke si fra deg odelen for andre enn deg selv.

2) Pris og arv har ikke noe med odelen å gjøre, det er et oppgjør for seg.

3) Om man \&quot\;får\&quot\; en gård på odel, er det i så fall forskudd på arv. Søsken har arverett i henhold til arveloven uansett.

4) Eier dør uten livsarvinger: da trår andre inn i odelsrekken igjen, f eks søsken og nevøer og nieser UTEN noen form for skriftelig eller tinglyst \&quot\;gjenkjøpsrett.\&quot\; Odelsloven går i så fall foran alle andre avtaler med unntak av eksempel i punkt nr 1.

 

Som flere har påpekt: odel er kun en forkjøpsrett. Om eier velger å se bort fra denne \&quot\;forkjøpsretten,\&quot\; kan odelsberettigede gå til rettsystemet og kreve denne forkjøpsretten aktivert i løpet av 6 mnd. Pris etter egen takst. Dette er den eneste \&quot\;rettighet\&quot\; en odelsberettiget har.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest Anonym

Vist min bror kjøper gården av pappa for ca 10000. Fiktiv sum.

Den dagen pappa dør og arveoppgjøret kommer, må da våres bror kjøpe oss ut eller? Skjønner ikke helt dette jeg. Eller arver vi ingen ting?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest Anonym

Her er det flere spørsmål som alle krever lange svar.

Din far sitter i uskifte bo, og kan ikke selge eiendommen billig (gavesalg) til din bror uten at medarvingene godkjenner kjøpekontrakten. Han kan altså ikke fritt gi bort søskenes morsarv i form av den faste eiendommen til din bror uten at dere godkjenner transaksjonen.

Pengene som han får kan han nærmest gjøre hva han vil med, bortsett fra å gi bort urimelig store beløp til f.eks en av arvingene. Men pengene kan han fritt bruke til normalt livsopphold og også til en viss grad luksusforbruk.

 

Selv om du skriver fra deg løsningsretten til fordel for din yngre bror har dere 3 søsken fortsatt odelsrett til eiendommen etter din bror og eventuelt hans livsarvinger. Odelretten er bare en rett til å kjøpe eiendommen til odelstakst (tilnærmet markedsverdi) hvis eiendommen kommer på salg. Odelsretten fungerer derfor i praksis nærmest som en forkjøpsrett, men ulempen er at det må reises odelsløsningssak mot en eventuelt kjøper utenom familien (koster penger i rettssystemet og kan også bli avvist).

 

Hvis din bror gifter seg, men ikke får barn, arver hans ektefelle normalt halvparten av hans formue. Ved testamente kan hun likevel arve alt. Odelsretten er likevel i behold, og dere 3 søsken kan dermed kjøpe garden tilbake. Men dere trenger altså ikke å motta arv fra din bror eller hans ektefelle.

 

Når det gjelder arv fra dine foreldre er det også komplisert. Utgangspunktet er at dere 4 søsken arver likt. Hvis din bror får kjøpe eiendommen til underpris kan det avtales at han har fått forskudd på arv i forbindelse med eierskiftet. I prinsippet skal dere 3 andre søsken i et slikt tilfelle motta samme beløp i arv i det endelige arveoppgjøret, før eventuelt et restbeløp skal deles på 4. Forutsetningen er at din far ikke har skrevet testemente som kan forrykke fordelingen av hans del av uskifteboet.

Hvis din bror har fått større forskudd enn det som blir i endelig arv på dere 3 andre skal han selvsagt ikke betale noe beløp til dere. Eneste konsekvens for din bror i et slikt tilfelle er at han ikke mottar ytterlige arv i det endelige skifteoppgjøret.

 

Generelt vil jeg anbefale profesjonell hjelp av jurist/økonom med spesiell kompetanse i slike saker. Åpenhet er viktig, og slike saker må løses før eierskiftet. I ettertid blir det lett bare krangling og dårlige familieforhold som resultat.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

  • 2 uker senere...
Gjest Anonym
Hei. For å gjøre dette enda vanskeligere. Er eldst av to søsken. Far er syk og eier fremdeles gården alene. Hva skjer hvis han dør ( vår herre forby! ) før gården skifter eier? Vår mor er ikke medeier i gården. Vil hun likevel \&quot\;overta\&quot\; inntil videre eller må en av oss barna overta gården?
Lenke til kommentar
Del på andre sider

  • 1 år senere...

\&quot\;Spørsmålet mitt er, kan hun forhindre at vi kan ta over gården selv etter at jeg evt, har kjøpt gården av min far?\&quot\;

 

Ja, inntil 6 mnd etterpå, men bare om hun krever å kjøpe den selv (til odelstakst), og faktisk gjør det. I slike odelsløsningssaker praktiseres så vidt jeg vet bo- og driveplikten enda strengere enn ellers, dvs at det blir vanskeligere for henne å få innvilget midlertidig fritak/dispensasjon fra disse enn i en situasjon hvor det ikke var en annen kjøper hun ville ta gården fra på odel.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest Kjell_1

I alle disse sakene så må odel på en eigendom og arv holdes helt adskilt ! Har ingen ting med hverandre å gjøre.

 

Når du har eigd ein landbruks eigendom i 20 år, \&quot\;så har du odlet den for deg og dine etterkommere\&quot\; Den er odels fri hvis du har eigd den i over 20 år og ikke har barn selv.

 

Når det gjelder kjøp ved \&quot\;svak\&quot\; odel , så kjøp den billig (dvs Under takst) . For de andre må betale mye mer ved odels løsning, og du ender opp med å sitte med overskudd.

Jeg kjøpte selv gården på svak odel for 1mill og takst var på 2,6.

Risikoen min var over 1mill i pluss, jeg har forsatt gården.

 

Bonde i Hallingdal.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

  • 2 uker senere...

Er eldst av fire søsken. Vi har et gårdsbruk som eies av min mor. Far døde for mange år siden. Jeg har hele tiden tenkt å overta denne gården, men hver gang jeg tok kontakt med mor for å få en odelstakst trenerte hun dette.Hun har vært pensjonist siden far døde.

Så kommer plutselig en ny lov. 1 juli 2010. Og da kom også nye regler om størrelsen på odelsgårdene. Og vår gård hadde ikke så mye innmark og skog som ble krevd. Vli det si at jeg bare kan se langt etter å overta gården på odelstakst ? Hvis det går mot vanlig takst, har jeg noen form for forkjøpsrett ? Mor sier at hun vil at vi skal drive/eie gården sammen. Og det kommer det bare til å bli uvennskap av... :-(

Lenke til kommentar
Del på andre sider

  • 1 måned senere...

Hei, har følgende case som jeg ikke veit rett og galt om:

Min eldre bror kjøpte gården til våre foreldre for mange år siden. Taksten var rundt odelstakst-nivå så vidt jeg husker, og jeg blei \&quot\;kjøpt ut\&quot\; ift denne. Nå skal gården selges på det åpne markedet. Fins det noen problematikk ift at jeg blei godtgjort ift odelstakst i sin tid, kontra at den nå skal selge på det åpne markedet, da til en betydelig høyere pris enn odelstakst?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest svein.loeken

Til Svein Folkvord: Du har nok fortsatt odelsrett til eiendommen. Om du har førsterett til å kjøpe, som \&quot\;mitt navn\&quot\; skriver, er ikke sikkert. Forutsatt at bror din, som overtok garden var eldst i søskenflokken, og du nr 2, kommer du først,etter din eldre brors eventuelle barn. Er det andre søsken, eldre enn bror din, eller mellom dere, har de, og deres eventuelle barn, bedre odelsrett enn deg.

Det har ingenting å si om du fikk forskudd på arv i forbindelse med overdragelsen. Det er riktig som Ola skriver, at din bror kan selge til hvem han vil og til hvilken pris. Men det er ikke helt rett det han skriver at du slipper å blande deg inn, da du fortsatt har odelsrett. Om du bør gjøre det, er enn annen sak. Alt det jeg har skrevet forutsetter at vi fortsatt snakker om en odelseiendom. Grensen for hva som er odelseiendom ble endre i 2009. Må noe større gard til for å være odelseiendom nå enn før 2009. Etter 1.7.2009 er grensene over 25 daa dyrka jord eller over 500 daa produktiv skog.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Hei, og takk for oppklarende svar!

Jeg er i utgangspunktet ikke interessert i å overta gården på odel(jeg står først i den rekka), da den kun har potensiale til å gi store utgifter til vedlikehold av hus og redskap, trass i at det å bo på gård er det beste i verden...

Kommunen er ikke vennligsinnet mht å gjøre bruksendring av areal, eller lignende.

Derfor var det mest vurdering av den gangens arveoppgjør, kontra salg nå til markedspris som var interessant. Forstår da at arveoppgjøret var endelig, uansett hva som siden blei gjort eiendommen.

 

MVH

Svein Folkvord

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Arkivert

Dette emnet er nå arkivert og stengt for flere svar


×
×
  • Opprett ny...