Jump to content

Generasjonskonflikt


Guest

Recommended Posts

Ved et eiendomsskifte/generasjonsskifte på en gård er det dessverre duket for konflikt også i mitt tilfelle.

Jeg og min samboer begynte å innfinne oss med den situasjonen at jeg skulle ta over, dette var noe jeg hadde diskutert med mine søstre over tid, snakket om mulig overdragelse, hvordan jeg så for meg at vi skulle dele gården (økonomisk) og prøvde å være åpen om dette. Rett etterpå ble jeg "skviset" ut til fordel for min eldre søster som ønsket å ta over. Jeg har vært den som har hatt ett reelt ønske om å drive gården videre (mistet denne lysten nå) og er nok den som har hatt best forutsetning for videre drift. Min søster med samboer flyttet inn for 5 år siden og har bodd der gratis siden. Min far driver fremdeles gården men er forlengst pensjonist. I ettertid har det vist seg at hun over lengre tid har pådratt seg en gjeld utover evne. Slik sett er det usannsynlig pr. idag at hun vil være istand til å kjøpe ut pappa for en åsetestakst. Resultatet er jeg redd vil bli en forfordeling av min eldre søster, der mine foreldre "gir" fra seg gården for en symbolsk sum. Jeg er overbevist om at mine foreldre ikke ønsker en slik urettferdighet men hva kan man gjøre? Mine foreldre ønsker å bevare familieidyllen (og det er bra) men sålenge ting ikke vil bli avtalefestet og gjort rede for er jeg redd for at kaffebesøkene blir sjeldnere. Saken er kinkig og mangesidig men har noen kommentarer så gjerne det.

Link to comment
Share on other sites

Guest Jan_Vidar_1

Ved et eiendomsskifte/generasjonsskifte på en gård er det dessverre duket for konflikt også i mitt tilfelle.

Jeg og min samboer begynte å innfinne oss med den situasjonen at jeg skulle ta over, dette var noe jeg hadde diskutert med mine søstre over tid, snakket om mulig overdragelse, hvordan jeg så for meg at vi skulle dele gården (økonomisk) og prøvde å være åpen om dette. Rett etterpå ble jeg \&quot\;skviset\&quot\; ut til fordel for min eldre søster som ønsket å ta over. Jeg har vært den som har hatt ett reelt ønske om å drive gården videre (mistet denne lysten nå) og er nok den som har hatt best forutsetning for videre drift. Min søster med samboer flyttet inn for 5 år siden og har bodd der gratis siden. Min far driver fremdeles gården men er forlengst pensjonist. I ettertid har det vist seg at hun over lengre tid har pådratt seg en gjeld utover evne. Slik sett er det usannsynlig pr. idag at hun vil være istand til å kjøpe ut pappa for en åsetestakst. Resultatet er jeg redd vil bli en forfordeling av min eldre søster, der mine foreldre \&quot\;gir\&quot\; fra seg gården for en symbolsk sum. Jeg er overbevist om at mine foreldre ikke ønsker en slik urettferdighet men hva kan man gjøre? Mine foreldre ønsker å bevare familieidyllen (og det er bra) men sålenge ting ikke vil bli avtalefestet og gjort rede for er jeg redd for at kaffebesøkene blir sjeldnere. Saken er kinkig og mangesidig men har noen kommentarer så gjerne det.

Link to comment
Share on other sites

Guest OAA_1

Er drifta på garden i dag slik at du kunne levd av garden dersom du tok over? Har du arbeidd mykje på garden dei seinare åra? Har du snakka med foreldra dine om at du skulle overta?

Det er foreldra dine som bestemmer kor mykje dei vil ha for garden, og dersom syster di ikkje kan betala det kan ho heller ikkje kjøpa den.

I tillegg er det jo også slik at om du hadde overteke garden hadde ikkje systrene dine hatt rett på noko pengar. Det måtte evt vore at foreldra dine ville gitt dei noko.

Link to comment
Share on other sites

Guest Jan_Vidar_1
Drifta på gården er ikke slik at man kan leve av det idag nei, men min fleksible jobb hadde muliggjort en drift både våronn og skuronn, korn er eneste drift pr idag. Far min har begynt å leie inn hjelp på høsten, forståelig nok, han begynner jo å dra på åra og helsa sliter. Tror ikke søstra mi kommer til å drifte gården, jeg har bedre forutsetninger for å gjøre det. Mine foreldre var innforstått med at jeg kunne tenke meg å overta, men da jeg kom med budsjett for oppussing og klare fremtidsplaner fikk de kalde føtter samtidig som min eldre søster viste interesse for å overta. Hun hadde derimot en stor gjeld som ingen kjente til. Vanskelig sak dette og det er vanskelig å få til noen enighet når man har på forhånd ødelagt grunnlaget for dialog.
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...