Jump to content

Odel og enebarn


Guest

Recommended Posts

Hei!

 

Jeg har et litt spesielt problem. Jeg er enebarn med odel på en gård som jeg ikke kommer til å kunne bo permanent på eller drive på forsvarlig vis i fremtiden, pga. min yrkessitusjon. Jeg har heller ingen barn. Derfor ønsker jeg at gården skal selges og overtas av seriøse folk som kan føre driften videre på en forsvarlig måte. Så langt er alt greit. Men jeg har opptil flere søskenbarn som jeg vet har lyst på gården som hytte/fritidseiendom. De er ressussterke og vil nok komme seg unna bo- og driveplikt på en kreativ måte dersom de får slippe til. Jeg ser helst at dette ikke skjer. Så jeg lurer på lovverket, som jeg ennå ikke har satt meg ordentlig inn i. Må jeg overta gården og bo der en periode før jeg kan selge fritt videre? Eller er det slik at idet jeg overtar, faller da mine søskenbarns rettigheter bort? Hvis noen kan hjelpe meg med dette hadde det vært flott. :)

 

mvh Kari

Link to comment
Share on other sites

Guest Kari_K_1

Hei!

 

Jeg har et litt spesielt problem. Jeg er enebarn med odel på en gård som jeg ikke kommer til å kunne bo permanent på eller drive på forsvarlig vis i fremtiden, pga. min yrkessitusjon. Jeg har heller ingen barn. Derfor ønsker jeg at gården skal selges og overtas av seriøse folk som kan føre driften videre på en forsvarlig måte. Så langt er alt greit. Men jeg har opptil flere søskenbarn som jeg vet har lyst på gården som hytte/fritidseiendom. De er ressussterke og vil nok komme seg unna bo- og driveplikt på en kreativ måte dersom de får slippe til. Jeg ser helst at dette ikke skjer. Så jeg lurer på lovverket, som jeg ennå ikke har satt meg ordentlig inn i. Må jeg overta gården og bo der en periode før jeg kan selge fritt videre? Eller er det slik at idet jeg overtar, faller da mine søskenbarns rettigheter bort? Hvis noen kan hjelpe meg med dette hadde det vært flott. :)

 

mvh Kari

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

hei, dine søskenbarn mister ikke sin odelsrett selv om du overtar eiendommen......

 

Det er kun en løsning, jobb for å få fjernet odeslsloven

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Eg kan ikkje regelverket godt nok, men eg er redd søskenbarna dine har odelsrett same kva du gjer.

Når det er sagt: Du skal ha stor ros for tanken din om gardens beste. Hadde bare fleire tenkt som deg, og fått lov til å gjøre dette! Ingen tvil om at svært mange gardar heller skulle vore omsett på det opne markedet, i staden for å bli fritidseigedommar med halvhjerta drift, mens folk som verkeleg vil drive gard ikkje når gjennom.

Vanskelig situasjon du er i, ser det ut til, men lukke til!

Link to comment
Share on other sites

Guest 6470_1
For att dine søskenbarn skal kunne overta gården på odel må de vel ha en driftsplan for gårdens framtid og bevise att de har faglige kunnskaper.Tror ikke de bare kan komme å si att de skal ha gården til ferieformål hvis gården har en verdi som landbrukseiendom,i allefall ikke hvis landbruksavdelingen i kommunen er nogen lunde våkne.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Hei,

svar til 6470, jo odelrett går foran alt annet, du trenger ikke vise til kompetanse, du har odel og dermed kompetent etter norsk lov.

 

Så lenge dine foreldre, tanter/onkler eller besteforeldre har vært eiere av eiendommen har du odelsrett. Det vil si at det sannsynligvis er veldig mange odelsberettigete til også denne eiendommen.

 

Deres odelsrett går ikke tapt om du som direkte arving overtar, den går kun tapt dersom noen utenfor slekte overtar eiendommen og klarer å holde på den i 6 mnd uten at noen krever odelsløsning.

 

Lykke til , dette er ett vepsebol.....

Link to comment
Share on other sites

Guest camaro_1

Hei!

Leser i Samvirke om et advokatfirma som heter Consensus AS i Elverum.

En av advokatene, Lars Østby-Deglum er selv bonde og har odel som et av fagområdene.

Tror du kan få svar der og råd om hva du bør gjøre.

Lykke til!

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Jeg kjøpte en landbrukseiendom for et to år siden. Gården var avertert fritt på det åpne marked, det var odel og odelen var ikke fraskrevet. Jeg undersøkte endel omkring odelssaker før jeg la inn bud, og satt igjen med et inntrykk av at rettspraksis kun gav odlerne rett til å ta landbrukseiendommer på odel i de tilfellene der det var ei oppgående drift som gav et brukbart utbytte. I de tilfellene der det måtte investeres vesentlig og de potensielle inntektene fra drifta var beskjedne vant ikke odlerne fram. For min del gikk det fint!
Link to comment
Share on other sites

Guest mh_1
hei kari,hvis du ikke vil ha gården på odel så kan gården selges på opent marked. det eneste du må er å fra skrive deg odel på gården ved salg.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
mh: Kari kan skrive fra seg odel, men det hindrer jo ikke de andre med odel å kreve odelsløsning inntil 6mnd etter at gården eventuelt blir solgt. Om de klarer å ta den på odel blir jo en annen sak.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Jeg kan ikke skjønne annet enn at du har en tapt sak, eller ingen sak i det heletatt. Så lenge du ikke er interresert i å overta,bo og drive gården så er det nåværende eier som bestemmer hvem han vil selge til. (Det er det forsåvidt ellers også.)

Så lenge du ikke er interreset i å bo og drive der så må det da komme på det samme for deg om det er dine søskenbarn eller andre som overtar der. Kanskje nåværende eier heller ønsker at ett av dine søskenbarn overtar, enn at bruket går ut av slekta.

Etter min mening har du, som du kanskje skjønner, feil fokus.

Link to comment
Share on other sites

Guest pelle_1

Hei

 

Tror ikke du kan gjøre noe ovenfor andre familiemedlemmer ang odel.

 

De klarer nok å få det til slik at de kan bruke det som fritidseiendom, etterhvert. Men det er i utgangspunktet x antall år med bo og drive plikt.

 

Har selv nettopp avsluttet en odelstvist, som holdt gående i ca 2,5 år etter ett dødsfall.

 

Fikk ett lykkelig utfall etter meget godt hjelp av advokat Claus Friman-Dahl. Han holder til i Drammen, og kan ABSOLUTT anbefales hvis du trenger noe juridisk hjelp.

Link to comment
Share on other sites

Guest Kari_K_1

Takk for alle konstruktive innspill!

 

Dette skal jeg ta med meg videre, så får vi se hvordan det går.

 

Kari

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Hei Kari!

 

Se litt på de ulike lovverkene i linkene nedenfor så får du kanskje svar på noen av spørsmålene dine. Du kan også kontakte fylkesmannen i det aktuelle fylket, de har jurister som kan dette regelverket.

 

http://www.slf.dep.no/portal/page?_pageid=53,418399&amp\;_dad=portal&amp\;_schema=PORTAL&amp\;p_d_i=-181&amp\;p_d_c=&amp\;p_d_v=2527&amp\;p_d_i=-201&amp\;p_d_c=&amp\;p_d_v=2527&amp\;p_d_i=-283&amp\;p_d_c=&amp\;p_d_v=2527

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...