Jump to content

Pappapermisjon


Guest

Recommended Posts

Jeg jobber med en større artikkel om pappapermisjon, og leter etter bønder som sliter med å oppfylle kravet om 10 ukers pappaperm. Jeg vil gjerne høre historier om hvordan dere klarer å løse det. Har deadline om kort tid, så kjappe svar er kjempebra!

Send meg en mail på ajebsen@gmail.com, så kan jeg fortelle mer om artikkelen.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Jeg jobber med en større artikkel om pappapermisjon, og leter etter bønder som sliter med å oppfylle kravet om 10 ukers pappaperm. Jeg vil gjerne høre historier om hvordan dere klarer å løse det. Har deadline om kort tid, så kjappe svar er kjempebra!

Send meg en mail på ajebsen@gmail.com, så kan jeg fortelle mer om artikkelen.

Link to comment
Share on other sites

Guest Magne_1

Hei

Det er vel de færreste bønder som har tid og mulighet til å ta ut 10 ukers pappapermisjon.

Link to comment
Share on other sites

Guest helmer_1

hei. jeg har akkurat hatt 10 uker pappapermisjon, men det er på papiret. har hatt endel fri av fjøset men det har da blitt endel jobbing ved siden av i tillegg.det koster mer enn hva jeg får av permisjonspenger å ha en(to) avløser(e) på fulltid hver dag. dessuten har han ikke lov til å jobbe like lange dager som jeg pleier, da han må følge arbeidstidsreglene til punkt og prikke og jeg som er selvstendig ikke er ansatt... dessuten er det vanskelig å forklare NAV kontoret at det ikke er lett å unngå inntekt de ukene jeg hadde permisjon, fordi kuene ikke slutter å melke og dermed skaffer meg \&quot\;inntekt\&quot\; i denne perioden!!!

hvilke blad skal denne artikkelen stå i??

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Har hatt 2 \&quot\;pappapermisjoner\&quot\; for noen år siden. Begge gangene manglet jeg avløser (melkeprod) eller avløser ikke hadde nubbsjangs til å rekke det mest nødvendige. Jobbet som før mens mor måtta ta ulønnet permisjon i de ukene. Trygdekontoret (før NAV sin tid) nektet selvsagt å overføre min permisjon til mor.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Jeg skal etter planen ta de siste 8 ukene sammenhengende. Men det virker som om NAV, avløserkontor og kommunens landbruksavd. ikke er veldig samkjørte i sin oppfatning av hvordan ordningen fungerer.

Det har blitt mange telefoner for å finne ut av reglene, og hvordan økonomien ordnes.

Hele greia er litt \&quot\;Joker Nord\&quot\;, synes jeg.

Link to comment
Share on other sites

Guest Melkebonde_1

Hadde to uker fødselsperminsjon rett etter fødsel i mai i fjor. Dette kom midt i slåtten, slik at landbruksvikaren tok seg av fjøset mens jeg hadde fulle dager med slått. Kommunen dekket inntil 1300 kr/dag tror jeg.

 

Søkte om utsettelse/gradert uttak av fedrekvoten og fikk det innvilget.

Nå i sommer skal jeg ha de to første ukene av fedrekvoten i forbindelse med ferie. Vi reiser bort i to uker mens helgeavløseren får dekket inntil ca 1300kr/dag i de 14 dagene jeg har tatt ut. De siste fire ukene har jeg planer om å ta ut til vinteren, eller kanskje neste sommer.

 

Slik jeg har forstått det så dekker kommunen differansen mellom foreldrepengene, og de 1300kr/dag. Inkludert helgene.

Link to comment
Share on other sites

Guest Steinar_1

Mener det er slik \&quot\;Melkebonde\&quot\; sier. Du kan ta ut pappapermisjon gradert eller sammenhengende, det bestemmer du selv. Ingen kan kreve at du ikke arbeider på gården i denne perioden. NAV yter foreldrepenger etter hva slags inntektsgrunnlag man har (samme grunnlag som sykepenger). Dersom ikke foreldrepengene (samlede foreldrepenger både fra næring og lønnsarbeid) overstiger din maksimale dagsats for avløserpenger ved sykdom, kan du få dekket avløserhjelp for differansen her. Du trenger ikke ha avløser hver dag i permisjonstiden, men kan bruke alle pengene til å hyre avløser det antall dager som pengene gir rom for.

Tanken er at gårdens inntekter opprettholdes i perioden ved leid hjelp som gården må betale, og du får penger fra NAV til eget livsopphold.

Det som er urettferdig her, er at dersom bonden har jobb både på gården og i lønnet arbeid, får han ikke kompensert det økonomiske tapet ettersom lønnsarbeidet da spiser opp av den avløserrefusjonen man ellers ville ha fått.

Kona mi hadde et grunnlag for foreldrepenger som kom fra gården og var på ca. 170 000 per år. Da fikk vi i tillegg noen hundre kroner per dag til å leie avløser for. Når jeg skulle ta ut pappapermisjonen fikk vi nesten ingen ting fordi min halve stilling ute gjorde at jeg fikk så mye foreldrepenger per dag at vi kom nesten opp på max dagsats til avløser.

Forøvrig er det en omregning av NAV sin dagsats (som gis for 5 dagers uke) når man skal regne ut hvor mye man har krav på i avløserpenger. Har man 500 kroner dagen fra NAV tror jeg man tar dette og ganger med 5 og deler på 7, så får man en dagsats på ca. 360 kroner. Da har man krav på avløsersats eks 1200 kroner minus 360 = 840 kroner per dag til avløser. Avløserkontoret kan dette, spør der.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...