Jump to content

Maskinførerbevis for å kjøre med snøfreser og pallegaffel i laster?


Guest

Recommended Posts

Hørte at man måtte ha maskinførerbevis for å kjøre traktor med snøfreser(generelt redskap som går på kraftuttak), og pallegaffel på frontlaster. Er dette noe som er riktig?

For man må jo være 18 år for å ta maskinførerbevis. Er 16 1/2 år sjøl å lurer veldig på dette, for kjekt å vite det korrekt.

Link to comment
Share on other sites

Hørte at man måtte ha maskinførerbevis for å kjøre traktor med snøfreser(generelt redskap som går på kraftuttak), og pallegaffel på frontlaster. Er dette noe som er riktig?

For man må jo være 18 år for å ta maskinførerbevis. Er 16 1/2 år sjøl å lurer veldig på dette, for kjekt å vite det korrekt.

Link to comment
Share on other sites

Guest valtra_1

Du trenger ikke maskinførerbevis, men for å kjør farlig redskap må du være 18 og ha dokumentert opplæring. Vil tro roterende redskap som snøfres kommer inn under den regelen.

Du har heller ikke lov å jobbe kveld og natt når du er under 18.

Link to comment
Share on other sites

Ok. Kjekt å vite til seinere.

 

Det med jobbing på kveld og natt er det nok ikke så mange som bryr seg om, jobba selv på natt sommer\'\'n som var og samme året før. Men de driver vel ikke med no kontroller osv av det vel?

Noen kamerater jobber jo både natt og dag så, men man må jobbe skal jobben bli gjort. Hvertfall om det snør.

Link to comment
Share on other sites

Guest valtra_1

Er liten fare for kontroll ja.

Men skjer det noe så vil det bli problemer for den du jobber for.

Kan da få store bøter, miste kontrakt og få fengselstraff.

Link to comment
Share on other sites

Rune, hvor har du dette med hjullasterbevis for traktor i kantklipping fra? Slik jeg ser det, så er en traktor uten frontlaster _ikke_ som masseforflytningsmaskin å regne etter definisjonen i forskrift nr 555 47 og 48) kan nok påkreves, men ikke sertifisert opplæring etter §49, slik jeg ser det. Om du derimot setter på en grus eller snøskuffe, så kommer kanskje traktoren inn under definisjonen.

 

Jeg mener å huske en annen ordlyd fra tidligere, som gjorde det helt klart at landbrukstraktor med demonterbar frontlaster/graveaggregat ikke var som masseforflytningsmaskin å regne? Kan noen andre huske å ha lest det, og er forskriften i så fall blitt endret til det verre på dette punktet?

 

Et spørsmål til: hvor står dette med dispensasjon for landbruket hen? Håper selvsagt du har rett, men det eneste jeg så som nevnte landbruket var dette i §4: \&quot\;For landbruket trer bestemmelsene i kapittel VIII om sikkerhetsopplæring i kraft 1. januar 2002. \&quot\; Om det stemmer, så er det nok mange bønder som kjører ulovlig med snø og grusskuffe på lasteren, mens de kjører lovlig med alle andre redskaper som ikke er konstruert for å \&quot\;løfte eller transportere masse\&quot\;..

Link to comment
Share on other sites

A75valtra skrev: \&quot\;I følge \&quot\;kommentarer til forskriften om bruk av arbeidsutstyr\&quot\;. Er ikke traktor med graveagregat eller skuffe en masseforflytningsmaskin.\&quot\;

 

Takk for bekreftelsen, jeg VISSTE jeg hadde lest noe sånt en plass.. :)

Link to comment
Share on other sites

Det som kommer inn under masseforflytningsmaskiner(maskinførerbevis) er\;

M1 buldoser

M2 gravemaskin

M3 veghøvel

M4 hjullaster

M5 traktorgraver

M6 dumper

M20 andre, other.

Hva som sorterer inn under M20 vet jeg ikke.

Så det er vel bare traktor med graveagregat montert som sorterer inn under maskinførerbeviset og dokumentert opplæring.

Kan også legge til at kravet om sertifisert sikkerhetsopplæring på masseforflytningsmaskiner bortfaller hvis motoren har effekt på 15kw (20,5hk) eller lavere. Da er det dokumentert sikkerhetsopplæring som gjelder. Dette gjelder vel de fleste minigravere.

Snøfreser kommer vel inn under dokumentert opplæring. Dokumentert opplæring er arbeidsgivers ansvar å gi. Problemene dukker først opp når ulykken er ute og arbeidstilsynet begynner å snoke. Det er ingen krav om at en skal medbringe bevis på dokumentert opplæring under arbeid på maskiner, men disse skal oppbevares hos arbeidsgiver.

Link to comment
Share on other sites

Mener å huske fra maskinførerkurset at det kreves maskinførerbevis dersom man tar på seg oppdrag med traktor med helhydraulisk frontlaster. Hvis man er så heldig å ha en gammel Sesam-laster med mekanisk skuffetømming slipper man unna bevis. Men om man har en pallegaffel på lasteren kreves det i teorien truckførerbevis. Det betyr vel at man må ha både truckførerbevis, maskinførerbevis og traktorlappen for å kjøre en traktor med vanlig frontlaster og pallegaffel. Byråkrater lenge leve
Link to comment
Share on other sites

Ser det er mange meininger om kva som krev kompetansebevis for masseforflytningsmaskiner. Vil berre seia at det meste finn ein i forskrift om \&quot\;Bruk av arbeidsutstyr\&quot\;, forskr. nr 608 eller best.nr. 555. Men til saka\; Du treng ikkje bevis for bruk av pallegaffel på vanleg traktor. For traktor med graveutstyr som er kopla på trepkt.opphenget er det heller ikkje krav. Men har ikkje traktoren trepunkt, men klyppefeste er den klassifisert som gravelaster M5.Du treng heller ikkje truckførar-bevis for å bruka pallegaffel på hjullastar, men du skal ha dokumentært opplæring. D.v.s at det krev teoretisk og praktisk opplæring, då særskilt retta mot dei farar som kan oppstå. (altså ikkje kompetansebevis for truck). Eg driv med dette til dagleg og trur eg har rimeleg god \&quot\;snøring\&quot\; på dette.
Link to comment
Share on other sites

Så da må det vel være slik at det kun kreves dokumentert sikkehetsopplæring for bruk av snøfreser på traktor. Må selvfølgelig ha sertifikat for traktor og alderen inne.

§ 48 i loven om \&quot\;Bruk av arbeidsutstyr\&quot\; sier følgene:

ARBEIDSUTSTYR UNDERLAGT DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING

For arbeidsutstyr som arbeidsgiver etter risikovurdering finner at krever særlig forsiktighet ved bruk, kan det bare benyttes arbeidtakere som har dokumentert sikkerhetsopplæring etter §47.

Dokumentert sikkerhetsopplæring kan gis av arbeidsgiver eller andre som er kompetent til det.

 

Det vil si at arbeidsgiver har ansvaret for å risikovurdere alt av utstyr som brukes i arbeidet i bedriften. Derreter dokumentert lære opp alle ansatte som skal bruke de respektive maskiner/vertøy som blir vurdert til å ha risiko for skade på liv å helse. Ligger mye ansvar på arbeidsgiver her. Har selv vært med å laget opplæringsplaner og drevet med dokumentert opplæring i industribedrift. Det var vanvittig mange verktøy/redskaper som måtte lages opplæringsplan på. For å nevne noe \; plenklippere, motorsager, vinkelslipere, sveiseapparater, taljer, personløftere/lift(kreves faktisk ikke sertifisert opplæring på disse), luftverktøy, diverse hydrauliske verktøy +mye mer. Hviler et stort ansvar på arbeidsgiver her. Skjer det en ulykke med et redskap/verktøy som arbeidsgiver har utelatt i sin vurdering av hva som krever dokumentert sikkerhetsopplæring ligger arbeidsgiver dårlig an.

Link to comment
Share on other sites

Når det gjelder pallegaffel på traktor i forhold til truckførerbevis eller dokumentert opplæring er ikke dette noe i noe gråsone.

Står klinkene klart i forskriftene om bruk av arbeidsutstyr, nr 555 på side 47:

Traktorer som utstyres med gafler o.l. for håndtering av paller, forballer mv., er arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet ved bruk, og det kreves derfor dokumentert opplæring i samsvar med 2. Sitat slutt.

§ 2 sier følgene:

Med \&quot\;løfte- og stablevogn for gods\&quot\; menes gaffeltruck og lignende mobilt motordrevet arbeidsutstyr for kombinert løfting, flytting og stabling. Sitat slutt.

 

Det jeg lurer litt på er hvordan skal vi som selvstendige næringsdrivende skal forholde oss til utstyr som krever dokumentert opplæring? Skal vi lære opp oss selv og dokumentere det? Noen som vet hvordan dette virker?

Link to comment
Share on other sites

Guest valtra_1

Rune det holder ikke med mest sansynlig, det skal være dokumentert. Blir mye papirer for arbeidsgiver og holde styr på.

Jobber med dette, men har ikke et papir hjemme, mye av dette har tatt litt av.

Link to comment
Share on other sites

Rune det du sier om at mekaniker ikke trenger dokumentert opplæring er delvis rett etter det jeg erfarte fra min tidligere jobb i mekanisk bedrift med ca. 200 ansatte. En utdannet mekaniker som blir ansatt trenger ikke ny opplæring bruk av f.eks vinkelsliper, men det skal finnes et dokument på bedriften som bekrefter at han har hatt opplæring på bruk av vinkelsliper hvis han skal i det hele tatt skal ha lov til å bruke den. Det vi gjorde når systemet ble innført og når nye ble ansatt var at vi gikk igjennom med den enkelte hvilke arbeidsredskaper vedkommende hadde opplæring på fra før og dokumenterte det direkte der og da uten å gi opplæring på ny.

Rune, det har faktisk gått litt av hengslene her på berget, ligner mer og mer på USA.

Det som overasker meg etter å ha lest denne tråden og i tillegg sjekket litt i boka er at 16 åringer med traktorlappen egentlig ikke har lov å bruke traktoren. Etter det jeg kan tolke av loven så må en faktisk være over 18 år for å bruke alle arbeidsredskaper som kommer inn under dokumentert opplæring, også pallegafler på laster som er nevnt konkret i loven. Alt av redskaper som brukes på traktoren kommer vel inn under dokumentert opplæring?

Tolker jeg dette helt feil?

Link to comment
Share on other sites

Guest valtra_1

Hassan har nok tolket dette rett.

Rune der er ikke bare å starte for seg selv, ikke for dagens ungdom som tror de kan kjøpe den største og fineste traktoren med en gang.

Link to comment
Share on other sites

Guest valtra_1

Rune om du har sett på forumet her så er det det de vil.

Å leige seg ut som selvstendig mann som 16 åring kommer du og inn under AML.

Er heilt klart at en bondesønn er å foretrekke til praktisk arbeid. De har som regel mye erfaring med å jobbe.

Når det gjelder maskinkjøring, er det talent som gjelder. Hjelper ikke om du har kjørt i 40 år om du ikke ser hva du gjør.

De som holder maskinførerkurs burde minst ha fagbrev som maskinfører, nå får mange det i \&quot\;posten\&quot\;.

Link to comment
Share on other sites

Hvis du leser innlegget mitt Rune så skriver jeg at ansatte ikke trenger ny opplæring på utstyr han har brukt i mange år og hører inn under faget, men det skal finnes et dokument på bedriften som sier at vedkommende har opplæring på der respektive redskapet som brukes. Når en blir ansatt går en igjennom de redskapene som skal brukes og de vertøy som vedkommende kan bruke fra før dokumenteres der og da. Resten blir gitt opplæring på og dokumentert derretter. Når ulykken er ute driter arbeidstilsynet i hvilken utdannelse vedkommende har. Spørsmålet er om vedkommende har dokumentert opplæring eller ikke. Hvis ikke sliter arbeidsgiver. Sånn er det bare enten vi liker det ikke. Da jeg var på kurs for å bli instruktør innen dokumentert opplæring ble påstått av kursholder at vi var av de første i landet. Kan godt være ting har endret seg siden, da ting var litt uklart da denne loven trådde i kraft. Som oftest må det en rettsak til for at myndighetene selv vet hvordan lovene funker.

 

Tror forresten ikke at en 16 åring har lov å registrere seg som selvstendig næringsdrivene. Hadde en 17 åring i arbeid som prøvde å registrere seg men han fikk til svar at han måtte være 18 år for å bli selvstendig næringsdrivende. Han ble nylig 18 og er nå registrert. Tror ikke dette er ett smutthull for 16 åringer.

 

Selvfølgelig er en bondesønn som har kjørt traktor siden han kom ut å foretrekke. Ingen tvil om det. Det blir som oftest folk av unger/ungdom som får prøvd seg tidlig. Var selv ikke så gamle karen når jeg begynte med motorsag og traktor, men her i denne tråden dreier det seg om hva som er lov eller ikke. Hjelper veldig lite hva vi mener om loven når først er ute.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...
Guest Anonym

Traktor er pr definisjon ikke masseforflytningsmaskin. Uansett påmontert utstyr faller den ikke inn under definisjonen på masseforflytningsmaskin, og du vil aldri trenge sertifisert sikkerhetsopplæring for masseforflytningsmaskiner for å kjøre ett kjøretøy registrert som traktor.

 

MEN hvis traktoren består av noe mer enn traktor og henger(som du får opplæring på ved trafikkskolen, forutsatt at du har tatt førerkort klasse T for seg) skal du ha dokumentert opplæring. Dokumentert opplæring kan gis av enhver kvalifisert person, men det skal dokumenteres skriftlig at du har fått opplæring og besitter nødvendige kunnskaper for sikker bruk av arbeidsutstyret jf forskrift best. nr 555 §48. Hvis du ikke har gjennomgått opplæring på traktor ved trafikkskole(f. eks fått klasse T ved å ta klasse BE) skal du ha opplæring på traktor med henger og.

 

Hvis traktoren du bruker i arbeidet har egenskaper som skiller seg fra traktoren du fikk opplæring på ved kjøreskolen, og manglende kjennskap til egenskapene kan medføre fare for liv og helse, skal du også ha dokumentert opplæring på denne!

 

Jordbrukets dispensasjon i forbindelse med overgangen til ny arbeidsmiljølov bortfalt i 1. januar 2002. (forskrift 555 §4d)

 

Referanser:

Lovdata.no - underpunkter

Arbeidsmiljøloven

- Forskrift best. nr 555

 

Anbefaler på det sterkeste at du avsetter en halvtime for å skumme gjennom disse forskriftene selv, så slipper du(og arbeidsgiver) å gå på en kanonsmell hvis noen blir skadet i forbindelse med ditt arbeide..

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Det er nå blitt så mange lover og forskrifter å forholde seg til som bonde at jeg har gitt opp å sette meg inn i alt, bruk av sunt bondevett og godt sjømannskap er godt nok for meg :-)
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...