Jump to content

Julegaven til svenske bønder.


Guest

Recommended Posts

Guest Magne_1

Ser jo forsåvidt bra ut. Litt synd det ikke srår størrelse på produksjonen de har. Menr at største godset i Danmark får over 10 mill i støtte,men har nå en god del ha under plogen da..:)

 

Men det som er litt interessant og som Bondelaget kunne lære litt av og jobbe for å innføre i Norge, er at det ikke er begrensninger for støtten etter størrelse. Men pr idag tenker bondelaget jo kun på de små- dessverre. Kunne like gjerne slått seg sammen med småbrukerlaget.

Link to comment
Share on other sites

Det er jeg enig i!jeg er ikke medlem i bondelaget lengre synes de jobber altformye eller kun med bakstreverske tanker på den fronten.

At jordbruket har forandra seg radikalt de siste åra kan en ikke stikke under en stol,det er ikke lett å vere heltids bonde i dette landet,jeg rister litt på hodet avogtil lest i noe brev ifra fylkes mannen i hedmark at støtten til korn bønder burde senkes når en paserte 800 mål ,og ved 200 daa potet- for å minske problemer med jord leie!.

Jeg er ikke der sjøl men jeg kan da tenke sjøl,er selv ifra en bra norsk gård det var 3 arbeids plasser her i 1980,men kanaliseringpolitikken gjorde det lite lønsomt å drive med melkeku her så den forsvant i 1986. Jeg driver gården som attåtnøæring i dag.

Har gode bondevenner i danmark og sverige,de store summene kan virke imponerende men det ligger stor produksjon bak hver krone uansett om det er planteproduksjon eller kjøtt,egg,melk-.Ene grise bonden jeg kjenner står på lista skal han gjører enkelt fjøstell uten inseminering eller grising flytting av dyr eller vaier reperasjon på et av 18 møkktrekk så tar det 16 timer en mann!-han driver også 6000 da korn jord med mange vanlige lapper.

Link to comment
Share on other sites

Guest Robert_1
For å ha noe å sammenligne i statistikken kan jeg opplyse om at \&quot\;Bjärsgård Lantbruks AB\&quot\; som ligger et godt stykke ned på lista har ca 400 mjølkekyr og rundt 10.000 daa dyrka mark!
Link to comment
Share on other sites

En liten oversikt:

 

Björnstorp &amp\; Svenstorp Godsförvaltning, Gyllenkrok, driver 2400. Hektar.

www.gyllenkrok.nu

 

Högestad &amp\; Christinehof Förvaltnings AB.

Driver over 2000.

Eier 13000, derav 6000 dyrka mark.

 

KC Ranch AB

Store beiteområder, 2000.

Kjøttproduksjon, 1500 dyr.

www.kcranch.se

 

Wapnö AB.

Driver 1600 dyrka mark, har 1100 melkekyr.

www.wapno.se

 

Barsebäcksföretagen AB.

Driver 2500.

www.barseback.se

 

Hans Ramel, Övedklosters Gods, driver 1500.

www.ovedskloster.com

 

Råbelöfs Godsförvaltning AB

Har over 1000 dyrka, og 300 melkekyr og gris, 600 purker.

www.rabelof.se

Samarbeider med Ströö Gård med planteproduksjonen, så tot areal er 1800.

 

Trolleholms Gods AB

Driver over 1300.

 

Skabersjö Gods AB

Driver samdrift med Näsbyholms Fideikommis AB i Skabernäs Handelsbolag.

Driver over 2200. Driver stort med lammeproduksjon.

 

Trollenäs Gods AB.

Driver samdrift med Slättäng AB i

Trollenäs Slättängs Handelsbolag.

Driver 2000.

www.tshb.se

 

Osv.

Link to comment
Share on other sites

Guest Magne_1

En av de store i Danmark,

Frijsenborg og Wedellsborg land- og skovbrug driver 3.250 ha med planteavl og 65.550 ha skov hvor der årlig tas ut og selges 750 t med pyntegrønt + juletrrær. Videre er det en kyllingproduksjon på 2.500.000 stk og maskinstasjonsarbeide.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Lista for 2009.

 

http://www.atl.nu/Article.jsp?article=57314

 

http://www.lantbruk.com/de-fick-mest-eu-stod-2009/2010-01-07

 

Högestad, K C Ranch, Barsebäck, Råbelöf, Trolle Ljungby og Bjärsgård mangler på topp 30.

 

Skabersjö og Näsbyholm driver isammen, Trollenäs og Slättäng (litt lenger ned på listen) driver også isammen.

 

De store får mer penger hvert år, de fortsetter stort sett å vokse seg enda større.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...