Jump to content

Forbudt for traktor


Guest

Recommended Posts

Forbudsskiltet 306.3, forbudt for traktor, gjelder alle traktorer uansett hastighet. Motorredskap som går i minst 40 km/t derimot, kan lovlig passere skiltet. Si din mening her.
Link to comment
Share on other sites

Da er det jo greit der hvor dette skiltet står, men hvis det ikke står noe skilt ved påkjøringen til motorveien, er det da bare å kjøre, eller hvilken regler gjelder da? Hva eller hvem er det som bestemmer om en maskin er traktor eller motorredskap. En Unimog og en MBtrac er nesten identiske, men Unimogen er ofte motorredskap.Kan en JCB være motorredsap?
Link to comment
Share on other sites

Guest Robert_1

Dette er et vanskelig tema, og i eksempelet med Levanger vil jeg mene at man faktisk bryter reglene uansett hva man velger. Om man kjører motorvegen er det ulovlig for traktor å ferdes uansett.

 

Men når man er nødt til å kjøre om Levanger med traktor og tvilling på 3,50 bryter man ikke vegtrafikklovens § 3 da? \&quot\;Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.\&quot\;

Med en sånn ekvipasje kjører man ikke varsomt slik at det ikke kan oppstå fare eller voldes skade, når man snor seg gjennom rundkjøringer, mellom parkerte biler og opp på gangveier for å slippe fram motgående biler...

 

Personlig velger jeg ofte motorveien om det er lite trafikk, istedet for å kjøre gjennom sentrum, med en haug av risikomomenter...

Link to comment
Share on other sites

Guest Lars_Halvor_1
På motorvei kan du kjøre dersom traktoren går i minst 40 km/t på \&quot\;vannret veg\&quot\;. Dersom det da ikke er skiltet traktor forbudt. Det står helt klart og tydelig i \&quot\;Forskrift om kjørende og gående trafikk\&quot\;, paragraf 4. Det er ikke noe spesielt traktorforbud på motorveg.
Link to comment
Share on other sites

Guest Robert_1
Ja, jeg vet det, men jeg tenkte på motorveier med \&quot\;traktor forbudt\&quot\;-skiltet! For min del er det snakk om en kortere etappe, hvor alternativet er gjennom sentrum! Men selvfølgelig kjører jeg ikke motorveien i rushtida!
Link to comment
Share on other sites

Guest Zetor_6911_1
Jeg gikk på en blemme sjøl da jeg svarte på denne oppgaven. Det lønner seg å være god i språk... Det er åpenbart at det vil være totalforbud for kjøring med alle motorvogner som er registrert som traktor i dette tilfellet ja. Riktignok er det ifølge Trafikkreglene §4.2, 1.ledd tillatt for motorvogner som lovlig kan kjøres i minst 40 km/t på vannrett veg, å ferdes på motortrafikkveg. Det vi må huske er at Skiltforskriften rangerer høyere i den såkalte \&quot\;Myndighetspyramiden\&quot\; enn Trafikkreglene. Derfor er det skiltet 306.3 som blir avgjørende i dette tilfellet, og det man må rette seg etter. Så da blir det bare å kjøre gjennom Levanger by. Kanskje bør man montere av tvillinghjulene før man legger avgårde uansett da... Oppfordrer alle til å ta en titt på den nye flotte julegata når dere passerer gjennom byen. Ha en fin og lovlydig tur!
Link to comment
Share on other sites

Det er jo fint at Jaguar kan kjøres over alt. Jaguar er helt topp og er et av de beste kjøretøyene som finnes. Det er så få Jaguarer at de kan ikke ha samme opplegg som en Fasttrack. JCB blir aldri det samme Claas. Jeg har selv kjørt Jaguar etter motorveien og det var ikke til noe hinder. Hilsen fra Ståle Kvernrød
Link to comment
Share on other sites

Guest Bjarne_1

Ved rundkjøringen på E6 like nord for Levanger starter \&quot\;traktor forbudt sonen\&quot\;. Hvis man kommer kjørende nordfra med traktor, helt uvitende om forbudet, og fortsetter gjennom rundkjøingen og videre på E6, ser man like etter passeringen av rundkjørinen at forbudskiltet dukker opp ca 30m etter rundkjøringen. Hva skal man gjøre da, skal man stoppe/snu? Det er vel ikke tillat med U-sving på motorveien heller?

Jeg synes dette er en håpløs plasering av et forbudtskilt, når man allerde er midt utpå motorveien i godt driv, og man oppdager et forbudt for traktor skilt! Jeg synes dette topper hele forbudt saken gjennim levanger.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...