Jump to content

Overta gård , hvordan komme best ut av det?


Guest

Recommended Posts

Jeg vet det er skrevet veldig mye om overtakelse av gård, og odelsrett osv her inne, men jeg har likevell noen spørsmål jeg håper å få svar på. Dette blir noe lang lesing, men jeg håper noen tar seg tid til å lese, og gjerne komme med tips og komentarer!

 

Først en liten innledning i vår situasjon:

Gården har ca 190 mål med fulldyrka jord og ca 200 mål beite.

Det er meget gode muligheter til skogsdrift på gården, så det er vel her hovedsatsningen vil være. Totalt er gården på 6800mål, med 2800mål med produktiv skog. Gården ligger i Møre og Romsdal, i fjorden jeg er oppvokst.

 

Gården det gjelder har et lite verksted som driver med småmaskiner og fritidsmaskiner. Gårdseier har hatt dette som hovedinntekt i mange år (i tilegg til turistvirksomhet, kraftverk og markutleie). Sommeren år 2000 fikk jeg mitt livs gledligste telefon, spørsmål om sommerjobb! Jobben var å hjelpe litt til med noe kvistrydding og litt maling hos en bonde jeg kjente litt til fra før fra andre siden av fjorden. Siden min interesse for motorer alltid har vært stor (mopeder spesielt den gangen), ble sommerjobben raskt forandret til hjelpemekaniker på verkstedet selv om jeg bare var 12år den gang. Det som startet som en sommerjobb, ble etterhvert mer en deltidsjobb som ikke bare innebar jobb på verkstedet, men også med andre gjøremål på gården. Jeg har siden den gang, tilbrakt mye(!) tid på gården, i hovedsak på verkstedet men også ellers.

Drømmen om å en dag kunne overta en gård (spesielt akkuart denne!) har vokst sakte men sikkert. Det har i flere år nå vært snakk om å kansje overta verkstedet, og i de siste årene overta hele gården, men dette har vært et noe trasig samtaleevne for både meg og eier av gården som har 3 barn. Nå har det kommet dit, at det mer eller mindre er bestemt at jeg og min samboer skal ta over gården. Dette er en mulighet jeg ikke har tort å drømme om tidligere, men nå har tiden altså kommet. Det er lett å dagdrømme, men når det blir alvår av det blir det mye å ta hensyn til å tenke på!

 

Jeg vil presisere at jeg har et meget godt forhold til nåværende gårdseiere, og det er veldig viktig for meg at dette kan fortsette.

De har på mange måter vært som en familie nr 2 for meg, og spesielt vist ingen av barna flytter tilbake til hjemmbygda, vil de også i fremtiden være som en familie nr 2 for oss.

 

Gårdseier har som skrevet 3 barn, som ikke har mulighet/ønske/kapasitet til å ta over gården, og som mener det kan være bra for gården at det kommer inn nye drivere med nytt pågangsmot. Det er selvfølgelig vanskelig å gi slipp på en slik generasjonsgård med så sterke røtter i samfunnet, men at gården skal drives videre på en best mulig måte er det alle ønsker til syvende og sist.

 

Det som er noe spesielt her, er at alle ønsker det beste for alle parter, det blir som at en kjøper ønsker at selger skal tjene best mulig, og en selger ønsker at kjøper skal betale minst mulig.

 

Det har ikke vært dyrehold på gården på mange år, og fjøset blir i dag brukt som lager til båter ifm verkstedet. Men gården har gode muligheter til tradisjonell gårdsdrift som vi ønsker å få til etterhvert.

Marka er i dag bortleid, og blir bare holdt vedlike. Det er også mye skog som kan tas ned.

 

Gårdseier ønsker at vi skal sette opp et hus til de som de kan bo i, i et boligfelt som hører til gården. Tomta de ønsker å bygge på ligger i fin avstand til gården, de blir ikke boende oppå oss, men fortsatt nært nok til at de kan spasere på gården når de ønsker. Dette blir da en del av kjøpesumen av gården. Dette blir da i tilegg til at vi tar over gjelden på gården (som da også er verkstedet). Gårdseier vil også ha noe som han kan gi til sine barn. (Hvor mye dette dreier seg om har vi ikke diskutert enda).

 

Spørsmålet blir da, hvordan skal vi alle komme best mulig ut av dette med tanke på det økonomiske? Tenker da på skatter og avgifter, både på salg og arveavgift osv.

 

Både jeg og min samboer har fra før gode årsintekter på siden, og jobber begge en turnusjobb som er 2uker jobb-4 uker hjemme.

Vi ønsker begge å jobbe og virkelig få til noe på denne gården, og slik vi ser det er mulighetene nesten ubegrenset. At vi nå skal få vår egen gård er så til grader en drømm som har gått i oppfylelse, men det er så masse å tenke på å sette seg inn i, at det til tider viker uoppnåelig. I første omgang ønsker begge å fortsette i våre nåværende jobber, for å klare oss økonomisk, samtidig som at dette vil gi økonomiske muligheter til å utbedre de hus og bygninger som er på gården.

 

For at dette skal bli økonomisk fornuftig for alle parter prøver vi å finne en løsning som passer alle, noe som ikke er så enkelt med alle lover og regler å forholde seg til. Jeg har nesten vurdert å spørre om de ønsker å adoptere meg for å slippe alle disse skatter/avgifter/fallgruver og problemstillingene som kommer inn under et slik salg.

 

Jeg har også tenkt litt på hvordan det er å leie inn firma for å ta et storhogg i skogen, for å gi en bedre økonomisk start, sammtidig som vi kansje kjøper oss litt tid til å utbedre hus og andre driftsbygninger? Eller er dette bare en bjørnetjeneste? Med nesten 3000mål skog så er jeg ikke redd for å bli arbeidsledig i skogen, og det er viktig, for skogsdrift er noe jeg på sikt ser for meg å drive litt med.

 

Dette ble et langt innlegg, og jeg er takknemmelig vist noen tar seg tid til å lese gjennom. Jeg må inrømme at etter å gått i lang tid med overkok av tanker i hodet, kan det være at innlegget ble så langt fordi det gjør godt å få det skrevet og litt ut av hodet.

 

Jeg har også en million sprøsmål om det praktiske av gårdsdriften og overtakelsen, men dette for vi ta i neste omgang.

Link to comment
Share on other sites

Guest Tobias_1

Jeg vet det er skrevet veldig mye om overtakelse av gård, og odelsrett osv her inne, men jeg har likevell noen spørsmål jeg håper å få svar på. Dette blir noe lang lesing, men jeg håper noen tar seg tid til å lese, og gjerne komme med tips og komentarer!

 

Først en liten innledning i vår situasjon:

Gården har ca 190 mål med fulldyrka jord og ca 200 mål beite.

Det er meget gode muligheter til skogsdrift på gården, så det er vel her hovedsatsningen vil være. Totalt er gården på 6800mål, med 2800mål med produktiv skog. Gården ligger i Møre og Romsdal, i fjorden jeg er oppvokst.

 

Gården det gjelder har et lite verksted som driver med småmaskiner og fritidsmaskiner. Gårdseier har hatt dette som hovedinntekt i mange år (i tilegg til turistvirksomhet, kraftverk og markutleie). Sommeren år 2000 fikk jeg mitt livs gledligste telefon, spørsmål om sommerjobb! Jobben var å hjelpe litt til med noe kvistrydding og litt maling hos en bonde jeg kjente litt til fra før fra andre siden av fjorden. Siden min interesse for motorer alltid har vært stor (mopeder spesielt den gangen), ble sommerjobben raskt forandret til hjelpemekaniker på verkstedet selv om jeg bare var 12år den gang. Det som startet som en sommerjobb, ble etterhvert mer en deltidsjobb som ikke bare innebar jobb på verkstedet, men også med andre gjøremål på gården. Jeg har siden den gang, tilbrakt mye(!) tid på gården, i hovedsak på verkstedet men også ellers.

Drømmen om å en dag kunne overta en gård (spesielt akkuart denne!) har vokst sakte men sikkert. Det har i flere år nå vært snakk om å kansje overta verkstedet, og i de siste årene overta hele gården, men dette har vært et noe trasig samtaleevne for både meg og eier av gården som har 3 barn. Nå har det kommet dit, at det mer eller mindre er bestemt at jeg og min samboer skal ta over gården. Dette er en mulighet jeg ikke har tort å drømme om tidligere, men nå har tiden altså kommet. Det er lett å dagdrømme, men når det blir alvår av det blir det mye å ta hensyn til å tenke på!

 

Jeg vil presisere at jeg har et meget godt forhold til nåværende gårdseiere, og det er veldig viktig for meg at dette kan fortsette.

De har på mange måter vært som en familie nr 2 for meg, og spesielt vist ingen av barna flytter tilbake til hjemmbygda, vil de også i fremtiden være som en familie nr 2 for oss.

 

Gårdseier har som skrevet 3 barn, som ikke har mulighet/ønske/kapasitet til å ta over gården, og som mener det kan være bra for gården at det kommer inn nye drivere med nytt pågangsmot. Det er selvfølgelig vanskelig å gi slipp på en slik generasjonsgård med så sterke røtter i samfunnet, men at gården skal drives videre på en best mulig måte er det alle ønsker til syvende og sist.

 

Det som er noe spesielt her, er at alle ønsker det beste for alle parter, det blir som at en kjøper ønsker at selger skal tjene best mulig, og en selger ønsker at kjøper skal betale minst mulig.

 

Det har ikke vært dyrehold på gården på mange år, og fjøset blir i dag brukt som lager til båter ifm verkstedet. Men gården har gode muligheter til tradisjonell gårdsdrift som vi ønsker å få til etterhvert.

Marka er i dag bortleid, og blir bare holdt vedlike. Det er også mye skog som kan tas ned.

 

Gårdseier ønsker at vi skal sette opp et hus til de som de kan bo i, i et boligfelt som hører til gården. Tomta de ønsker å bygge på ligger i fin avstand til gården, de blir ikke boende oppå oss, men fortsatt nært nok til at de kan spasere på gården når de ønsker. Dette blir da en del av kjøpesumen av gården. Dette blir da i tilegg til at vi tar over gjelden på gården (som da også er verkstedet). Gårdseier vil også ha noe som han kan gi til sine barn. (Hvor mye dette dreier seg om har vi ikke diskutert enda).

 

Spørsmålet blir da, hvordan skal vi alle komme best mulig ut av dette med tanke på det økonomiske? Tenker da på skatter og avgifter, både på salg og arveavgift osv.

 

Både jeg og min samboer har fra før gode årsintekter på siden, og jobber begge en turnusjobb som er 2uker jobb-4 uker hjemme.

Vi ønsker begge å jobbe og virkelig få til noe på denne gården, og slik vi ser det er mulighetene nesten ubegrenset. At vi nå skal få vår egen gård er så til grader en drømm som har gått i oppfylelse, men det er så masse å tenke på å sette seg inn i, at det til tider viker uoppnåelig. I første omgang ønsker begge å fortsette i våre nåværende jobber, for å klare oss økonomisk, samtidig som at dette vil gi økonomiske muligheter til å utbedre de hus og bygninger som er på gården.

 

For at dette skal bli økonomisk fornuftig for alle parter prøver vi å finne en løsning som passer alle, noe som ikke er så enkelt med alle lover og regler å forholde seg til. Jeg har nesten vurdert å spørre om de ønsker å adoptere meg for å slippe alle disse skatter/avgifter/fallgruver og problemstillingene som kommer inn under et slik salg.

 

Jeg har også tenkt litt på hvordan det er å leie inn firma for å ta et storhogg i skogen, for å gi en bedre økonomisk start, sammtidig som vi kansje kjøper oss litt tid til å utbedre hus og andre driftsbygninger? Eller er dette bare en bjørnetjeneste? Med nesten 3000mål skog så er jeg ikke redd for å bli arbeidsledig i skogen, og det er viktig, for skogsdrift er noe jeg på sikt ser for meg å drive litt med.

 

Dette ble et langt innlegg, og jeg er takknemmelig vist noen tar seg tid til å lese gjennom. Jeg må inrømme at etter å gått i lang tid med overkok av tanker i hodet, kan det være at innlegget ble så langt fordi det gjør godt å få det skrevet og litt ut av hodet.

 

Jeg har også en million sprøsmål om det praktiske av gårdsdriften og overtakelsen, men dette for vi ta i neste omgang.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

En kjempe mulighet, bare avklar det med odel før dere gjør noe annet.

Når det gjelder hogst så kan du hogge mye de to første årene før gjennomsnittsligningen blir satt i gang. Får legge til tror jeg.

Så sett bort drifta og hogg rubbel og bit av hogstmoden skog til å begynne med. Gammel skog forenter seg negativt og blir mindre og mindre vært for vært år.

Tror det vil være lurt for dere å ta kontakt med landbruksmyndigheter og et regnskapskontor for å få svar på mange av spørsmålene dere stiller.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Gratulerer. Flott med engasjerte unge mennesker som får muligheter, ser dem og griper dem.

Dette vil være en komplisert overtagelse og det finnes utrolig mange feller å gå i. Du MÅ ha profesjonell hjelp. Gå til noen som har spesialkompetanse som både selger, selgers barn og du selv har tillit til. Og det skal bli rett i forhold til alle parter.Og lovlig. Mitt råd er: Kontakt Ole Chr. Hallseby. Tror sikkert han tar oppdrag på Vestlandet selv om han er lokalisert i Osloregionen

Skogen er som du sier en stor mulighet. Rådgiver gir råd om hvordan avvirke uten å betale unødig mye i skatt. Er helt spesielle skatteregler for skogen. Tiden er forbi med manuell hugst av store drifter. Nå blir ca 99% av all slutt-avvirkning drevet maskinelt. Kontakt skogeierforeningen i ditt distrikt eller andre seriøse tømmerkjøpere i ditt distrikt. De tar på seg slike oppdrag. Og for totaliteten: det kan være mest lønnsomt at selger får hugd noe før overdragelsen.

Lykke til!

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...