Jump to content

Verdisetting av tilleggsjord?.


Guest

Recommended Posts

Hei,

 

Eg har lufta for min gode nabo at eg er interressert i å få kjøpe innmarka hans som ligger inntil garden min. Dette er eit areal i svært dårlig forfatning, arealet som er aktuellt å dyrke opp til slåttemark er delvis igjenngrodd med skog og har aldri vore skikkelig dyrka. Her er det snakk om omlag 20 daa. Dette arealet har stor verdi for meg, fordi det ligger tett inntil gardstunet mitt og det er til stor frustrasjon at arealet gror igjenn med skog tett inntil mine husvegger.

 

Ovanfor dette arealet ligg det eit større areal på omlag 80 daaa som eg kan tenke meg å omdisponere til beite. Dette arealet er heilt igjenngrodd av lauvskog.

 

Nokon som kan hjelpe meg med å vurdere verdien av eit slikt areal?.

Link to comment
Share on other sites

Guest Westfarmer_1

Hei,

 

Eg har lufta for min gode nabo at eg er interressert i å få kjøpe innmarka hans som ligger inntil garden min. Dette er eit areal i svært dårlig forfatning, arealet som er aktuellt å dyrke opp til slåttemark er delvis igjenngrodd med skog og har aldri vore skikkelig dyrka. Her er det snakk om omlag 20 daa. Dette arealet har stor verdi for meg, fordi det ligger tett inntil gardstunet mitt og det er til stor frustrasjon at arealet gror igjenn med skog tett inntil mine husvegger.

 

Ovanfor dette arealet ligg det eit større areal på omlag 80 daaa som eg kan tenke meg å omdisponere til beite. Dette arealet er heilt igjenngrodd av lauvskog.

 

Nokon som kan hjelpe meg med å vurdere verdien av eit slikt areal?.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...