Gå til innhold

FRP ikke for bønder !!


Gjest

Anbefalte innlegg

Gjest Anonym
Hvordan har det seg at Frp er Norges nest største parti for bøndene? Det må jo feile disse menneskene noe, som stemmer på et parti som vil kvitte seg med norsk landbruk !! Nå må bøndene tenke seg godt om, og stemme på et parti som vil sikre bøndene fortsatt levelige kår, Frp er ikke et av disse. Det blir for dumt å lese at bøndene stemmer Frp, hva tenker andre folk da ? !!
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Hvordan har det seg at Frp er Norges nest største parti for bøndene? Det må jo feile disse menneskene noe, som stemmer på et parti som vil kvitte seg med norsk landbruk !! Nå må bøndene tenke seg godt om, og stemme på et parti som vil sikre bøndene fortsatt levelige kår, Frp er ikke et av disse. Det blir for dumt å lese at bøndene stemmer Frp, hva tenker andre folk da ? !!
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest valtra_1

Tror ikke det bare er FRP som er ute etter bøndene, bare de som tørr å si det. Vi bør få en mer forutsgbar landbruks politikk der vi kan satse på landbruket. i den ene enden er vi styrt av pris, i den andre kvoter.

Vi får overføringer men hvor havner mesteparten av de,hos staten.

Vi lager snart mer for til hester en til kuer,er det landbruk?

Det burde stått i grunnloven at vi måtte være mest mulig selvforsynt med mat, oljen kan vi ikke spise.

Jeg har mange meninger om dette, men de som styrer dette landet enten det er den en eller den andre tror maten er laget i butikken. Før var det folk som viste hva det var å jobbe som satt på tinget nå er det de arbeidsky som sitter der....

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Sjolv om du sikkert satte det på spissen, så vil det nok aldri skje at me produserer meir for til hest enn til menneske. Det var vel heller ikkje tilfelle i hesten si glanstid heller. og skal me komme videre i denne debatten, så trur eg nok ikkje me skal kalle folk på tinget for arbeidssky. Stortinget er til ein viss grad eit speglbilde av befolkninga, og då er det naturleg at det blir mykje akademikerar som ikkje er vant med hardt fysisk arbeid. Er enig i at frp ikkje er det beste partiet for bøndene, men er redd for at det partiet som skal støtte næringa har gått på alt for mangen blemmer til at dei kan påvirke så mykje i framtida. Blir nok ei blå regjering neste gang. På godt og vondt det og...
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest kvegard
Om Siv m/Frp i ryggen kommer til makten og blir statsminister så kommer Norge til å drive med dyr voksenopplæring! Mulig ikke regeringen ikke har gjort alt bra, men jeg vet det blir værre om vi får Frp.
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest valtra_1

Her i bygda er det ca like mange hester som kuer...

Ja setter det litt på spissen, men hva gjør de som styrer dette landet med landbruket? Vi trenger noe bedre og ikke bare i landbruket. Jeg har ikke svaret, men bøndene stemmer FRP fordi det er noe som ikke fungerer i dag...

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest Anonym

til Rune.

synes du går litt langt i å kalle en bonde som stemmer FRP hjernedød eller lei av yrket sitt.

bare for at du kanskje ikkje e enige me FRP i sin politikk så betyr ikkje d at du har patent på vede.

Norge e et fritt land å folk kan tenka sjøl. det kan ver at andre har et aent synspunkt å ser politikken t FRP på ein aen måde enn du men dei e ikkje plent idiota fordeom.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest valtra_1

Mitt poeng var at vi som bønder skal produsere mat til folk ikke til kosedyr.Er det rett at vi skal få tilskudd til å lage hestehøy?

Jeg er ingen tilhenger av dagens landbrukspolitikk, den bare seinpiner bøndene.

Jeg er ikke enig i FRP sitt opplegg heller, bare så jeg ikke blir tatt for å være det...

Lenke til kommentar
Del på andre sider

je: hvilke blemmer er det du sikter til? Er det disse fillesakene som FRP og media hauser opp til noe stort du sikter til? Det er vel neppe det den nåværende regjeringen burde bli målt utifra. Og hadde en rota litt i privatlivet til ein del blå politikarar (spesielt FRP) hadde en nok funne litt av kvert. FRP er mest opptatt av svartmaling, og skittkasting av andre parti, i staden for å snakke om egen politikk, og folk som ikkje er opplært til å tenke sjøl \&quot\;hive\&quot\; seg på. Billigare sprit og bensin og mindre skatt er jo tross alt det viktigeste for mange her i landet (tilsynelatande).
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest K.L._1

Frp er et luksusproblem. Med andre ord et utslag av at vi har det (for)godt her i landet, og går over til å dyrke egoismen i oss. Solidaritet byttes ut med misunnelse. Det var vel en kjent deparemensråd i fra AP som har sagt noe sånt som:

SP gjødslet bygdene så godt at bøndene begynte å stemme Høyre ! Men sannheten er vel at de er vel AP som har gjort mest for bøndene de siste 50 åra.

Men dagens overføringspolitikk er ikke helt bra. Jeg har let for å forstå de som kritiserer dagesn overføringspolitikk som driver \&quot\;kulturlandskapspleie\&quot\;. hva har det med produksjon av rimelige matvarer å gjøre ?

Ja hvorfor ikke la de midlene komme over kulturbudsjettet, der de hører hjemme. Og la kun de overføringene som har med matproduksjon komme over budsjettet til landbruksdeparementet. Kort sag skille produksjon av matvarer og \&quot\;opplevelser\&quot\;!

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest Anonym

Norsk landbrukspolitikk har vore langt ute på viddene i mange år, men med dei partia som til no har sete i regjering så har det gått nokolunde greit. Kjem Frp i regjering så er det ingen tvil om at me berre kan pakka isammen alle mann. Kva vil Frp sin landbruksminister gjera for oss i Brussel trur du? Kva vil han gjera for oss i WTO-forhandlingane? Kva vil han gjera i høve til landbruksoppgjeret?

No må me mobilisera og få fram til alle bønder at å gå inn for Frp er å grava si eiga grav! Det beste er om ein stemmer på Sp, men vil ein ikkje det så er det andre alternativ også..

Problemet i norsk jordbruk er at alt er så uforutsigbart. Jordbruksoppgjeret skulle vore forhandla fram avtale for til dømes 5 år framover, med indeksregulering. Å forhandla kvart einaste år er jo heilt vanvittig.

Til sjuande og sist må me spørja oss:

Vil me ha levande bygder i heile dette landet, vil me ha trygg, sunn og god mat, vil me ha matvareberedskap, vil me ha eit kulturlandskap som ser greit ut, vil me at turistane framleis skal koma til landet vårt.? Er svaret Ja så stemmer du ikkje på Frp.

Det er ikkje bra i dag heller, med dei raudgrøne ved makta, men det kjem til å bli 10 gonger verre viss Frp kjem til, det må alle forstå.

Bønder\; ikkje stem på Frp, -- tenk på kva andre vanlige folk trur om oss, det sender ut eit jævlig dårlig signal til resten av befolkninga, for å seie det mildt.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest K.L._1

Veldig enig med deg, T.

Vi må passe oss for hvilke signal vi sender ut til folket. Vi er tross alt i den heldige stilling at flertallet av den norske befolkningen støtter opp om bøndene og den innsatsen de gjør.

Men dette kan snu seg fort, nå som de avsluttede jorbruksforhandlingene får skylda for stigende matvarepriser. Årsaken til at prisene stiger er jo økte priser på alle innsatsfaktorer, som igjen er forårsaket av stigende priser på verdensmarkedet. Og det må jo også innrømmes at de store matvarekjedene er vel de som øker inntjeninga si mest. Hvem var det som stakk av med

matmomsen?

Jeg undres på hva som vil skje med dette landet etter de første 100 dager med FRP styre ? Da tror jeg ikke det er bare bøndene som får unngjelde.

Hva med alle de uføretrygdede, minstepensonister og andre som mottar offentlig støtte for å leve ?

Og alle økonomiske analytikere skjelver jo i buksa av tanken på et FRP styrt land !

Og hva vil det koste av resurser å reetablere et demokratisk styre etter at en eventull FRP regjering må gå i fra maktens tinder ?

 

Mvh Kåre L.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest stomperud_1

Frp har enkle løsninger og populistiske løsninger på alle problem, jeg skal ikke kalle Frp og de som stemmer på dem for \&quot\;dummies\&quot\; men man kan begynne å lure på hvilken evne de har til å se de store sammenhengene i verden.

 

Landbrukspolitiken deres er en ting, den er jo enkel og grei. Det skal man engentlig rose de for. Innholdet er noe annet.

 

Den økonomiske politikken deres blir et eksperiment, den er ikke prøvd i noe annet land. Men klart at norge er stedet å prøve det, vi har jo egentlig råd til å gå på en smell. Kunne sikkert være nyttig for folk flest å få en periode med litt trangere kår.

 

Det mest skremmende er jo miljøpolitikken deres. De ser ikke at kloden holder på å endre seg dramatisk. Og på dette området er det liksom ikke så mye å gå på heller...

 

hadde vært intresant å vite litt om sosialstilling, utdanning og kunnskapsnivå på de som stemmer FRP!

Lenke til kommentar
Del på andre sider

km: Poenget er ikkje kor stor eller liten saken er, men korleis saken blir opfatta av \&quot\;folk flest\&quot\;. På det området har nok sp tapt litt, men me kan jo håpa at folket har gløymt det når valget kjem. Eg sikta til alle småsakene med Haga.
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest Anonym
Du kan ikke vente å få noe støtte for \&quot\;kulturlanskapspleie\&quot\; over kulturbudsjettet for det skulle skjæres vekk sammen med jordbruksbudsjettet
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest Bache_G_1

Mange imot FRP her ja, det kan jeg forstå. Men det er da flere parti som forstår seg like lite på landbruk og dets betydning for andre næringer. det er jo ikke bare bøndene det er snakk om her, det er jo også veterinærer, transportbransjen, snekkere, elektrikere, rørleggere, anleggsbransjen, landbruksmaskinforhandlere, forprodusenter, gjødselprodusenter osv. det har jo en enorm dominoeffekt, og hva skal mindre bygdesamfunn leve av uten landbruket?

 

Men FRP skal ha det: de snakker godt for seg, spesielt da de alltid skal sammenligne norsk landbruk med landbruk på New Zealand, som jo har helt andre forutsetninger m.t.p. klima og natur.

 

Men i tillegg vil jo distriktskommunene tape økonomisk da FRP skal fore komunene etter antall innbyggere. det vil si at kommune har like mye penger anvendelig til vintervedlikehold i henhold til innbyggertall i Finnmark som på Sørlandet.

 

De i Frp som har utarbeidet politikken deres kan umulig ha noe praktiske sanser.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest Anonym

dette her blir en jo aldri enig i men jeg synes det er deilig som sola om dagen om frp virkerlig er blandt de populærester partier blandt norges bønder.Å skrike ut at alt skal legges ned da det blir frp, er i mine øyne ein verdiløs påstand.

Hva er det som er partiet for dere som \&quot\;tenker\&quot\; da? sp??

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest Bache_G_1
lars: frp tenker i det helle tatt ikke på konsekvensene som kan komme om de får gjennomført sin politikk. ta f.eks. privatiseringen av eldreomsorgen som skal redde verden, hva skjer om et slikt firma går konkurs, da er det ingen på jobb dagen etter, hva skjer da?
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Arkivert

Dette emnet er nå arkivert og stengt for flere svar

×
×
  • Opprett ny...