Jump to content

Ny motorferdsellov


Rune

Recommended Posts

Har fulgt med på det nye forslaget fra DN der de prøver å forby all motorisert ferdsel i naturen.

Ser nå med forferdelse at en del organisasjoner støtter denne politikken så lenge de selv får kjøre.

Disse organisasjonene:

Den Norske Turistforening

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Fjellstyresamband

Friluftslivets Fellesorganisasjon

Norges Bondelag

Norskog

 

har gått sammen med ekstremistorganisasjoner som:

WWF Norge

Framtiden i våre hender

Norges Naturvernforbund

Natur og Ungdom

 

der de kommer med en felles uttalelse som støtter DN sitt syn om at all kjøring skal strammes inn på bortsett fra Deres eget behov.

 

Hvis dette forslaget går gjennom betyr det at all privat kjøring til hytter blir stoppet og alle åpne snøscoterløyper blir nedlagt.

Dette vil føre til en raskere utflytting fra norske bygder og det vil ikke jeg være med på.

Derfor går jeg til det skritt å melde meg ut av alle disse nevnte organisasjoner fra i morgen.

Oppfordrer herved alle til å ta et standpunkt til medlemsskap i disse organisasjonene!

Les mere på naturogmotor.no.

Link to comment
Share on other sites

Nå ble jeg veldig imponert gitt. Så du er medlem av alle disse organisasjonene?, eller var.

For all del, mange i dette forumet er fra \&quot\;utkantstrøk\&quot\;, og de fleste er næringutøvere. Dvs., vi lever av det jorda og naturen gir oss gjennom den arbeisinnsats vi utfører. Da er det rett og rimelig at uønsket motorferdsel i utmarka bør begrenses. Det er rettighetshaverne(grunneierne) som bør ta seg av slik transport til hytte eierne.(Staten og kommunene gjennom anbud fra lokale kjørere). Dette er en del av næringsgrunnlaget vårt.

Tvert i mot blir det ikke fraflytting av bygdene. Så lenge grunneierne får økte inntekter på kjøring fra hyttefolk(\&quot\;by-folk\&quot\;) øker dette sjansene for at de fastboende kan fortsette å bo der de trives best. Det du mener om utflytting er vel hyttefolk som flytter ut fra bygda. Oisann så naiv jeg har vært, jeg som trodde at \&quot\;hyttefolk\&quot\; søkte til naturen for å finne freden og roen.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

synes bondelaget har tatt et rett valg. Vi ser at bruken av fritidskjøretøy i utmark øker, nå øker antallet atv kraftig, så jeg kan skjønne at myndighetene vil skåne norsk natur. Selv om vi har et omfattende løypenett i vår kommune, har det ikke kommet mere en ca 2 arbeidsplasser av det.

bra at noen tar ansvar for natur, dyreliv og miljø.

(men jeg synes og det er artig å kjøre scooter)

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...