Jump to content

Drømmer om Gårdsbruk men!


Guest

Recommended Posts

Hei

Tenkte dette var rette plassen å spørre om div!

Har veldig lyst til å skaffe meg en gard,men usikker på om det lar seg gjøre med tanken på økonomi.Jeg og samboeren har begge fast jobb med ca 700000 i inntekt tilsammen i året.Ser litt på et gardsbruk som ligger til 8mill,er 187daa dyrket mark av god kvalitet.Regner med 400kg/daa ved kornproduksjon.3,3daa beite, og 742daa med produktiv skog.Ser for meg å bare drive med korn og evnt leie ut beite slik at vi kan beholde jobbene vi har idag.Er et hus som kan leies ut samt leillighet i stabburet som kan leies ut.Er også tomt på 5daa som er regulert til boligformål. Er dette noe som kan gå opp?Hva er inntektene på en slik gård som driver med korn, hva kan man få i støtte fra staten? Regner med at utstyr ikke følger gården ved kjøp.

Link to comment
Share on other sites

Hei

Tenkte dette var rette plassen å spørre om div!

Har veldig lyst til å skaffe meg en gard,men usikker på om det lar seg gjøre med tanken på økonomi.Jeg og samboeren har begge fast jobb med ca 700000 i inntekt tilsammen i året.Ser litt på et gardsbruk som ligger til 8mill,er 187daa dyrket mark av god kvalitet.Regner med 400kg/daa ved kornproduksjon.3,3daa beite, og 742daa med produktiv skog.Ser for meg å bare drive med korn og evnt leie ut beite slik at vi kan beholde jobbene vi har idag.Er et hus som kan leies ut samt leillighet i stabburet som kan leies ut.Er også tomt på 5daa som er regulert til boligformål. Er dette noe som kan gå opp?Hva er inntektene på en slik gård som driver med korn, hva kan man få i støtte fra staten? Regner med at utstyr ikke følger gården ved kjøp.

Link to comment
Share on other sites

Guest Bullseye_1

Sorry, men dette vil vel aldri svare seg. Du kan kanskje omsette for noe sånt som 200-tusen på landbruket, utifra dine egne anslag om kornavling. Nå bør du imidlertid klare opp mot 50-80% mer hvis jorda er av god kvalitet som du skriver, hvertfall hvis vi snakker høsthvete.

Det er ikke rare beitearealet på gården, så det er ingenting å ta med i en eventuell kalkyle heller.

Det vil kaaaanskje gå, takket være utleiemulighetene, OG hvis dere har en god del egenkapital.

Link to comment
Share on other sites

Nå er ikke ideen å tjene mest mulig penger på gardsdriften, men må jo gå rundt med økonomien slik at man har så man kan leve et mest mulig normalt liv. Men ser dette kan bli litt vanskelig med den prisen på gaardsbruket.

Men er det egentlig noe stønad/tilskudd å hente fra staten. Noen plass der det står noe oversikt over hva man har krav på??

Link to comment
Share on other sites

det du i bunn og grunn gjør her er å kjøpe deg en meget kostbar bolig med mulighet for en liten ekstrainntekt/hobby.

 

produksjonen på under 200 dekar korn og inntekt fra beiteutleie (som er null og nix) kan på ingen måte forrente en gard til 8 mill. skal du ha driftsmidler som traktor/såmaskin/jordbearbeidingsutstyr leie av tresker etc vil drfiten knapt nok kunne gi noe overskudd til å betale for gardskjøpet overhodet

 

du får vurdere om gardsbruket er en så flott heimplass at det forsvarer en merpris på fire fem mill i forhold til tilsvbarende hus i et boligfelt..

Link to comment
Share on other sites

Hvis du må kjøpe traktor og redskap kan du regne med at kornproduksjonen vil gå omtrent i null. Hvis det følger med noe gammel men brukbar redskap, så kan du regne med å sitte igjen med 20-60000 kr/år. Da er tilskuddet inkludert. I tillegg kan du drive med ved, hvis det er et marked for å selge den i nærheten. Med så mye skog kan du hogge så mye du har tid til på kvelder og i helger. Du klarer kanskje en fortjeneste på 100 kr/time.
Link to comment
Share on other sites

Enig med \&quot\;revcen rasker\&quot\;, god sagt.

Og, TL82, ikke se deg blind på og etter \&quot\;støtte og tilskudd\&quot\;. Du må se på netto resultatet. Du må ikke tro at du får statsstøtte gratis. Det krever produksjon først og da har du straks større utgifter og kostnader enn du får i tilskudd.

Link to comment
Share on other sites

Det er vel avgjørende med beliggenheten her, samt hvilken tilstand bygningsmassen er i.

Utleie av jord og bygninger forrenter jo en del.

Underskuddsforetak og sitte med egen maskinpark på dette arealet.

Mange sitter jo med hus, hytte, båt ++ så det spørs vel på økonmi og prioriteringer.

Men uansett, du finner nok rimligere bosted...........!

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...