Jump to content

Steinbrudd


Guest

Recommended Posts

Har to interesserte firma som vil lage te steinbrudd på garden min. Område ligg til veg men utanfor bebyggelse og e sån sett godt egna. Kommer heller ikkje i vegen for drifta på garden

Ka kan eg som eigar forventa å få igjen for de? Kan eg lika godt la skogen stå og ha lika mykje igjen for de?

Link to comment
Share on other sites

Har to interesserte firma som vil lage te steinbrudd på garden min. Område ligg til veg men utanfor bebyggelse og e sån sett godt egna. Kommer heller ikkje i vegen for drifta på garden

Ka kan eg som eigar forventa å få igjen for de? Kan eg lika godt la skogen stå og ha lika mykje igjen for de?

Link to comment
Share on other sites

Skal det bli penger av å leie ut et steinbrudd må det være snakk om store uttaksvolum. Prisen avhenger mye av hvilken kvalitet det er på fjellet og dermed hva det kan anvendes til. Kostnadene ved etablering og avslutning kan være betydelige. For å unngå at en som grunneier blir sittende igjen som svarteper er det viktig at en sikrer seg med gode kontrakter og garantier. Her kan Bergvesnets gi god hjelp.
Link to comment
Share on other sites

Eg vil tru du har meir att for å ta ut stein enn å berre la skogen stå. Masseuttak gjer ei meir jamn inntekt, i tillegg at du kan få eit areal etterpå som kan vera meir produktivt. Det er strenge reglar om tilbakeføring. OG det er ein ting som du må vera nøye på vert gjort som avtala, slik at resultatet vert som tenkt.

 

Du bør absolutt skaffa deg hjelp før du skriv under på avtale. Dei i andre enden gjer ikkje noko meir enn dei må. Har eit par naboer som har vore igjennom det same, ligg til behandling hjå fylket nå, og den endelege avtalen var mykje betre for grunneigarane enn det første forslaget frå entreprenøren. Bergvesenet har kunnskap, men Bondelaget har sikkert og råd og hjelp til slikt. Kanskje det kan vera aktuelt å engasjera seg med ein advokat?

T.d. er det viktig å få med kor lenge ein evt intensjonsavtale skal vara.

 

Absolutt eit spennande prosjekt.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

jeg leier ut? selger stein til en gruskonge,jeg får 3 kr/m3 samt grus til eget bruk,det blir ikke noe voldsome intekter men noe,størs verdi er det av grusen jeg bruker selv.

har hørt at det betales både 6 og 10 kr m3 fjell andre steder men det er sikkert detaljer som avgjør

Link to comment
Share on other sites

Hvis du skal gjøre dette riktig så må du nok få godkjent omregulering fra LNF til Industriområde. Sjekk med kommunen. I verste fall risikerer du bøter, og å måtte tilbakeføre området slik det var. Det blir dyrt hvis du må kjøpe masser for å tilbakeføre.
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...