Jump to content

Odel


Guest

Recommended Posts

Guest billy_the_kid_1
Eg må jo sei at eg ikkje forstår kvifor det er lagt ned så mykje tid og pengar i den nye lova. Det ser jo ut til at du er like langt. Må berre få foreldra til å handle for ein. Kva er då vitsen med ein ny lov? Og kvifor bruka bondeorginisajonene tid og krefter på og ver i mot?
Link to comment
Share on other sites

Guest Martin_B_1

15. april 2014 17:24:59

Takk for et stort engasjement rundt dette.

 

Da forstår jeg det slik at onkels søsken (og meg selv) ikke har odelsrett. Dette er jo bra for min del, da ingen kan løse på bakrunn av odelsrett?

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Nei den kan jeg ikke forklare og ser heller ingen grunn til det da jeg var og er uenig i de siste endringene i odelsloven. Om jeg da har tatt feil og det ikke er så store endringer så er det ikke noe som er bedre enn det. Og jeg slutter meg til &quot\;billy the kid&quot\;s innlegg som stiller spørsmål om hvorfor det er lagt tid og penger i lovendringer. Og jeg er usikker på om jeg skal kalle det et imponerende stykke politisk arbeid eller om det er med på å øke politikerforakten. Men oppfatter det nå som kosmetikk og bortkastet arbeid.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Din onkels søsken har (dessverre for deg) odelsrett jo, så lenge de er &quot\;barn av en som eide gården med odelsrett&quot\;, det vil si din bestefar. Du selv, derimot, har/får ikke odelsrett før din far eventuelt blir eier. Og din nest eldste onkel kommer foran din yngre far.

 

For å vende tilbake til LMD sine plansjer og tabeller, så blir onkel som eier gården A, nest eldste onkel B, og din far C (ikke tegnet inn), mens du blir C's barn Cc (heller ikke tegnet inn) i tabell 4.2.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Guest Anonym

Det kan se ut som at opplysningene som Martin B gir er noe mangelfulle (jeg har ikke finstudert alle innlegg i detalj).

 

Alt avhenger av hvordan onkel i sin tid skaffet seg gården.

 

1) Hvis onkel overtok gården på odel av sine foreldre, så har brasilonkelen best odel fordi han er neste barn i rekka, deretter har Martin B odel fordi han er barnebarn av tidligere eier med odel.

 

2) Hvis onkel kjøpte gården på det åpne marked, så er det ingen andre enn onkels egne barn og barnebarn som har odel.

 

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Jeg må rette meg selv litt her:

 

Spørsmålet til Martin B var: Dersom nå min nest eldste onkel tar gården på odel, vil jeg ha retten etter ham siden han ikke har barn, men er gift? Har det noe å si?

 

Svaret er at:

- Martin B uansett ikke har odel, fordi han ikke er verken barn av tidligere eier, eller barn eller barnebarn av nåværende eier.

- Brasilonkelen har odel kun hvis Martin B's besteforeldre eide gården med odel (det framgår ikke av tråden).

 

1) Hvis onkel overtok gården på odel av sine foreldre, så har brasilonkelen best odel fordi han er neste barn i rekka. Martin B har kun odel dersom han er barn eller barnebarn av nåværende eier, eller han er banr av tidligere eier. Siden han ikke er noen av delene, så har ikke Martin B odel.

 

2) Hvis onkel kjøpte gården på det åpne marked, så har heller ikke brasilonkelen odel.

 

Beklager at jeg var litt rask på labben i forrige innlegg.

Link to comment
Share on other sites

Guest Martin_B_1

Jj: takk for svar

 

Min onkel tok over gården etter sin onkel for et par og tjue år siden.

Ikke fra foreldrene sine altså

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Da gjenstår bare et par spørsmål:

 

1) Har gården over 25 dekar dyrka mark, eventuelt over 500 dekar skog?

 

2) Eide dine besteforeldre (eventuelt oldeforeldre og besteforeldre) gården i minst 20 år før din onkel overtok?

 

Hvis du kan svare &quot\;ja&quot\; på begge spørsmålene så har brasilonkelen odelsrett.

 

Hvis du kan svare nei på ett, eller begge, så har brasilonkelen ikke odelsrett, og da er det fritt fram for deg å overta.

 

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1974-06-28-58#KAPITTEL_2

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Jeg må rette meg selv igjen, for jeg leste jo for fanden ikke svaret ditt skikkelig \;-)

 

Da er saken klar. Brasilonkelen kan ikke si at &quot\;min far eller bestefar eier gården med odel&quot\;, og han kan heller ikke si at &quot\;min far eide gården med odel&quot\;. Dvs at brasilonkelen ikke har odelsrett, og det er fritt fram for deg å overta den :-)

Link to comment
Share on other sites

Guest Martin_B_1

Fort gjort :)

 

Gården oppfyller kravene til areal, og det er odel på gården. Onkel tok over fra sin onkel

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Husk på at odelsloven ble endret 1/1-2014.

 

Nå er det bare de som kan si følgende som har odel:

 

1) Min far/mor eier gården med odel.

 

2) Min bestefar/bestemor eier gården med odel.

 

3) Min far/mor har tidligere eid gården med odel

 

Verken du eller brasilonkelen kan ikke si noe av dette, og derfor har ingen av dere odel :-)

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Det var kanskje odel på gården den gangen din onkel tok over fra sin onkel. Men odelsretten forsvant med endringene 1/1-2014 :-)
Link to comment
Share on other sites

  • 7 months later...
Hei æ lurer på om d kan være odel på gården? D står et gammelt gjeterhus ved siden av d andre huset. Så æ lurte nu litt om d ja? El e d blitt en chefsgård kansje? Vanskelig d med odel å skjønne sæ på da. Har ik fått noe svar hel fra advokatene æ har sendt Mail til da. D e kort tid igjen vist man skal gjøre nåka i denne saken å æ vet ik ka æ skal finni på med denne saken. Æ finn ut at alt stammer ifra oldefarn min langt tilbake 1800tallet d va sønne som bodde i d andre huset å nu e han nu dø å han had ingen unger. Så vi ble en del arvinger da men ingen orker å sjekke ut om d e odel på gården? Æ tenker jakt fiSke å fangst siden d står et gjeterhus dær. Noen forslag om va æ skal finni på
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Oki da. Men æ trur æ har finni utmarka på den gården å den e fredte står d. Iktje godt å si ka d betyr men d e helt tilbake til tippolderfarn min da. Æ sitt å lurer på om æ skal bare glemme denne saken da. Men tenker også at d had vore fint å tatt den opp på grunn av all historie bak dette tenker æ. Hviler d odel når d e automatisk fredet el?
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...