Jump to content

Jordbruksoppgjøret 2013!


Guest

Recommended Posts

JORDBRUKSOPPGJØRET 2013.

 

Dra ned rullgardina, og holde kjeft?

 

Eller.

 

Knytte nevene, ta opp kampen, å komme seg ut på slagfeltet?

 

Burde vi kuppet faglaga, lagd bonderevolusjon og satt de rød-grønne skikkelig på plass en gang, slik at de skjønner at vi kan noe annet også, enn å bare stå med lua i hånda.

 

Slik sett kunne vi varslet Erna og kompaniet hennes også, hva hun kunne ha i vente neste år.

 

Jeg er redd for at en god del rullegardiner allerede er dradd ned, og jeg føler også at min egen oppfører seg problematisk nå, etter en del år. Den er i ferd med å bli utslitt, og da detter den lett ned hvis jeg ikke gjør rette rykket. Jeg begynner faktisk å anta at den nærmer seg å ikke ville åpne seg mer.

15 år til håpet jeg på den ville fungere, men det er kanskje ikke så viktig at den skal fungere heller.

Det nærmer seg kanskje også, at det ikke er noen folk og aktivitet på nabogårdene heller når du får opp rullegardinen tidlig om morgenen.

 

Likevel er jeg villig til å kaste den gamle, gule og falmede rullegardina på dynga for godt. Vi er nødt til å se lyset av og til for å skape energi for oss selv.

 

Den eneste måten å få til det på, er å ordne det selv.

 

Vil dere det, så vil jeg?

 

Mon tro, om det blir overskyet i lang fremtid.

 

Det magiske er at vi faktisk kan ordne det oppholdsværet selv, hvis vi vil! (kopiert fra Roar Østli)

 

Noen konstruktive forslag?

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Du skal få eit kjedeleg svar frå meg.

 

Vi må nok starte med ei realitetsorientering.

Har vi lyst på mykje meir:ja.

Fortener vi mykje meir: ja

Har vi ein realistisk sjanse til å få mykje meir: nei

 

Vi har to hovudkjelder til inntekter: frå marknaden og overføringar over statsbudsjettet.

1. marknaden: råvareprisane i Noreg ligg høgare enn i omkringliggjande land. Om vi aukar denne differansen vil motstanden mot norsk landbruk auke enda meir og vi vil lage problem for oss sjølve.

2. Overføringar: Vi må her konkurrere om den store potten i konkurranse med hundrevis av andre meir eller mindre gode formål. Det er kun småpartia SP og KRF som vil hjelpe oss. Dei andre partia er meir opptatt av andre ting. Det er desverre liten grunn til å tru at vi vil få ein stor auke i overføringane.

 

Konklusjonen min er at i ein ideell verden burde vi ha fått meir av båe delar. Men i den verkelege verden kan vi i beste fall få litt.

 

I fjor var det litt bråk frundt jordbruksforhandlingane med stenging av vegar mm. Alt som skapar problem for den gemene hop auker berre hatet mot landbruket og øydelegg for vår sak.

I år er det i tillegg valår. Hvis vi finn på noko bråk nå, er det minst eit parti som vil bruke det for alt det er verdt. Det er lett å fyre opp bondehatet i den norske befolkninga. Aksjonar som går utover andre vil nå berre kaste bensin på bålet, gje FRP nye stemmer og slå føtene under oss sjølve.

 

I år gjer vi lurast i å koma fram til eit forhandlingsresultat i mest mogleg stillheit. Eg har full tillit til Bondelaget og at deira forhandlarar arbeider for eit best mogleg resultat. Mitt inderlege håp nå er at diverse tullingar ikkje finn på noko som øydelegg for oss alle saman.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...