Jump to content

mislighold av dyrket mark


Guest

Recommended Posts

Hei vi har leid ut dyrket marken oss nå i snart 10 år, vi har slitt med dårlig vedlikehold av dyrket mark gjennom hele leieperioden.

Marken ligner pr.dags dato mer på en myr.

 

Vi har nå valgt og sende en oppsigelse av leieforholdet pga av mislighold.

 

Det han har gjort siste 10 årene er og ha "klippet" plassen 2 ganger.

 

Det er nå i dag blitt gjengrodd og veldig fuktig hele arealet samt det er tuer overalt.Og det ser også ut som de sauene han sender der en liten stund på sommeren ikke vil spise av gresset som er der.

 

Kan noen fortelle meg hva som er krevd eller BØR gjøres årlig i forhold til en leiekontrakt?

 

 

Hvilket vedlikehold er det forventet at de skal gjøre årlig når de leier dyrket mark, da dette ser ut som og bli en tvistesak.

 

Vi selv valgte og leie ut areal pga av liten kunnskap om drift av mark samt ikke riktig utstyr til og holde dette vedlike.

Link to comment
Share on other sites

Det må jo vel være krav at til dyrket mark skal vedlikeholdes?, det kan vel ikke være slik at vist en bonde som har 10 års leiekontrakt på ei mark bare la dette forfalle helt?

Det skal også sies at jordbrukssjefen i kommunen har sendt han brev om at marken ville bli tatt ut som dyrket areale vist han ikke innen 2år begynte og vedlikeholde marken.Det er enda ikke gjort noe med dette.

 

Kan faktisk en leietager bare &quot\;ødelegge&quot\; annens eiendom da uten at vi har noe form for mulighet til og si opp en slik avtale, selv om det da ikke står spesifisert enkeltoppgaver i kontrakten?

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Hei! Dette høres trist ut!

Spørsmålet er hvordan var tilstanden før?

Som leietaker så skal man drive jorda. I det ligger det at jordleier må ta jordprøver og drive forsvarlig. Han må også foreta nødvendig kalking MEN dette må vurderes ut i fra jordptøver tatt ved overtakelsedato/ første år. Jeg leier mye jord og tar alltid prøver ved overtakelse. Er kalkbehovet stort sørger jeg å med det i kontrakt. Vedlikehold som grøfting er jordeiers ansvar og må utføres for hans regning! Ingen leietaker kan grøfte på 10 års avtaler. Lengre avtaler betinger konsesjon. Man kan ikke forvente å leie bort et lite drittstykke som er dårlig drenere og kreve noe etterpå. Sier ikke at det er tilfelle her men tenkt som ett eksempel. En annen ting er om bonden er useriøs. Han plikter blant annet å ikke ha eldre jordprøver enn 8 år.

Link to comment
Share on other sites

Drift betyr at han må høste årlig. Feks så og høste korn, dyrke gras og presse det eller bruke det som innmarksbeite! Men feks ved en større eiendom i dag kan feks 5 daa dårlig arrondert jorde avtales med eier at ikke skal dyrkes. Det er fordi 60 tallets drift ikke er lik som i dag. De fleste skjønner det men det bør avtales!
Link to comment
Share on other sites

Guest billy_the_kid_1

Ved ein 10 års leige så er kommunen innformert om leige for at drift skal ivaretas. Er det dyrka mark som er leigt ut, skal den driftes som dyrka mark for å ivareta betingelsane. Her har leigetakar forpliktelsar. Ta i førsteomgang ein prat med jordbrukskontoret i kommunen og spør om råd der. Hjelper ikkje dette kan du ta det i forliksrådet, pris er rundt 1600kr og du kan kjøre saken sjølv.

Men ein skulle tru at ei runde med plog ogvanlig jordbearbeiding skulle få området tilbake til det, det var får leigeingåelse. Såfremt det ikkje har blitt brukt traktorer på 10 tonn som har kjørt i stykker gammle grunne grøfter.

Link to comment
Share on other sites

Sannhet med store modifikasjoner! Kommunene følger ikke opp dette! Selv ved gårder som blir nykjøpt av utenbygds så følger ikke kommunen med. Vi er heldige og har kun 10 års kontrakter men dette praktiseres veldig ulikt så mange leier på korte kontrakter. Ofte kunne landbrukskontora vært lagt ned for de sover uansett!
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...