Jump to content

Salg av ved, storsekk vs 60liter


Guest

Recommended Posts

Guest Dæhlen_1
Hva er lettest og selge av storsekker og 60l sekker? Og hvilke metode er best for og fylle småsekkene? Jeg har kjøpt vippestativ men ser det er flere typer på markedet.
Link to comment
Share on other sites

Hva er lettest og selge av storsekker og 60l sekker? Og hvilke metode er best for og fylle småsekkene? Jeg har kjøpt vippestativ men ser det er flere typer på markedet.
Link to comment
Share on other sites

I bynære/tettbygde strøk er det lettest å selge småsekker.

Folk i tettbygd strøk der har itte plass tel en storsekk i skålen, dom lyt stable småsekk under verandaen og i garasjen.

Utover der folk har mer plass kan dom ta imot storsekk. I hvertfall hvis du leverer med frontlaster eller en lastebil med bakmontert kran så du kan stikke storsekken på plass åt dom. Storsekk er jo endel billigere pr m3.

For å fylle småsekken bruker je å fylle en henger med høye karmer og lav baklem først. Så tipper je opp hengeren, og plukker fra hengeren opp i vippestativet. Pass på å sende med litt stikker og \&quot\;bøss\&quot\; nesten øverst i hver sekk. Folk vil gjerne ha litt å tenne opp med, og du blir lett kvitt rasket.

Link to comment
Share on other sites

Guest Dæhlen_1
Takker for tips og råd!! Bor på toten og her har dom store skåler. Men får laga tell noen 60litere også. Helt ny på vedproduksjon så alle råd fra erfarne kommer godt med!!
Link to comment
Share on other sites

De færreste som kjøper ved har plass til å lagre storsekker, folk flest må stable opp veden uansett om de bor i bystrøk eller på bygda.

Dersom du laster veden på hengeren deres er de fleste fornøyde, den videre logistikken tar de seg av selv.

 

For din egen del så er det enkleste å fylle i storsekk og la den tørke under pallehette, det tar så mye tid å stappe i småsekker og stable disse at vinninga går opp i spinninga.

Dersom det viser seg å være et krav om levering i storsekk så kan du imøtekomme dette ved fylle 60litere med ved som har tørket i storsekk, men du får håpe for økonomien skyld at dette ikke blir nødvendig.

Link to comment
Share on other sites

Guest haugon_1
Du må pakke veden i det folk vill ha. Har nok inntrykk av at folk kjøper 60l på hytta som dei er på i helgene. Storsekk blir nokk brukt meir i boliger.
Link to comment
Share on other sites

beste hadde egentlig vært om alle solgte i storsekk, og de som ville ha småsekk(60l) måtte betale for det arbe det er å stå time etter time å stable. bør nok opp i 70-75kr sekken avhentet for 60l skal det lønne seg for oss produsenter. så i norsk ved det var en vedprodusent i modum som solgte en favn bjørk til 1900kr ink mva, han leverte bl.a til oslo og drammen for den prisen! er veldig ødeleggende for oss som prøver å lage til en slags økonomi på seriøs vedproduksjon. og han solgte en 60liters sekk for 59kr, fritt tilkjørt!

vi vedprodusenter må få opp prisen, for kundene betaler ihvertfall opptill f.eks 2200 for en favn med bjørk, og det må vi jaggu ha, for det er mange som kjøper råvirke, og de som hogger i egen skog må bruke mye timer på hogging. og ved er det marked for til alle, derfor er det viktig å få prisen opp til ett akseptabelt nivå for kunden og produsenten.

 

men de som tar seg betalt må selvfølgelig selge ved som holder en skikkelig kvalitet, og ellers være seriøse med å holde regnskap og følge opp leveringer osv. og ha en ryddig produksjonsplass, slik at vedkunder som kommer innom sitter igjen med ett bra inntrykk av deg som person, da vil du få en fast kundekrets etterhvert.

 

konklusjon her:

sekk gjerne opp 60 liters sekker men ta deg betalt, ellers kan du la være, du får normalt solgt mer enn nok storsekker hvis veden din er bra.

er nok av gamlinger som ikke har \&quot\;hjerte\&quot\; til å sette opp prisen , selv om den har stått på stedet hvil i 15år.

Link to comment
Share on other sites

Ser at jeg skrev feil i innlegget lenger oppe angående leveringsenhet.

 

Det var meningen å skrive:

Dersom det viser seg å være et krav om levering i SMÅSEKK så kan du imøtekomme dette ved fylle 60litere med ved som har tørket i storsekk, men du får håpe for økonomien skyld at dette ikke blir nødvendig.

 

Jeg er ikke utelukkende ening med Haugon om at du må levere den størrelsen som folk vil ha, det viktigeste som vedprodusent er å levere kvalitetsved som du tjener penger på.

Skal du tjene penger på 60-litersekker blir prisen så høy at folk flest ikke vil ha de.

Dessuten, folk som kjøper 60l sekker enkeltvis for å ha med på hytta kan kjøpe disse på bensinstasjonen, de utgjør ingen atraktiv kundegruppe likevel.

Link to comment
Share on other sites

Guest Dæhlen_1
Anna jeg lurer litt på og jeg da. Sett på forumet på diverse diskusjoner angåenede ved. Flere som sier det er for mye jobb og hugge selv og at det blir igjen lite med tanke på antall timer. Jeg har for første gang satset litt iogmed jeg har kjøpt vedmaskin og hogd ganske mye i høst (i mine øyne). Jeg syntes det gikk veldig fort og hugge og kjøre frem jeg. Nå er det veldig fint lenne her hos meg og ikke langt og kjøre men alikevel er det da ikke så mye jobb. Jeg er uerfaren i skogen men jeg hadde med meg bestefar på åtti år for og lære meg litt. På 4-5 helger i høst har vi hugget ca 250 kubikk. Brukte 4-5 korte dager på og kjøre det frem og legge det opp så jeg lett får tak i det med tømmerkloa. Så hvordan det kan lønne seg og kjøpe ferdig hugget til 150kr cm3 skjønner nå ikke jeg. Annet enn at det er lettvint.
Link to comment
Share on other sites

aldre om du har hogd 250m3 på 4-5 dager. det vil si 6 lastebil lass med dobbelhenger. da skal du i allefall få jobben med å hogge hos meg, skal få 100kr m3:)
Link to comment
Share on other sites

Guest haugon_1

Skal du tene penger på ved her eg bor må du selge til hytter. Og da er det berre 60l som gjeller Eg lager 4000 60l i året selger dette til hytteservicer rundt omkring her og da leverer eg i konteiner plass til 500 i hver. Har ikkje utgjifter med å levere det ut.

 

Er enig med sdf om at det hørtes mykje ut på 4-5 dagar. Skal du bruke tid på å hogge det, som du kunne heller brukt til og kappe og pakke lønner det seg og kjøpe virke.

Link to comment
Share on other sites

Jeg kjører kun i 1500 literssekker og tar 1000 kr for bjørk + frakt.

Pakkes en storsekk over i 60 litere blir det ca 18 sekker. Etter min mening blir økonomien dårlig med 60 litere. Disse sekkene bør da koste 80 kr eller mer .

 

Enig med Vedslitern i at prisene må holdes oppe. Leverer selv ved i Drammen og da tar jeg 200 kr i frakt pr sekk min 3 sekker på turen som tar ca 1,5 t tur retur.

Link to comment
Share on other sites

Guest Oddbjørn_1
250 kubikk på 5 helger? Det må i så fall være kubikkfot og ikke kubikkmeter. Om dere så drev på to mann, lørdag og søndag, i 5 helger så er det 20 dagsverk. 250 kubikk delt på 20 dager = 12,5 kubikk om dagen, og jeg skulle like å se den som har 12,5 kubikk med vedbjørk som gjennomsnittlig dagsprestasjon hugget og fremkjørt. Det er det svært få som presterer om det så er 25-30 meter lang gran med lite kvist på.
Link to comment
Share on other sites

Guest Oddbjørn_1

Ellers så har du målt opp volumet av hele tømmerlunna i stedet for av hver stokk. Da stiger volumet til det dobbelte med en gang, men uansett så har du tatt for hardt i.

250 kubikk er minst 500 storsekker, og det finnes ikke råd å hogge og kjøre på den tida.

Link to comment
Share on other sites

slenger meg på. hørtes veldig drøyt ut med 250kbm på den tiden som er nevnt. må gå ann å være litt ærlig vel. å måle ferdig opplunna tømmerhaug blir veldig missvisende, blir bortimot det dobbelte av det det egentlig er. og ikke mange som betaler kun 150kr kubikken for råvirke av bjørk, må opp imot 300 ihvertfall mange steder, varierer litt men 150 får du IKKE kjøpt det til.

 

selv der det ligger 100 prosent tilrette for å hugge og kjøre frem tømmer inntil vedfabrikk vil det ikke lønne seg. det vil alltid lønne seg og jobbe i annen næring frem til f.eks november(kommer ann på mengden ved man skal produsere) også kjøpe tømmer som er hogd etter f.eks september. ikke kjøp tømmer som har ligget lenge.

og hvem har vel ren stor bjørkeskog i sine skoger?? bjørk blir det som regel endel av etter større hogster. å hogge store mengder med bjørk hvert år er det ikke mange som har muligheten til i egen skog.

 

og \&quot\;dæhlen\&quot\;: han du hadde med deg skal også ha lønn for strevet etter å ha jobbet flere helger(100 prosent overtid) i strekk for å hjelpe deg med å hogge vedtømmer. diesel utgifter til traktor. sagkjedeolje og bensin utgifter til motorsag, filer og kjeder. pluss slitasje på utstyr.

 

er forskjell på hobby og profesjonell vedproduksjon. men hobbyentusiasten bør/må legge seg på ett seriøst prisnivå, slik at han ikke ødelegger for andre vedprodusenter som er avhengig av inntekter fra vednæringa for å overleve økonomisk. er marked for alle, både liten og stor

Link to comment
Share on other sites

Tømmerkjøperne som Viken, Mjøsen, Stora osv. gir ca 200 kr kubikken for bjørkeslip, og dæ er mindre enn for granslip. Derfor velger de fleste skogeiera å selge bjørka svart til privatpersoner for 200-250 kr kubikken. Så kan du regne 20-40 kr kubikken i lastebiltransport, så når langveden ligg på tomta di klar tel kapping er du oppi mellom 220 og 280 kroner. Er det for mye grovt i tømmeret så det gir problemer i vedmaskina så er det mange som sorterer ut det og selger det til industrien i stedet.
Link to comment
Share on other sites

Her var det mye rart. 150kr kb3 for bjørk???

Sjekket nettopp AT SKog sine priser på bjørkeslip, kr 320,- pr kb3

+ frakt og moms i tillegg. Et tømmebillass med bjørk er vel ca 30kb3 og 35-37 kbm med furu/gran. Altså blir det og hugge ca 8 tømmerbillass på 4-5 helger. Da sier jeg som andre her at det er bare og komme og hugge for meg også. Eller kan noe selge meg bjørk til 150kr kb3, så er det bare og ta kontakt. Og noen snakker om lange grantre med lite kvist, hvem har det????

Når det gjelder temaet, så er jeg nok tilhenger av og produsere i storsekker fremfor 60liter sekker, da dette blir mye ekstra arbeid i forhold til merprisen. Men jeg skjønner jo at dette avhenger av hvor en skal selge veden(at ikke alle har plass til storsekk o.s.v).

Synes selv at det er greit og hogge litt selv hvis en har egen skog og mulighet til det(selv om det blir noe utgifter med dette også, så blir det ihvertfall billigere enn og kjøpe + at en får ordnet litt i skogen også). Så jeg synes det er bedre og tjene mer pr. sekk enn og måtte selge store volumer for og oppnå samme fortjeneste

Link to comment
Share on other sites

Guest Dæhlen_1

Hmm. Jeg har målt opp tømmerlunna ja og ikke hver stokk. Selvfølgelig. Så mine mål er nok veldig ca. Men det kan ikke være så usannsynelig som noen av dere skal ha det til for jeg er uerfaren i skogen og stokkene ligger på nersia ta låven så det er ikke løgn. Jeg har (med mine mål) 30-40kubikk med bjørk. Resten er mest ask men noe annet inniblandt. Ikke en pinne med gran. Det vi har hugget er grovt, 25-45cm i diameter og veldig langt og kvistinga gikk veldig fort da det var lite av det. Stort mer lettvint en det var der vi dreiv kan det ikke bli. En dreven person hadde selvsagt gjort det endel raskere enn oss også.

 

Da har jeg forsøkt og forsvare meg litt så får dere tro hva dere vil.hehe.. :P

Link to comment
Share on other sites

Guest Dæhlen_1

Har vist mer og svare for jeg så jeg nå. Det med 150kr har ikke jeg undersøkt selv men blitt fortalt. Mye mulig jeg har blitt løyet for. Og mengden min stemmer nok sikkert dårlig siden det ikke skal være mulig. Han jeg hadde med meg ville ikke ha noe for det \&quot\;jeg er bare glad noen har brukt for meg\&quot\; sa han. Han får jo selvfølgelig noe for det uansett. Så til utgiftene jeg har hatt med det. Sagkjeder kjøper man ikke ofte og de koster jo heller ikke stort. Det har gått ca 40-50 liter bensin hvis jeg ikke husker feil. Utifra det klarer sikkert noen av dere og si hvor mye jeg har fått hugget også. Også har jeg kanskje brukt diesel for en tusenlapp+-. Uansett så må det jo lønne seg og hugge selv eller få noen til og hugge for deg motfor og kjøpe det? Ihvertfall hvis prisen er så høy som noen av dere sier.

 

Samme kan det være også. Jeg får ryddet på eiendommen min og jeg kan tjene en slant på det så er kun positivt!!

Link to comment
Share on other sites

Guest valtramann_1
driver selv med ved produksjon, kjøper det meste av virket å må betale 250-300 pr km3.har funnet ut at det er beste måten for min del.men har man virket stående ved vei så er det klart lett å hogge en del km3 ganske fort,men er ikke alle som har det.litt om priser. hva kan man ta for 1000 l.levert oslo.
Link to comment
Share on other sites

Bare for og kommentere bensinforbruket så blir vel 40-50 liter på 4-5 korte dager som du skriver \&quot\;Dæhlen\&quot\; 20-25 liter på hver.

Altså 4- 5liter pr man pr. dag. En vanlig motorsagtank tar ca 0,5liter. så det burde bli 8-10tanker pr dag pr,man.

Så en får vel bare si bra jobba, for dette er langt unna min kapsitet på en kort dag, på en lang også forresten.

Men det viktigste er jo at dere har gjort en bra jobb og har 250kb3

liggende og vente på vedmaskinen.

Så håper du kommer med tilbakemelding når alt er kappet og kløyvd

i sekker, så vil en få svaret ganske nøyaktig på hvor ,mange kubikk det ble. Har selv alltid litt krangling med tømmerbilsjåføren når han kommer med furuslip og sier det er 37kb3, og det ¨\&quot\;bare\&quot\; blir 32kb3 når det er ligger i sekker. Og furu og gran er jo noe av det enkleste og måle da det blir mindre \&quot\;luft\&quot\; i lasset, kontra når man kjører bjørk og andre mer krokete trær.

Link to comment
Share on other sites

Guest Dæhlen_1
5 helger =10dager vi var 2mann altså 20dagsverk. de 4-5 korte dagene var fremkjøring og grunnen til at dem var korte var at jeg kjørte frem etter jobb. Les hva som står!!!
Link to comment
Share on other sites

\&quot\;dæhlen:)\&quot\;:

 

huttetu, du må da slå av litt for kjente vel! du bør komme med konkrete fakta og ikke noe jug. det er klart at i ditt eksempel så høres det lettvint ut å hogge ved selv, men hvor mange år fremover klarer du da \&quot\;dæhlen:)\&quot\; å hogge ut 250kbm3?? eller er du en av disse som har mye ved ett år og thats it?? selger rå ved osv. døgnfluene eksisterer det nok av. får ikke håpe du selger veden billig. du ødelegger for oss som driver med dette fulltid hver vinter.

 

huttetu ja. lykke til da vedproffen\;)

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...