Jump to content

Enhetspris på ved


Guest

Recommended Posts

Det har lenge vært snakket om å endre prisingssystemet for fyringsved fra [kr/volum] til [kr/kWh]. Dette fordi det gir en rettferdig sammenligning av hva kunden betaler for kontra andre energikilder som strøm, gass, parafin o.l. Samtidig er det med dagens prisingssystem lett for kjøperen å se seg blind på prisen man tar for f.eks. en 40-L sekk uten å nødvendigvis tenkte på hva som er oppi sekken.

 

Jeg refererer til artikkelen i Oslo Business Memo Nr. 2, 1. årgang, angående vedsalg og kvaliteten på norsk/nordisk ved kontra østeuropeisk importved. Jeg lurte på om det er gjort noen tester på brennverdien for norsk ved kontra importveden? Denne kan beregnes direkte ut fra densiteten til tresorten, så tall for densitet i de ulike geografiske områdene vil også være av interesse!

 

Jeg siterer fra artikkelen:

 

[sitat]

 

Steinar Halvorsen, daglig leder i Christiania Vedforretning:

 

Christiania Vedforretning selger bjørkeved med røtter fra Trysil og Selenfjellet. Der tar det mellom 50 til 55 år før trærne er fullvoksne. Klimafaktorer gjør at tilsvarende trær i de gjeldende østeuropeiske landene bruker 30 til 35 år, sier forhandleren.

 

- Ved fra Polen og Estland har cirka 30 til 35 prosent mindre brennverdi på grunn av at de vokser på en annen breddegrad og dermed blir mer hurtigvoksende. Tar du en 60 liters sekk med bjørkeved fra Trysiltraktene på cirka 15 prosent fuktighet, veier den 23 kilo, mens en tilsvarende mengde ved fra Estland veier cirka 19 kilo. Det er ikke noe galt med veden, men den gir mindre energi per kilowatt time, sier han.

 

Tilsvarende densitet:

 

Densitet er parameteret som har størst betydning for brennverdien i fyringsved. Simen Gjølsjø, forsker i Norsk institutt for skog og landskap, sier at han ikke kjenner til at det er noen signifikant forskjell i densitet mellom norsk og baltisk bjørk.

 

- Det kan jo være at de norske sekken rett og slett inneholder mer ved. De blir kanskje pakket i småsekk etter at de er tørket, mens baltisk ved blir pakket mens veden er rå. Når den tørker blir det at da mindre volum i sekken. Det kan være en forklaring. Den norske veden har tørket og krympet før man putter den i sekk, sier forskeren.

 

[sitat slutt]

 

Jeg synes argumentet til ”forskeren” kan slå begge veier: man kan ikke si at all norsk ved blir tørket før den pakkes i sekk, mens all baltisk ved tørker i sekken og derfor vil gi lavere vekt. Det Steinar Halvorsen refererte til var at for et likt volum med norsk og østeuropeisk ved, vil brennverdien for den norske veden være 30-35% høyere enn den østeuropeiske

pga. høyere densitet som følge av tregere voksehastighet på trærne. Er det noe i det han sier her? Det høres logisk ut. Dette er jo helt klart en grunn til at produsenter som produserer norsk ved ønsker å endre enhetsprisen fra [kr/sekk] til [kr/kWh].

 

Link til artikkelen (se side 20-22):

 

http://issuu.com/businessmemo/docs/obm_uke_45_nr_2_arg1

 

Link to comment
Share on other sites

Guest Kristan

Syns at det hadde vært en ide å solgt ved etter vekt og tørrstoff. Det hadde vært rettferdig. ikke så enkelt å bedømme pris og mengde når noen bare slipper veden oppi sekkene mens andre fyller sekkene skikkelig.

problemet hadde vært at det da hadde jeg måtte ha anskaffet meg en vekt for storsekk og en tørrstoffmåler. og brukt tid på å veie pallen før bruk (som kanskje også tørker) og så veie sekken ved levering og trekke fra pallen. Måle fuktigheten på flere plasser i sekken og av forskjellige treslag. En del ekstraarbeid.

Vil dette gjøre det lettere for kunden å gjøre en god handel?

Link to comment
Share on other sites

Guest Ole1987_1

Takk for svar! Interessante poenger du trekker fram: det vil være en utfordring å sette teorien ut i praksis. Jeg tenkte at man benytter kjente fakta ang. pakningsgraden av sekkene for å beregne massen av sekken. Input-dataene blir:

 

Pakningsgrad (% vedvolum per gitt volum) (finnes tabeller for dette, se link http://www.norskved.no/default.aspx?pageId=3)

Densitet på tørrstoff (kg/kubikkmeter fast stoff)

Vanninnhold (%, densitet=1000kg/kubikkmeter)

 

Dersom man måler et snitt på 20% fuktighet i en 1000L-sekk med bjørkeved kappet i 30 cm lengder, pakningsgrad på 48% og densiteten på bjørka er 500 kg/kubikkmeter får man følgende masse på storsekken:

 

masse tørrstoff=1 kubikkmeter*0,48*500kg/kubikkmeter=240kg

 

masse sekk(tørrstoff+vann) = 1kubikkmeter*0,48*(500+0,2*1000)kg/kubikkmeter=336kg

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...