Jump to content

melkerobot


Guest

Recommended Posts

Guest County_1

Det er det nok mange syn på. Det er først å fremst et økonomisk spørsmål. Vi har 320 tonn, å har hatt robot i 3 år. Har ikke angra en eneste gang.

Økonomi ja, hos oss gikk ytelsen opp ca 1500 liter pr ku. Da kan vi ha færre kyr å sparer mye på det.

Robot er framtia!!

Link to comment
Share on other sites

Guest hendel_1

jeg tror det er mang måter å regne på det på.

 

om det står mellom robot og en tandemstall hadde jeg ikke spekkulert noe.

 

å bygge nytt løsdriftsfjøs eller bygge om gammelt så er det tullete å velge noe annet....tida i på kne i båsn er forbi!!!

 

har selv båsfjøs, men går me store planer om nytt fjøs! bygger til ca 300-400 hundre tonn. men kommer til å ha litt mindre og heller ha slaktedyr i første omgang.

 

 

Det er enten robot eller å slutte med kyr!!

Link to comment
Share on other sites

Guest wold_landbruk_1
ingen fasitt på det der nei, robot er dobbelt så kostbar som en 2*3 tandem med mye utstyr eller en 2*5fisskebein..... bygde selv litt nytt og restaurerte med robot, og angrer ikke, trenger ikke bygge nytt og svert og samdrift,,,,
Link to comment
Share on other sites

Guest kjellp_1

driv å bygger ny melkefjøs. vurderte lenge om det skulle bli robot eller 2* 3 tandem, men landa tilslutt på tandem. har 395 i kvote pr idag( eigen kvote + leigd kvote).

konklusjonen min var at det er for kostbart med robot. har kjøpt ein billeg( heilt ny) melkestall, og totalkostnadane for prosjektet viser at eg har spart ca 1 mill kontra melkerobot.(jfr innkomne tilbod/ slepp å bygge nytt gjødsellager når eg ikkje har robot, pga vassforbruk)

 

Pkt 1: det er altfor kostbart å drifte ein robot. dersom ein tek med kostnader knytt til servicekontrakt( for min del kr 200,- pr dag) + vassforbruk = Større behov for gjødsellager + straumforbruk + evt vedlikehald som ikkje kjem under servicekontrakt( kan bli betydelege, har samtala med 10 stk som har robot) vert dei årlege driftskostnadane for store.

 

Pkt 2: Ein må også ta med i betraktninga at det roboten kostar ekstra i forhold til ein melkestall, gjer til at kapitalbehovet og soleis kapitalkostnadane vert større. Lånar du 1 mill ekstra vert dette 50 tusen ekstra renter pr år. Desse pengane vert og dei siste du betalar tilbake til banken, altso dei pengane du lånar lengst, jfr 20 år. 50 tusen i rentekostnad pr år i 20 år vert ein mill ekstra i rentekostnader totalt for byggeprosjektet ditt.

Link to comment
Share on other sites

Guest kjellp_1

eit anna lite minus med robot, er at ein ikkje \&quot\;veit\&quot\; når ein skal i fjøsen. Dersom alarmen på roboten går, lyt ein reise i fjøsen og sjekke.( Seff alt etter kva alarm so går). Dersom ein då tar seg ein fjelltur og har 5 - 6 timar att før ein er heime, og roboten har fått ein stoppalarm( td eit velretta kuspark på feil plass, el andre stoppalarmar) vil det seie at roboten står i ro 5 - 6 timar. Dette er ikkje haldbart, og soleis vil ein innskrenke si eiga friheit, med at ein aldri kan vere langt unna heime.

 

Ovanemde problemstilling fell jo sjølvsagt bort om ein alltid har einkvan heime som kan rette slike problem( familie, samdriftspartnarar, gode naboar osb) Men ein kan ikkje stole på at det alltid skal vere andre som kan stille opp for roboten din.

Link to comment
Share on other sites

Guest wold_landbruk_1
her har vi robot og en fjelltur kann vi ta ja, vi er noen naboer som har \&quot\;bakvakkt\&quot\; for hverandre. vist roboten min ringer tar naboen og ser hva som er feil og fixer problemet. så ferie og fjelltur er ikke noe problem, har jakktet rype og elg nå i snart 14dager. det er bare og samarbeide og deligere arbeid samen med gode venner.. snart skall vi ha 4 dagers fritur til stocholm....
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...