Jump to content

Framtid for småskala melkbruk???


Guest

Recommended Posts

Veldig bra å se alle som er villige til å investere i nye driftsbygninger og maskiner for å satse på en framtid i landbruket. Ære være dere.

Selv driver jeg melkeproduksjon i et eldre båsfjøs som er noe opprustet blant annet med melkeanlegg med skinnebane og avtakere og forutlegger.

Har plass til 14 melkekyr og har litt leiekvote så jeg kan produsere 110 tonn (eier 80 tonn selv). Ikke all verdens økonomi i dette selvsagt, om lag 350 000 i skattbar inntekt fra gården.

Har drevet delvis med hjelp av foreldre, slik at jeg har kunnet ha halv jobb utenfor gården. Nå føler jeg imidlertid at jeg står ved et endelig veiskille. Enten må jeg være mer hjemme og drive gården, eller så må jeg legge ned med dyr og satse på en full jobb ute. Dobbeltarbeidet som jeg delvis har bedrevet de siste 5 årene går ikke lenger. Har kone og to barn, den eldste går på skolen. Kona jobber deltid utenfor bruket.

Vil selvsagt være trasig å legge ned melkeproduksjonen som sikkert har vært drevet her i flere hundre år (gården er nevnt i dokumenter fra 1300-tallet). Samtidig er jo tidene forandret, og jeg kan vel ikke forvente av meg selv å opprettholde husdyrbruket bare for tradisjonens skyld når alle venner og bekjente har ferie, fritid og bedre økonomi enn den som sliter i fjøset og har døgnkontinuerlig vakt?? Er litt negativ akkurat nå. Er det andre i min situasjon der ute som vil dele sine tanker? Er takknemlig for det i en vanskelig vurdering

Link to comment
Share on other sites

Guest Steinar_1

Veldig bra å se alle som er villige til å investere i nye driftsbygninger og maskiner for å satse på en framtid i landbruket. Ære være dere.

Selv driver jeg melkeproduksjon i et eldre båsfjøs som er noe opprustet blant annet med melkeanlegg med skinnebane og avtakere og forutlegger.

Har plass til 14 melkekyr og har litt leiekvote så jeg kan produsere 110 tonn (eier 80 tonn selv). Ikke all verdens økonomi i dette selvsagt, om lag 350 000 i skattbar inntekt fra gården.

Har drevet delvis med hjelp av foreldre, slik at jeg har kunnet ha halv jobb utenfor gården. Nå føler jeg imidlertid at jeg står ved et endelig veiskille. Enten må jeg være mer hjemme og drive gården, eller så må jeg legge ned med dyr og satse på en full jobb ute. Dobbeltarbeidet som jeg delvis har bedrevet de siste 5 årene går ikke lenger. Har kone og to barn, den eldste går på skolen. Kona jobber deltid utenfor bruket.

Vil selvsagt være trasig å legge ned melkeproduksjonen som sikkert har vært drevet her i flere hundre år (gården er nevnt i dokumenter fra 1300-tallet). Samtidig er jo tidene forandret, og jeg kan vel ikke forvente av meg selv å opprettholde husdyrbruket bare for tradisjonens skyld når alle venner og bekjente har ferie, fritid og bedre økonomi enn den som sliter i fjøset og har døgnkontinuerlig vakt?? Er litt negativ akkurat nå. Er det andre i min situasjon der ute som vil dele sine tanker? Er takknemlig for det i en vanskelig vurdering

Link to comment
Share on other sites

Guest Bullseye_1

Jeg håper du kan fortsette. Utifra mange forskjellige ståsteder egentlig - det viktigste er vel kanskje at jeg ønsker minst mulig avgang av husdyrbruk. Jeg er ikke allverdens imponert av samdriftsfjøsene, og spesielt ikke når det viser seg at flere har gått konkurs, og de fleste ikke når de tallene de ekspansive driftsplanene- og kalkylene viste i det hele tatt. I tillegg så har noen av disse fjøsene et tragisk arkitektonisk utseenede. En tradisjonell låve er jo penere.

 

Men, for øke inntjeninga hvis du evt. velger å satse fullt på gården, så er det vel enklest å få til det hvis du kunne økt kvota? på 14 plasser kan man teoretisk klare 120-130 tonn, men ytelse har litt med den enkeltes filosofi å gjøre også. Har du pr. dags dato plass til oksene? Kunne du, om du fikk mer kvote, kaste ut oksene og montere båser og forlenge melke/vakuumrøra dit?

Jeg veit ikke helt om dette er det riktige å gjøre, for jeg har sett kalkyler som sier at arbeidsvederlaget pr. time faktisk er bedre på økt kjøtproduksjon, enn på økt melkeprod. Men, det var dette med kalkylene da....

 

Selvom man er bundet som man ikke er i noe annet yrke, så er jo det å være bonde samtidig veldig fritt. Det er et privilegium å få jobbe i naturen, med naturen, og med dyr. Også er det jo litt kult med maskiner og.

 

Lykke til hvertfall!

Link to comment
Share on other sites

Guest Steinar_1

Er dessverre ganske låst når det gjelder rimelige investeringer for å øke produksjonen. Har bare en spaltebinge, og ikke plass til å fore opp oksene i dag. Plassen trengs for rekruttering. Kunne nok ha fått til 3-4 melkebåser til på det som i dag er kvigebåser, men da går det ut over antallet kviger en kan ta med. Min erfaring er i alle fall at det gjelder å ha med nok kviger, slik at en har noe å velge i og på den måten kunne ha et stabilt godt dyremateriale. Å kjøpe kyr fra andre blir som regel bare tull, da får du de dårligste.

Tror nok at 110 tonn er det meste jeg kan forvente å få ut av 14 kyr, særlig med tanke på de beiteforholdene jeg har som ikke egner seg for intensiv beitedrift. Kunne såklart ha økt med bortimot 30 tonn med 18 kyr, men det er likevel bare 140 tonn.

Kunne kanskje bygge utover i låven for kviger, men det går likevel fort en million for rekrutteringsplassene, eller for 30 tonn ekstra for å sette det på spissen.

Og ferie og fritid blir det jo ikke mye mer av likevel.

Det jeg vil savne mest hvis jeg slutter, er de faglige utfordringen. Ble mye mer moro akkurat det etter at jeg fikk større kvote og kan kjøre på for å få kua til å yte optimalt.

Det beste ville være at selv om jeg ikke vil være min egen herre i hverdagene, så vil jeg til gjengjeld være det til fulle i alle helger, ferier og ved høytider (Dette tror jeg kona hadde satt pris på).

Link to comment
Share on other sites

Guest smaabrukar_1

Hei!

jeg skjønner veldig godt problemstillingen din. Sitter sjøl med samme tankene, hvor mye skal en satse, hvilke utbyggingsbehov vil komme i årene som kommer osv. for min egen del vil en jobb utenfor gården være et must slik som jeg ser det. utvidingsmulighetene og tilgangen på areal vil nok ( iallefall i overskuelig fremtid) være et problem.

har du vært inne på tanken med ammekyr/oppdrett av okser og lignende produksjon? dette vil ho være mye mindre arbeidskrevende, og burde gå an å kombinere med full jobb utenfor gården..?

Jeg personlug synest det er mye mer interessant å jobbe med melkekyr, men for å holde liv i gården kan vel dette være et alternativ? inntekten vil naturlig nok gå ned en del..

Link to comment
Share on other sites

Guest Peter_Raugland_1

\&quot\;Jeg har gitt meg selv 5 år til. Skjer det ikke en kraftig holdningsendring hos politikere og forsåvidt samfunnet rundt oss som gir en økonomisk uttelling er det nok slutt for min del om ca 5 år\&quot\;

 

På de 5 årene kan du ta en Mastergrad i et eller annet, kanskje økonomi eller jus? Du finner sikkert noe du kan studere som er landbruksorientert. Det vil kreve 50 % av det arbeidet du i dag gjør og du vil få fem år med høyere årslønn om du slutter i dag, enn om du slutter i 2015. Slutter du i 2015, må du vente til 2020 før du er ferdig utdannet og får høyere lønn. Det er billig å studere om du kan leve i litt små kår, du får gode utdannelser i oslo og bergen. BI har vel også noe http://www.bi.no/no/Heltid/Bachelorstudier/

Link to comment
Share on other sites

Småskala ? Hva er det?

Driver vi ikke alle her i landet med småskala?

Tidene har forandret seg raskt de siste årene. Har selv et bruk med 600 ton i kvote forer opp litt over 100 okseslakt i året.

Arbeidet med gården og dyra trives jeg med. Men Økonomien og inntektene står ikke i samsvar med innsatsfaktorene en må legge inn selv om en er tvunget til og være nøktern.

Hvert år jeg skal kjøre møkk vet jeg det blir en runde med Landbrukskontor eller naboer pga lukta. Noe jeg føler svært belastende.

En Bonde kjører da ikke ut møkka for og plage andre men for at det er nødvendig.

Råderett over egen eiendom har vi bønder klart å gi fra oss til byrokrater som stadig forlanger vi skal stadig være mere effektive.

Men hvem stikker kjepper i hjula for effektivisering og bedre arondering?

Jo nettopp de som sier vi skal effektivisere.

 

 

Har det i heletatt noen hensikt å jobbe på dugnad for storsamfunnet met knapper og glansbilder som vederlag?

Til dere som tror at å bli større er løsningen. Dere tar grundig feil alt det andre akslererer også med elefantsyken

Link to comment
Share on other sites

Hei du Gi Opp. enten så lyver du eller så har du et troverdighets prob

Hallo 600 ton i kvote og 100 okselslakt i året?

Dette er vel noe de fereste drømmer om ionklusive deg vil jeg tro.

Hadde jeg hatt det du har og rutte med hadde jeg nok stått på toppen av skattelisten her i komunen.

Regner med at du drar bortimot en mill i tilskudd også.

ikke glem at du sansynligvis er en av de storste tilskuddssnylterne her i landet om det du sier er tilfelle

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...
Guest villfrid_1

Hei dere som står på vippet til å avvikle driften, selg gården til noen som vil drive, vi trenger matprodusenter her i landet, Greit nok at noen gårder blir tilleggsjord, men vi trenger husdyrbruk, som kan gjøre seg nytte av beite. Det er denne hersens odelsloven og tradisjonene som legger ned matproduksjonen.La folk med intresse og vilje til å drive få overta. Er ferie og fritid viktig,bytt yrke.

Jeg er alene uten tilleggs yrke, bygget om til løsdrift for 18 kyr for 2 år siden,har ikke angret. + mjølkestall på stølen. Skjønner ikke hva dere klager for. Kansje dere har dårlig styring på økonomien?

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...