Jump to content

Starte med sau/kopplam


Guest

Recommended Posts

Lyst til å starte opp med sau. Har ammeku fra før, men syns det kunne vært kjekt med litt sau å. Har mye inngjerdet beite rundt gården og mulighet for å sende de til skogs.Går greit å ha ku og sau sammen på inngjerdet beite?

Men tenkte i første omgang å kanskje annskaffe no kopplam. Hvor mye kan jeg gi for et kopplam egentlig eller er det vanlig å få dem?? Hva trenger jeg av utstyr til kopplam? Kua har eget fjøs, sauen tenkte jeg å plassere i låven.

Kom med innspill og tips, positivt og negativt. :)

Link to comment
Share on other sites

Kan dessverre ikke hjelpe deg, men hopper på tråden med et spørsmål som også angår deg selv hvis du skal kjøpe kopplam:

 

Jeg har forstått det slik at mattilsynet skal godkjenne alle kjøp av sau. Gjelder det samme med kopplam? Blir vell fort mye stress om man skal sende mange søknader for få dyr. Regner med de fleste små og mellomstore besetningene har få kopplam og da må man nødvendigvis kjøpe fra flere for at det skal lønne seg. Er vell like mye jobb å fore to kopplam som ti?

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Må vel ikke sende søknad på hvert enkelt kopplam?? Har du lov så holder det vel med å registrere dyra.
Link to comment
Share on other sites

Guest hansor_1

Hvis det er slik at du skal ha kopplamma til livlam, ville jeg tenkt meg om. Det er ofte en grunn til at lamma blir kopplam, og de første dyra du skaffer deg kommer til å være stamforeldrene til besetningen din. Da vil du ganske sikkert ha mye igjen for å heller si ifra til en flink sauebonde i nærheten nå, og si at du er interessert i livlam til høsten. De kommer nok til å gå til prisene som er satt av NSG, og selv om det kan virke mye, er du sikret et veldig bra utgangspunkt for videre drift. I tillegg kan du kjøpe kåra værlam, eller undersøke mulighetene om å få låne en vær.

 

Skal du ha dem gjennom sommeren for slakt på høsten, tror jeg det kan være vanskeligere, i alle fall når det gjelder å få dem gratis. Økonomien i kopplam har blitt bedre i det siste, i tillegg til at man kan levere sommerlam i juni og begynnelsen av juli. Noen satser også på såkalte lammehotell (søk på lammehotell i google).

 

Når det gjelder Mattilsynet, kommer det nok an på hva du skal med dem. Får du hodyr som du skal beholde som livlam, tror jeg du må søke. Skal du bare ha dem over sommeren for slakt på høsten, tror jeg ikke det er nødvendig. Uansett er det vel greit å ta en telefon til dem, og du må registrere deg med nytt dyrehold på gården.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
Guest billy_the_kid_1
Detå starte med kopplam trenger ikkje å være galt. Men viss malen til oppdretter er at det minste lammet av 3 blir kopplam er det ikkje det beste å avle videre på. Værlamma har og ein lei tendens til å bli knegete og dermed stangette.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

To ting ang regelverket: I småfeforskriften står det &quot\;Enhver som vil holde dyr, skal på forhånd melde fra om dette til Mattilsynet.&quot\;. I Forskrift om bekjempelse av dyresjukdommer står det &quot\;Det er forbudt å selge, kjøpe eller på annen måte flytte hunndyr av sau fra en besetning til en annen.&quot\;

 

Dvs at hvis en skal drive (lovlig) med kopplam må en som minimum sende melding til mattilsynet om det, og kun kjøpe værlam.

(I Rogaland og Aust-Agder er det i tillegg ekstra restriksjoner pga fotråteutbruddet)

 

Det er selvsagt mulig å søke dispensasjon, men hvorfor noen skulle ha et ønske om å bygge opp ei besetning på grunnlag av kopplam har jeg vanskelig for å forstå. Det er tross alt en grunn til at en plukker ut de avlsmessig beste dyra til påsett.

 

Selv starta jeg med sau i 1999 og kjøpte da 20 lam fra ei besetning. Dette var naturlig nok andresorteringa til bonden, da han selv valgte de beste lamma til eget bruk. Noen år seinere avslutta han drifta og jeg fikk dispensasjon til å kjøpe de 30 beste unge avlssøyene fra samme besetning. Kvalitetsforskjellen på de to innkjøpene var enormt stor. Skal du starte med sau: Se deg om etter ei besetning som skal avvikles, og kjøp hele besetninga. Da får du avlsdyr og ikke et &quot\;restparti&quot\;.

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...