Jump to content

Oppstart av mjølkeku


Guest

Recommended Posts

Hei, ønsker litt råd og veiledning ang oppstart av mjølkeku. Vi har i alle år hatt mjølkekvote, men i 2009 solgte vi vår 90 tonns kvote. Har i dag ammekuer og okseslakt i båsfjøset som kan huse 22 mjølkedyr. Trur dere det kan være en mulighet å starte opp igjen i dette fjøset? Vil kostnadene være for store til at dette vil lønne seg? Planen er å begynne på igjen i gammelfjøset og heller utvide til løsdrift etterhvert. Vil da beholde ammekuene og ha de utendørs for å kunne ha en biintekt. Vil dette la seg gjennomføre trur dere? Setter pris på tilbakemeldinger :)
Link to comment
Share on other sites

Hei! Bra du vil satse! Skal vel være fult mulig det, &quot\;bare&quot\; å få tak i produksjonsdyr å nyetableringskvote av staten. :)

 

Hvordan er fjøset ellers? Er det behov for oppgraderinger? Hvordan er maskinparken? Tilgang på jord? :)

Link to comment
Share on other sites

Hei, ja vi har tilgang på 300 mål dyrka mark pluss noe skogsbeiter pluss en fellesseter. Fjøset trenger ikke store oppdateringer, kun små slitedeler på innredningen som må byttes ut osv. Det står ammekuer på båsene nå, så alternativet er å slakte noen av dem og heller ha 7-8 stk ute i en rundbuehall. Akkurat investert i Kverneland 3,2 m slåmaskin, men skal bytte den minste traktoren vår til høsten igjen. Rørgata over båsene må sannsynligvis byttes da de ikke tilfredsstiller kravene, men det skal ikke koste så mye.. Har du tips til HVORDAN og NÅR jeg burde begynne på igjen m tanke på kvotepriser osv??
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...