Jump to content

Grashøsting


Guest

Recommended Posts

Eit vanskeleg tema dette, med mange faktorar.

Sjølv har eg vestlandsgard med godt 300 da som eg to-trinns haustar med dobbeltkuttar og legg i plansilo. Ei enkel og rimeleg løysing med god

kapasitet,-men den krev to traktorar minst !

Sidan eg er åleine må eg då leige inn,-og då er det plutseleg ikkje så rimeleg lengre...

Draumen for meg ville vera ei Biopresse som funka,- men der har du all den hersens plasten.

Dei nye lessevognene frå Pøttinger er interessante, men sååå stor... og med finsnittar

er du igjen avhengi av fleire traktorar for god

flyt i haustinga. Så kva er det ultimate?

Link to comment
Share on other sites

Driv 200da gras for ammeku som eg rundballar.Har dei siste åra tørka graset nesten til høy før eg pressar.Slepp då unda med halve balle antalet som når eg pressa dogglaust gras,ein vinn vinn situasjon synest eg,mindre plast mindre transport heim og eit godt og lettvint for og ikkje minst liten slitasje på pressa,sidan alt går lettare.
Link to comment
Share on other sites

Problemet er på berget\&quot\; ville være å få nok godvær

til opplegget \&quot\;høy\&quot\; nyttar. Kva forverdiar vert det på tørre rundballar ca ? Er gjevn kvalitet eit

generellt problem ved bruk av rundballar? Vert ikkje

ofte rundballar også eit kostbart for ?

Link to comment
Share on other sites

Ang.Biopresse: Av egen erfaringen kan eg ikkje uttale meg,-men har vore i kontakt med mange som

har hatt tildels store problemer med såvel pick-up

som elektronikk.Så av den grunn har eg skygga unna

Biopressa så langt... Kverneland har no og vore ute med fleire oppdaterings-rundar på leverte presser, noko som sikkert ikkje skjer uten vidare !

Link to comment
Share on other sites

Guest Vegard_1

Jeg både forstår og veit at valg av graslinje er komplekst og vanskelig - og de fleste linjene har sine fordeler og ulemper.

 

Rundballer først - fleksibelt, effektivt i innhøstinga og relativt \&quot\;smått\&quot\; utstyr ute på jordet er jo store plusser. Men så var det driftssikkerheten da. Klart kan den nok variere fra merke til merke, men generelt sett må en vel si at lever ei presse til 15.000 baller har den hatt et langt liv. Sier en at man presser 18 baller i timen kan dere ta matematikken selv, svaret blir ikke imponerende. Sannsynligvis har du og lagt ned noen kroner i vedlikehold før pressa har nådd det antallet baller.

 

Andre løsninger innebærer jo en kostnad med å bygge et siloanlegg, men det kan forhåpentligvis avskrives over ganske mange år. Hva som er best veit jeg ikke, og det kommer jo an på hvor fokuset ligger. Om det skal involvere færrest mulig mann, eller skal gå usannsynlig fort unna, eller ha kortest mulig gras. Tror ikke jeg finner noen ultimate fasitsvar - og det er vel tvilsomt om alle er enige med meg heller :)

 

Snittevogn kombinerer en del fordeler fra lessevogn og eksaktsnitter, men er rimelig tunge da. Det er jo forøvrig lessevognene og, selv om jeg har god tro på de nye lessevognene med stjernerotor-innmating. Litt subjektivt vil jeg si at det knapt finnes mer behagelig måte å kjøre inn graset på enn med lessevogn.

Alt gras som går gjennom tut har jo god kapasitet, og er mannskapskrevende. Men det har jo den fordelen at når opplegget blir maks utnytta er det jo hele tiden noen som plukker gras ute på jordet (i motsetning til lessevogna).

 

Hvis jeg selv skulle valgt på øveste hylle tror jeg det hadde blitt lessevogn med stjernerotor, og da sannsynligvis en Strautmann. Både fordi kapasiteta er god på moderate transportavstander, fordi mannskapsbehovet er på det minste (bare en mann til å passe inntransport/fylltømmer i en tårnsilo, eller jevne/tråkke i en plansilo) og fordi det er så fordømt behagelig å kjøre.

Link to comment
Share on other sites

Vettuge vurderingar fra Vegar, synes eg. Hadde ikkje lessevognene med stj.rotor vore så stooor...

Kvifor Strautmann kontra Pøttinger ?

Er det ellers nokon som har erfaringar med den sidemonterte finsnittaren Kv.Taarup516 eller Junkkari TS150 som den orginalt heiter ?

Link to comment
Share on other sites

Med normalt vedlikehold og ettersyn kan ikke jeg skjønne at 15 tusen bunter er mye på ei proffpresse. Har ei vicon rf 130 som har gått vel 16 tusen så langt,med totalte vedlikeholdskostnader på ca 25000 i deler. Jeg regner med å fint kunne presse 30-40 tusen bunter med den pressa.

Men hva slags høstelinje som er best,er nok det enkelte bruk,og dets forutsetninger som er avgjørende. Men for de med en del mindre teiger spredt rundt omkring tror jeg rundballene er kommet for å bli.

Link to comment
Share on other sites

Guest Vegard_1

Til \&quot\;Olav\&quot\;: Argumentet mitt for å velge Strautmann foran Pöttinger støtter seg mest på de gamle lessevognene da, og bunner ut i byggekvalitet. Har kjørt mye gras med ei Strautmann E 260, og eieren viste meg deleforbruket i løpet av åtte år her i høst. EN kniv!!! Ikke en gang en pick-up finger har han skifta. Alle medbringerarmene i innmatinga står på rekke, og sideplatene er dønn rette. Dessverre kan jeg ikke gi riktig samme skryten til Pöttinger... Derfor blir det Strautmann.

 

Kverneland/Junkkari snitter har jeg ikke erfaring med, men hører de som kjører snitter sier at JF sine snittere går mye lettere, mest fordi rotoren går \&quot\;andre veien\&quot\; i forhold til konkurrentene.

Link to comment
Share on other sites

litt på siden av temaet\; vi bruke entreprenør til mest mulig av slåtten fremfor å eie utstyr selv, tror du skal ha veldig langt tidsperspektiv for noe annet skal bli lønnsomt på rundballer, 60kr ballen for entreprenør(som gjør en bra jobb) kontra 250 000kr/18 000 baller gir riktignok en langt bedre stykkpris for eiepressing, 13kr, men da er pressa gammel teknologi lenge før den er avskrevet, og i tillegg kommer traktortimene, arbeidstimene og evt. behov for større traktor. med entreprenør har du en sikker fastpris, og kan dra nytte av at entreprenøren til stadighet er oppgradert på utstyret.

 

hva angår rundballe/silo debatten er rundballer eneste reelle alternativ for de stadig flere av oss som har litt jord både her og der. dessuten må da silo bli dyrt? plansilo, en form for finsnitterløsning, noe tungt til å dra lessevogna, noe tungt til å pakke siloen, samt en jevner blir veldig mange kroner.

Link to comment
Share on other sites

60 kr ballen,Anders !?! Vi betalar det dobble og då kjører vi pakketraktoren sjølv,-dessutan er ikkje

ballana allverdens fast heller.Er dette rekna ut frå fast timepris eller pris pr.pressa ball ?

Link to comment
Share on other sites

Er ikkje enig m Vegard ang. kvaliteten på Pøttinger lessevogn. Har kjøyrt både høy og silo med Pøttinger lessevogn siden ca 86/87,og har kun skiftet 1 kniv,og 3-4 pickup tinder. Og den har vært så mykje brukt at trekkøyet er snart utslitt. Og gått m syreytstyr. EI MEGET SOLID VOGN. Blir uten tvil Pøttinger neste gang også!
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
hei Olav, 60kr er for pressinga aleine, bra fast kvalitet fra en entreprenør som tar seg tid til å gjøre ting ordentlig, bruker hhv. en JD 578 og en Orkel av siste modell. vi samler, pakker og stabler selv, så totalprisen er nok vesentlig over 60,- med plast, diesel tid og avskrivning pakkemaskin. ifølge entreprenør tjener han next to nothing på dette, men markedet betaler ikke mer så da så.. han ønsker å gå over til timebetaling, men blir vanskelig å få til det i vårt marked tror jeg.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Ei anna side ved grashaustinga som er interessant å høra frå fleire om er to trinns slåtten: Kan slåmaskina verta for brei for gjevn tørk ? - Når på døgnet slår vi,-og kor lenge lar vi det fortørke ? (Under \&quot\;normale\&quot\; forhold.)
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Hauster med lessevogn, men pa grunn av det ustabile veret (her pa vestlandet) og den meir avanserte teknikken vurderer eg a ga tilbake til forhaustar og avlessarvogn. Haustingstidspunkta er da ikkje sa veravhengig, eg far ei haustelinje som er betyleg mindre avansert, noko som gir enkelt vedlikehald og evt mykje mindre vedlikehaldskostnader. Ein anna gevinst er jo at ein mykje lettare far bra silokvalitet. Men den styste nedturen er jo at ein gar glipp av den enorme kapasiteten som lessevogna gir. Eg er mildt sagt i tvil, og lurar pa kva eg skal gjera....
Link to comment
Share on other sites

Guest rlj_1
Jeg hauster graset med bio rundballepresse og synes dette er en helt grei metode. Er ikke avhengig av å leie inn folk i slåtten og kan egentlig greie meg med en traktor på hele slåtten. Bakdelen er vel kansje at vedlikeholdskostnadene på bio pressa har hvert forholdsvis høyt, og at fk ikke klarer å skaffe deler raskt nok i sesongen.Ellers er bio-pressa veldig bra både med tanke på vekt og smidighet i forhold til andre kombipresser.
Link to comment
Share on other sites

Guest Vegard_1

Joda \&quot\;rlj\&quot\;, jeg er helt enig med argumentene dine for Bio jeg. Som kombipresse er den helt unik, at man må stå i ro noen sekunder for å pakke ballen er egentlig helt uvesentlig, i alle fall sett i forhold til alle fordelene den pressa har i forhold til andre kombi-løsninger. Bare så synd at den er så lite holdbar.

 

Kanskje har jeg framstått som rundballehater. Det er nok ikke helt riktig. Kanskje jeg er en rundballe-skeptiker? I alle fall, ser de store fordelene når en har jord \&quot\;rundt hele bygda\&quot\;, små teiger og delvis lite folk til å hjelpe seg. Ved et fornuftig opplegg er jo ikke forkvaliteten noe dårligere enn en god silo. Det jeg ser som minus er jo all plasten (som sikkert ikke blir billigere), oppsamlinga og lagringa (som det helt sikkert kommer noen krav til etter hvert) og som tidligere nevnt, holdbarheten på utstyret.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Enig med \&quot\;rlj\&quot\; og \&quot\;Vegard\&quot\; ang. Biopressa, og forstår godt \&quot\;Asmund\&quot\;s dilemma. Eg har sjølv \&quot\;mellomlanda\&quot\; på ein dobbeltkutter i 5 år, uten å bli spesielt begeistra over kvaliteten på maskina. Med 6 knivar snittar den bedre enn kva eg

gjorden med multikutter.Synes eg må stubbe den lavt viss den skal plukke godt som to-trinns,og den treng kvasse knivar og turtal(540) for ikkje å gå tett.- Men den gjev meg altså mulegheit til

direktehausting i motsetning til ein finsnittar...

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Guest Bache_G_1

Mye intressant her.Å bygge plansilo krever langsiktighet, den kan ikke selges som den står etter noen år om det ikke blir helt som har trodd. Men med rundball blir det jo mye plastforbruk og den er ikke akkurat billig, selv om den selges uten fortjeneste. på den annen side har man jo muligheten til å dra inn noen ekstra gryn med leiekjøring på rundballpressing.

 

når det blir skrives om utstyr med pick-up, betyr nok topplokket på førern, terrenget og hvorvidt man har plukka stein mye for holdbarheten.

 

skal man vurdere rundball bør man ta med at man også kan ha større rundballer enn 1,20. har du større, utnytter du plasten bedre i og med at den ytre delen av en sylindrisk gjensand står for en god del av volumet, d.v.s. at med f.eks. en 1,5 ball ikke brukker så mye plast i forhold til økninga i volumet. i tillegg blir det færre enheter, så det går raskere å få ballene fra enga, ihverfall med traktor med laster og en ball foran og bak.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
Guest Anonym
Mange gode innlegg her.Eg har kjørt med multikutter til no,men eg syntes kapasiteten vart litt liten(250-300da å slå).Har difor kjøpt meg JF 850 finsnitter no.Er det nokon som har gode tips å koma med? Køyrer med 2 avlesservogner og fylltømmer. Kor lenge tørking er best?
Link to comment
Share on other sites

Guest Nils_Neteland_1
Hei,fint forum dette!Etter 25 år med grashausting,har eg enno ikkje greidd å kutta ut Serigtad FS 134,dei seinare åra med Multikutter.Me haustar no etterkvart 15 gardsbruk,totalt ca 520 dekar.alt frå svært store teigar,til små,bratte og dårleg arronderte.For å koma til overalt er nok forhaustar framleis heilt naudsynt.Har tvillinghjul framme og bak,tek seg då fram overalt og tippar aldri rundt.Brukar Kverneland avlessarvogner,2 traktorar til å køyra mellom.1 der det er under 1 km transport.Fylltømar vert ntta til jamning i 3 av 5 siloar.Tipphøgd varierar frå 7 til 10 meter.Absolutt best kvalitet der me nyttar fylltømar.For å hauste 520 dekar,går det 6-8 dagar ,10-11 timar kvar dag,2-3 mann.Slår då mesteparten av arealet med JF 2,8 meter slepeslåmaskin.Det går då heilt fint å plukke strengen opp med Multikutteren.Best erfaring med kort tørketid,3-10 timar,best forkvalitet,nyttar Ensil 1 som ensileringsmiddel.Har no kjøpt ei eldre lessevogn for å prøve dette,men må framleis ha forhaustar til det brattaste og dårleg arronderte arealet.Kjem aldri til å byrgja med rundballing:mykje plast,frost og arbeide er berre halvferdig(rundballane må og heim på forbrettet!)Ei tom Biopresse veg ca.3000kg når ho er tom,det same som ei full avlessarvogn!Pressa er nok og langt meir utsatt for driftstopp.Det enkle er oftast det beste.Dette var mine erfaringar.
Link to comment
Share on other sites

Guest Nils_Neteland_1
Mr T:Det vert neppe 16 lass pr. time i gjennomnitt.Har nok ikkje so høg avling på alt,men mi erfaring er å ikkje fortørka for lenge,tørt gras små lass,pakkar seg for dårleg på vogna.Det er eg som køyrer haustetraktoren,og den må då gå i eit heile tida,ikkje vente på lass.Det går og vekk ca 80-120dekar i gjennlegg 1 slått.Me haustar 2 eller 3 gonger,men noko vert berre hausta 2 gonger.(seinare slåttetidspunkt,tungvint å hausta)På det beste kan eg nok klare 14-15 lass i timen.Farten i strengen varierar frå 5til 7 km/t,alt etter kor fort det går å køyra imellom.Mindre fart gjev større lass(sig meir isaman,betre kutta)Vogna vert fyllt heilt til toppen av grasnettet.Me nyttar og nokre rundballar som me kan bruka når fylltømaren er i bruk til jamning.Traktoren me brukar til multikuttaren,står me denne heile slåtten.Den som dreg slåmaskina,vert helst brukt til berre den,men no er det planen at den køyrer med lessevogn,når den ikkje slår.Me har då 4traktorar i drift.Slåmaskintraktoren vert og nytta til leigeslått innimellom.Litt traktorane:1 Fiat 2-hj.trekk 880 ,til avlessarvogn.1 NH TL100A til avlessarvogn,1 TS 100 til MK. og 1JD6420s autopower til Slåmaskin JF 2,8m.slep.Ein kostbar maskinpark,men vert og nytta til snøbrøyting og anna leigekøyring isommarhalvåret.NH TS har gått 6200 timar,mykje til hardt haustearb.Den har vore veldig god,svært få problem,men litt lat,kun 90 hk.
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...