Jump to content

Førerkort


Guest

Recommended Posts

Hva er reglene på traktor førekort per dags dato?

Fyller 16 år i November og har tenkt å ta traktorlappen.

Vet noen noe om skattegrenser for å jobbe til enkeltpersoner brøyting etc?

Link to comment
Share on other sites

Guest MrEven_1

Hva er reglene på traktor førekort per dags dato?

Fyller 16 år i November og har tenkt å ta traktorlappen.

Vet noen noe om skattegrenser for å jobbe til enkeltpersoner brøyting etc?

Link to comment
Share on other sites

Guest navara_1

Klasse T (traktor)

Denne klassen gjelder føring av traktor og motorredskap (begge med konstruktiv hastighet ikke over 40 km/t) med eller uten tilhenger.

 

Tillatt totalvekt må ikke overskride 25.000 kg som enkeltkjøretøy eller som vogntog før førerkortinnehaveren har fått to års erfaring i klasse T eller har fylt 21 år.

 

Klasse T gir også førerrettighet for klasse M 147 og for motorredskap (med eller uten tilhenger) som ikke er innrettet for transport av personer eller gods og som ikke kan kjøres fortere enn 30 km/t, (og som har tillatt totalvekt over 25000 kg).

 

Klasse T gir førerrettighet også for:

 

?alle traktorer eller motorredskap med eller uten tilhenger, når klasse T er tatt før 1. januar 2005.

? klasse S når førerkortet er ervervet før 1. juli 2006.

Definisjonen av klasse T er ny fra 1. januar 2005. Klasse T tatt for første gang etter 1. januar 2005, gir førerrettighet kun for traktor med konstruktiv hastighet ikke over 40 km/t. Ønsker vedkommende å føre traktor med høyere maksimalhastighet, må man kontrollere traktorens tillatte totalvekt for å finne ut om man behøver klasse B, C1 eller C (dvs. om tillatt totalvekt er høyst 3500 kg, 7500 kg eller mer). Tilsvarende gjelder for føring av motorredskap med konstruktiv hastighet over 40 km/t.

 

Person som har ervervet førerrettighet for traktor før 2005, slipper å kontrollere traktorens maksimalhastighet. Avgjørende er kun at kjøretøyet er registrert som traktor. (Rettigheten vidreføres i dag med kode 142.) Tilsvarende gjelder for førerrettighet for motorredskap hvis du tok klasse 1 eller 2 (grønt førerkort) før april 1979 eller hvis du i perioden 1. april 1979 - 1. januar 2005 for første gang tok klasse C1, C1E, D eller DE. (Rettigheten vidreføres i dag med kode 140.) Har du i perioden 1. april 1979 - 1. januar 2005 tatt klassene B, BE, D1, D1E, D2 eller D2E, kan du kjøre alle motorredskap med tillatt totalvekt høyst 7500 kg samt motorredskap med høyere tillatt totalvekt dersom motorredskapet konstruktive hastighet ikke overskrider 50 km/t. (Rettigheten vidreføres i dag med kode 152.)

 

Hvis du i perioden 1. april 1979 - 1. januar 2005 har tatt klassene C eller CE, kan du selvsagt kjøre alle kjøretøy registrert som traktor eller motorredskap.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...