Jump to content

Straff for kjøring med pigg i traktordekk.


Guest

Recommended Posts

Noen som vet hva som er straffen for å bli tatt med pigger i traktordekkene nå sommerstid?

Har hørt rykter om at i lastebilnæringen er det 5000.- i bot per dekk.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Noen som vet hva som er straffen for å bli tatt med pigger i traktordekkene nå sommerstid?

Har hørt rykter om at i lastebilnæringen er det 5000.- i bot per dekk.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Trodde egentlig det var samme regel som lastebil. Imidlertid har jeg selv, fordi jeg glemte meg bort, vært på biltilsynet for registrering på sommeren, med piggdekk, og eneste kommentaren var \&quot\;så du kjører med piggdekk\&quot\;
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Dette er regulert i forskrift om gebyr for visse overtredelser av vegtrafikklovgivningen

§ 1. Den som har fylt 15 år kan av politiet eller regionvegkontoret ilegges gebyr for følgende overtredelser:

 

a) unnlatt å ha med seg førerkort eller mopedførerbevis

b) unnlatt å ha med vognkort under kjøringen

c) kjørt uten hastighetsmåler eller med hastighetsmåler som ikke virker

d) unnlatt å ha med seg varseltrekant

e) kjørt ulovlig med piggdekk eller kjettinger, eller uten å medbringe kjettinger

f) kjørt med dekk med mønsterdybde under lovlig minimum

g) kjørt med signalhorn som gir lyd med varierende tonehøyde eller styrke

h) unnlatt bruk av påbudt verneutstyr (hjelm, bilbelte), jf forskrift 21. september 1979 nr. 7 om bruk av personlig verneutstyr under kjøring med motorvogn

i) ikke etterkommet førers ansvar overfor en eller flere passasjerer under 15 år som ikke bruker påbudt verneutstyr (hjelm, bilbelte, barnesikringsutstyr)

j) unnlatt å ha med seg bevis for yrkessjåførkompetanse under kjøring.

.

 

 

1 f) hvor gebyret er kr 750,- og § 1 h) og i) hvor gebyret er kr 1 500,-. Det ilegges ett gebyr for hver overtredelse.

 

Ulovlig kjøring med piggdekk eller kjettinger regnes som én overtredelse, jf 1 i). Motsatt gis det ett gebyr for hvert dekk med ulovlig mønsterdybde, jf § 1 f).

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...