Jump to content

Valtra T191 VS JD 7530


Guest

Recommended Posts

Guest Vegard_1

Hvordan \&quot\;sier det seg selv\&quot\; at en tradisjonell girkasse overfører mer effekt enn en trinnløs tranmisjon? Dette er et forferdelig dårlig argument MH434 - og viser vel egentlig at du ikke har noen...?

 

Og hva for bakker er de testene du snakka om utført i? Så lenge man må gire ned et hovedgir på en traktor med mekanisk transmisjon vil en tape mye krefter og moment (evt. slite mye clutch om en holder turtallet oppe), mens en trinnløs hele tida finner den optimale utvekslinga - vel og merke så lenge det er kommunikasjon mellom girkasse og motor. Tidligere hadde vel ikke Fendt det, og så også at de hadde kobla vekk denne i en JD i svensk test. Der var argumentet for å gjøre det \&quot\;for å utnytte traktoren optimalt\&quot\;. Den syntes jeg var vel optimistisk på førerens vegne :)

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 106
  • Created
  • Last Reply
TG: eg følger deg i alt du sier,uten om ein ting:Trinnløs gir gir over lengre strekning mest power til hjul? Over lengre strekning? enten gir den mest power til hjul, eller ikkje.Dess enklare kasse dess meir effekt til hjula. Men det er ikkje dermed sagt at du kjeme først opp bakken av den grunn. Eg har sagt det før og sier det igjen: ein trinnløs traktor vil alltid stå først på toppen. Dette har blitt testa grundig med mange ulike sjåførar.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Hei

TG: Har du ikke annet å gjøre om dagen enn å sitte på nettet å skrive innlegg nå midt i våronna? Driver du egentlig med jordbruk som oss andre?

Link to comment
Share on other sites

TG: må nok arrestere deg litt på disse gearkasse formuleringene dine. john deere autoquad kasse er ikke en ren mekanisk kasse. ja den har en mekanisk kasse der du styrer hovedgearene men foran denne kasse sitter selve powerquadkassen som har hydraulisk styrte clutcher som da er splitt gearene, dette vil ikke jeg i all hovedsak kalle en ren mekanisk kasse.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

hei svein jeg har 5 traktorer mf ,men det er en 6475 m auto drive jeg kommer med,den vil bite bra ifra seg mot likesinede hva kjører du?

Er det noen som veit om det er kurant å skaffe efekt tester? og er det rask og sikkert å måle?

hadde vert gøy med feks tilsvarende mf i 6400 og

7400 serien,kunne jo også starte med diesel helt i lokket-og fylle etter m mål på toppen ?

Har endel timer i volvo 810 turbo glemmer aldri magefølelsen i den da det gjalt efekt på hjula,men den var ikke enkel å gire, ihvertfall ikke ned m fart å tung last

Link to comment
Share on other sites

Guest K.L._1

Transmisjon!

Mekanisk transmisjon betyr at du må kløtsje ved alle girskift.

Hurtiggir betyr at traktoren har minst to gir du kan skifte mellom utan å kløtsje, og utan at momentet til drivhjula blir brote. Det finst transmisjonar med frå to til åtte hurtiggir. Du finn opplysningar om kor mange hurtiggir traktoren har.

Automatisk hurtiggir betyr at traktoren sjølv under visse forhold kan skifte hurtiggir. Det er også normalt at denne automatikken er programmerbar, slik at du sjølv kan velje når automatikken skal gire.

Powershift er ein transmisjon der alle gir framover kan skiftast kløtsjfritt, utan momentavbrot, og det same gjeld alle gir bakover. På enkelte utanlandske språk er ordet powershift også brukt om hurtiggir, men vi brukar omgrepet berre om såkalla full powershift.

På traktorar med powershift er alle gira ført opp i rubrikken for hurtiggir.

Hydrostat er ein trinnlaus transmisjon som er reint hydraulisk. Denne kan ha fleire arbeidsområde som vert skifta mekanisk. Slike mekaniske trinn kan vere oppført under \&quot\;gruppegir\&quot\;.

Trinnlaus er eit omgrep vi brukar om mekanisk-hydrauliske transmisjonar der du kan endre farten frå null til full, der effekten i visse område er overført nesten 100 prosent hydraulisk, og der den ved aukande fart i stadig større grad blir overført nesten 100 prosent mekanisk. På engelsk er denne omtala som CVT (continuous variable transmission), mens mest kjente merkevarenamn på ein slik transmisjon er Vario frå Fendt. Eventuelt mekaniske trinn kan vere oppført under rubrikken for gruppegir.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
enig med deg k l er det slik at feks vario kassa har stort efekt tap v lave hastigheter mens det er lite efekt tap v transport??
Link to comment
Share on other sites

Guest K.L._1

Det er ikke fullt så enkelt, for en variabel transmisjon består av enten 2 eller 3 planetgear, avhengig av om det er fendt eller zf sin versjon, og en hydraulisk motor/hydrostat. Så en sli transmisjon vil enten ha to eller tre kristiske stadier/hastigheter hvor du kan si at effekttapet er lik eller større enn en hurtiggeartransmisjon.

Men uansett, så vil planetgearet som er innkoblet gi et størrre moment. Dette kan litt enkelt sammenlignes med en lastebil som har navreduksjon kontra en uten. Et planetgir vil enkelt sagt fungere som en momentforsterker.

Så en variabeltransmisjon vil alltid gi et større moment ut på hjula, men effektapet vil variere med fart, og antall planetgear. En annen fordel med variable transmisjon er at momentlinja blir alltid ubrutt, så kraft tapes ikke via kløtsjing, og på en moderne traktor, så vil den alltid finne den beste utveksling. Så enkelt er det bare !

Og for den som ikke har fått med seg enda hva en full powershift transmissjon er kan ta en titt på John Deere 8030/9030 serie, eller Clark Allison sin hjemmeside !

Mvh Kåre L.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Til de som hadde sett litt langt inn i krystallkula til valtra`s utviklingsavdeling, så har jeg klippet følgende presseuttale fra valtra`s VD:

CVTCVT - Continuously Variable Transmission (automotive, sport, utility &amp\; hybrid vehicles)

CVT - Capital Value Tax

CVT - Cardiovascular Technician

CVT - Cardiovascular Technologist

CVT - Cellular Video Transmitter

CVT - Center for Victims of Torture

CVT - Center of Volcanic Textures

CVT - Central Vermont Railway, Inc.

..... Click the link for more information. plans

 

Answering a question about a possible Valtra tractor with a CVT-type transmission, Mr. Hakala confirmed that Valtra is easily capable of moving in this direction.

 

\&quot\;We were involved with the cold climate testing of the Smatic system for Steyr Steyr (sht&amp\;#299\;`&amp\;#601\;r), city (1991 pop. 39,337), Upper Austria prov., central Austria, on the Enns and Steyr rivers. It has been an ironworking center since the Middle Ages. Other manufactures include trucks, automobiles, tractors, ball bearings, machinery, and guns. (Now ZF Steyr). We found that CVT transmissions do not work as well in colder climates, and when you consider that Nordic areas form a very important part of our tractor business we have to get it right. I can confirm that we are very close to a solution and see possibilities to use such a transmission in our tractors in the future.\&quot\;

Hvor har dere det i fra at valtra er i ferd med å utvikle sin egen IVT kasse ?

 

Mvh Kåre L.

Link to comment
Share on other sites

Guest K.L._1

Det har sneket seg inn en trykkleif, i mitt innlegg om variable transmissjoner. Fendt har to planetgear, mens ZF (JD, Steyr/New Holland/Case)

selvsagt har 4. Så i teorien så er det vel Fendt som sliter mest med å få et jevnt høyt moment ut på hjula. Og Steyr som utviklet variabelkassa til ZF (ZF kjøpte hele greia, og fortsatte og vidreutvikle ideen), var vel like tidlig ut som Fendt !

Mvh Kåre L.

Link to comment
Share on other sites

Guest Svein_1

Hei ja...

 

Har disse,

 

08 New Holland T7550 196-216 Hk

06 Massey Ferguson 7480 Dyna Vt - 180 Hk

01 John Deere 7810 - 260 Hk

96 John Deere 7700 - 220 Hk

04 John Deere 6520 - 180 Hk - Byttet inn i 6830 nå.

Link to comment
Share on other sites

Guest kvegard

Ke: Leste du ikke hva han skrev lenger ned her eller på en annen tråd. Han solgte seg ut av sitt gammle firma og staret et nytt.

 

Du får spørre han hvorfor. Det kan være lysten på nye utfordringer eller andre grunner.

Link to comment
Share on other sites

Guest JD4EVER_1

Svein: Hvorfor solgte du deg ut av det forrige firmaet? Hadde ikke du Fendt 930 og greier da??

Driver du med landbrukskjøring enda eller?

Link to comment
Share on other sites

Guest Svein_1

Ke: Har startet eget firma i vinter, ville prøve noe annet, så da kjøpte jeg meg ut å startet sjøl, jeg skal basere meg mer på Anleggsgartnertjenester, transport og graving.

 

Beklager at det ble litt rot, men sånn er det:)

Link to comment
Share on other sites

Guest Oddbjørn_1
Kåre (og flere av dere) har vel misforstått noe av hensikten med et planetgir. Kåre hevder at en transmisjon med planetgir gir større moment ut på hjulene, som en lastebil med navreduksjon. Det er feil tankegang, et planetgir er bare en annen måte å foreta nedgiring / oppgiring på. Det er utvekslingsforholdet, altså hvor mange omdreidninger motoren må gå for at bakdekket skal gå en omdreidning som bestemmer momentet. Du vil få akkurat samme momentet ut på hjulet på en traktor med og en uten planetgir, hvis motorturtallene er like ved en viss hastighet. Planetgirets største fordel er at det er anvendelig, et enkelt planetsett har faktisk sju hastigheter rent teoretisk. (fem forover og to bakover.) To av de fem vil gire opp, en går direkte, mens to vil gire ned. Av revershastighetene vil en gire mye opp og den andre mye ned. Disse sju girene har så store sprang at de ikke kan brukes i en gearkasse alene, men to eller flere litt ulike planetgear som er sammenkoblet gir teoretisk minst hundre hastigheter. Produsenten må så velge de hastigheter som er ønsket og så gjøre dem tilgjengelige med hydrauliske kløtsjer og bremseband. Gammel John Deere med 8 eller 15 powershiftgear består av to doble planetgear, bremsebånd rundt planetene og kløtsjer inni planetene. Dette er bare ren matematikk.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
PS:case cvx195 og valtra t191 har ikke samme motor! t191 har 7.4liter volum/cvx har 6.4 liter og drar best!Sisu motor i begge!
Link to comment
Share on other sites

Guest Oddbjørn_1

Planetgir brukes oftest i fram og bakaksler for å øke momentet og redusere hastigheten ute ved hjulene. Dermed kan dimensjonene i resten av transmisjonen holdes mindre. en aksel som går 9 ganger så fort som bakdekket får bare 1/9 av momentet. Denne nedgiringen kan også gjøres i en gammeldags \&quot\;skinke\&quot\; som på gamle Fiat, Zetor og Fendt+++. Der drar ett lite tannhjul med 10-12 tenner rett på et tannhjul som er kanskje 8-9 ganger større. Den løsningen gir mindre effekttap enn planetgir siden det er færre drev og lagre i bevegelse, men ulempen er at skinka er mer utsatt for brekkasje. Der ligger nemlig all belstningen på en enkelt tann hele tiden, men i et planetgir ligger belastningen på 3-4 tenner ettersom hvor mange \&quot\;satelitter\&quot\; det er. (Vanligvis 3 eller 4)

Et planetgir kan også brukes som differensial. En 4-hjulsdrevet bil hvor f.eks 40% av kraften går til forhjulene og 60% til bakhulene har ofte et planetgir som midtdifferensial. Det er nettopp det som skjer helt forrest i en trinnløs kasse, en differensial (som oftest et planetgir) fordeler kraften til to sider, en mekanisk del og en hydrostatisk del. Etter at den mekaniske og hydrostatiske delen har gearet opp og/ eller ned på hver sin side så samles kraften igjen i en ny differensial, og er klar til å føres videre til hjulene.

Uansett hvordan traktorselgere og vario-freaker snur og vender på det så gir en variokasse større effekttap enn en mekanisk, fordi den hydrauliske delen har litt lekkasje, og der taper man effekt. Spesielt i de hastighetsområdene hvor mye av kreftene går den hydrauliske veien. (Ulikt fra merke til merke). Denne lekkasjen og dermed effekttapet blir større og større når hydrostaten blir slitt. MEN: Dette effekttapet oppveies til dels av at motoren alltid kan jobbe på det mest gunstige turtallet, uavhengig av hvordan sprangene mellom gearene er. Hvis variokasse hadde hatt minst effekttap så hadde de brukt den i lastebiler. Der har drivstofføkonomien svært stor betydning.

Link to comment
Share on other sites

Guest Oddbjørn_1

Stein: Case/steyr CVX motoren er ikke på 6,4 liter men 6,6. (Valmets 20-serie motorer har 1,1 liter pr sylinder, 320 har 3,3 liter, 420 har 4,4 liter mens 620 har 6,6l.

7,4 literen heter 634 fordi den er 6-sylindret og slaglengden er 134 mm (mot 120 mm i 20-seriene)

Stempeldiameteren er den samme i dem alle.

Link to comment
Share on other sites

Guest Oddbjørn_1

Markus S: Helt korrekt, gamle Schindler framaksler som ble \&quot\;ettermontert\&quot\; (litt stygt sagt) på små john deere og MF på 70-tallet hadde ikke reduksjon i navene og derfor en DIGER kardangklokke.

På lastebiler kan man ofte velge: Navreduksjon eller ikke. Landeveisbiler går oftest uten navred. for å spare diesel. Navreduksjonene blir svært varme, og varmgangen beviser at det tapes krefter. Anleggsbiler og andre i tyngre kjøring har oftest navred. fordi bakkeklaringen blir høyere. Og først og fremst fordi navred. gir mindre risiko for havari på kardang og drivaksler. Dessuten har ikke biler med navred. så lett for å begynne å \&quot\;tygge\&quot\; eller hoppe når man tar igang på løst underlag. Den totale utvekslingen kan som regel være den samme likevel. Oftest kan man bestille bilen slik at motoren kan gå på 1350 o/min i 80 km/t både både med og uten navreduksjon.

Link to comment
Share on other sites

Guest K.L._1

OK, men jeg vil fortsatt påstå at effekttapet i ei 4 trinns hurtiggirkasse lik f.eks JD 24x24 autoquad, er like stort som i ei autopowrkasse.

Og startmomentet er vesentlig høyere i ei variabel kasse, jfr denne testen av case/steyr:

http://www.blt.bmlf.gv.at/pruefber/g2001226.pdf.

Og i samme forbindelese så kan dere studere denne linken,som omhandler hvordan man måler trekkrafta i en fendt, konttra de andre med variabelkasse:

http://www.aem.org/Documents/Technical/OECD/AGR-CA-T%282002%297.PDF. Og da skjønner vi at de er ikke helt lik i oppbygging og virkemåte.

Og når jeg snakker om moment ut på hjula, så mener jeg praktisk utnyttbart moment, og ikke teoretisk moment. Og da vil en transmisjon med ubrutt momentlinje være overlegen, spesielt i bakker !. Men en slik transmisjon har den ulempe at den er tyngre, trenger mere plass, og trenger masse kjøling, og da vil det gå ut over nyttelast.

M.a.o ikke det beste for en langtransportbil, men passe bedre for en tungtrekker. Logisk .

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

begyner å bli ei bra lærebok her nå super interesangt! kansje det runder 100! hvordan er det å kjøre vario i lastearbeid m presisjon.

det var imponerende traktorpark du hadde svein- har du rydda snø på gaardpass? m tsa

Link to comment
Share on other sites

Guest Oddbjørn_1

Så er det et moment til som jeg ikke turde ta med i forrige innlegg for jeg var redd det skulle bli for langt. Og det taler MOT powershiftgearkassen.

Jeg nevnte at en variokasse taper effekt fordi hydraulikken \&quot\;lekker\&quot\; (slurer), og det vil bli verre og verre med slitasje. En powershiftkasse eller mekanisk kasse med to eller flere hurtiggear taper overhodet ikke effekt på slik sluring. Men, den har mange lamellkoblinger som ligger i oljebad, kanskje 4-8 koblinger med 10-15 lameller i hver, og det er de koblingene som IKKE er i inngrep stjeler krefter. Du taper altså ikke kreftene på det giret du kjører på, men på de andre girene, for de bremser litt hele tiden. På de koblingene som \&quot\;hviler\&quot\; roterer ytter og innerlamellene med ulik hastighet, kanskje stor hastighetsforskjell, noen kan til og med gå hver sin veg. Dette bremser hele gearkassa betydelig, og effekttapet blir større og større når hastigheten øker. (Les: transport.) Egentlig er det så enkelt som å si at den kassa som har størst oljekjøler stjeler mest krefter. Men som jeg også nevnte: Variokassa lar motoren arbeide på gunstig turtall hele tiden og det kan oppveie for effekttapet i hydrostaten.

Egentlig er det kun bakkeløp med tunge hengere som kan gi oss svar på hvilken traktor som drar best. Den følelsen du har når du sitter i setet og gir gass lyver, det kan ofte virke som det drar fælere når det vibrerer mer under ræva.

En slik test skulle vært kjørt med traktorer som har gått minst 5000 timer, da er variokassa trolig vesentlig dårligere enn da den var ny, mens en konvensjonell gearkasse faktisk går lettere!

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.


×
×
  • Create New...