Jump to content

Grasproduksjon for salg


Guest

Recommended Posts

Eg lurer litt på økonomi i rein grasproduksjon for salg. Eg har ca 220 daa dyrka mark, og utstyr til å slå med. Manglar rundballepresse, men kan bytte inn lessevogna inn i ei presse. Har i dag melkeproduksjon med ca 110 tonn kvote. Har vert plaga av dårlig rygg over lengre tid no, og er so vidt begynt å tenke på alternativ drift. So då lurer eg litt på kva en kan forvente seg med salg av gras på mine vel 200 daa.? Og kor mange ballar en kan forvente på 2 slåttar?
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Hei!

 

Jeg driver å skal starte eget med salg av firkantballer og jeg lurer på om det er best og begynne med små firkantballer ?

Og hvordan vet man hvor mange kilo det er i vær firkantball ?

Jeg hadde tenkt meg og drive med små firkantballer på 45 Kg per firkantball.

Er det etter som hvor stor pressa er som bestemmer KG eller kan man stille det inn på pressa ?

er helt ny i dette.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

INN: 220 da x 4 ball = 880 baller x 400 kr pr ball = 352 000 kr

Areal tilskudd:220 da x 400 kr = 88 000 kr

 

UT:Pressing/pakking/slåing: 880 baller x 150 kr =132 000 kr

Kunstgjødsel:220 da x 100 kg = 22 tonn x 4000 kr pr tonn = 88 000 kr

Pløying/såfrø/grøfting og div: 50 000 kr

 

INN: 440 000 KR -

UT: 270 000 KR

= 170 000 KR

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Hei. Takk for flott utrekning. Det kan jo sjå ut som om der er litt å hente på salg av gras og. Set no igjenn med nesten like mykje i rein gras produksjon, so eg gjere regnskapsmessig på eit litt svakt år i melkeproduksjon. Ska tru kor stor etterspørsel det er etter 800 rundballer på nordvestlandet? Sogn og fjordane
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
fòret blir du nok kvitt. Men kansje ikke for 400 kroner hvert år? Litt opptimistisk anslag fra &quot\;storfe&quot\; synest jeg. 150 kroner pr ball er for kun pressinga. Slåing,raking,sammekjøring kommer i tillegg. Jeg ville minimum sagt 200 kroner pr ball i kostnad når all håndtering er tatt med. Da er du nede i 130 000 ,og det på et godt år. Du skal kansje vedlikeholde maskinpark litt også? Tar du med alle maskinkostnader ,avskrivning og uforutsette reperasjoner osv med jordarbeiding og den delen, tror jeg 50 000 i utgift ruller fort ut. ikke for å være negativ altså, mer realistisk. Men du bør vel kjenner til kostnader ved fòrproduksjon om du driver med melk i dag \;)
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Har ny maskinpark stortsett, forproduksjonen min i dag er med lessevogn og gropsilo, so utgiftene der er eg kjent med. Det eg ikkje har so mykje erfaring med er rundballer pr daa, pris ved salg, etterspørsel etc.Her har vi vanligvis betalt ca 350 for kjøp og 170 for pressing. Men når eg gjer det sjølv med eige utstyr, syns eg 170 pr ball virkar litt mykje. Då har eg kjøyrt i hop sjølv, og det har ikkje vert raka med den 170 pr ball prisen..har eg betalt formykje då?
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Hvis du har forhold nok til å kjøre gjennom 15 baller pr time med eget utstyr så bør du klare å produsere for 150 kr ballen inkl.slåing,samling.

Avhenger selvfølgelig av utstyr,størrelse og avstander til teiger osv. og krav til egen timelønn.(vi er bønder ikke advokater)

Her på sør vest landet er 400 kr ballen faktisk billig for godt for, hvis man er så heldig og får tak i noe.

 

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Eg har alle teiger innen 1,5 km, tildels flatt dei fleste teigar, ingenting so bratt at eg treng tvilling på traktor. Med det so kan 150 vere realistisk å produsere for, å salg for 350 vil vere realistisk her, so med det i tankane vil eg no uansett ha litt netto igjenn :). Har ny traktor på 150 hk, og med innbytte på lessevogna vil eg kunne kjøpe meg ei grei presse uten å legge for mykje i mellom. Då vil eg no ha alt utstyr til å leige meg vekk litt og, vist eg vill :). Utgiftene til jordbearbeiding er ikkje so høge so Arvid vil ha det til..\;)
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Jeg selger en del rundballer , tar forprøve og veier alle partiene. Rådgiver fra Tine regner ut prisen. Selger det beste foret til melkebønder. Ingen sier noe på prisen som i -13 var fra ca. 400-500,- + mva.
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Guest Anonym

Min utrekning:

3,5kr pr/kg gjødsel og 90kg pr/dk=315

Kalk, såkorn og diesel= 120

Runballeplast,nett,diesel

=50kr x 4baller pr/dk= 200

Grøfting,vedlikehold 85

Sum utgift= 720kr pr/dk

 

 

Jeg tar prøver å veier foret.

2,5kr pr fem x 170fem pr/ball=

425krx4 baller pr/dk =1700kr pr/dk

Tillskudd kr400 pr/dk = 400

Sum pr/dk 2100kr

 

2100-720=1380kr pr/dk

1380x220=303000kr

 

Nå skal lønn og lån betales.

Utstyr til produksjon:1mill=150000 pr år.

Da har du 150000 kr til lønn.

Selv om du har utstyret uten gjeld,

må du regne med en kostnad på den &quot\;døde&quot\; kapitalen.

Disse 150000 kan brukes delvis til lønn om du har lite gjeld.

 

Alternativt kan du jo selge utstyret for 1 mill og kjøpe en liten bolig.

Den leier du ut for 120000 pr år.

Så leier du ut gjorda for 350kr pr/dk= 70000

Sum:190000kr - forsikkring og vedlikehold 50000kr

Sum:140000kr og en verdi på kr:1mill

som stiger med opp mot 5% hvert år.

Og ingen jobb!

 

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Dei tala du brukar synest eg virkar vel optimistiske, utgiftene er sikker i nærheten, men å leige ut jorda for 350 kr daa, er veeldig dyrt, her ligger jordleiga på god jord på ca 100 til 150 kr daa.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Det er sant, men eg må bruke tal for mitt distrikt. Her er ikkje stor etterspørsel etter leigejord, so prisaner er deretter. Men 6-700 kr synest eg er fryktelig dyrt. Hadde eg fått slike prisar her, ville eg leigd ut jorda tenke eg \;)
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...