Jump to content

Korleis fungerar thermostart?


Guest

Recommended Posts

Er det nokon som veit korleis thermostart fungerar? Alt eg veit er at på glødepluggen så er det eit røyr som går inn fra sida, der det kjem diesel ifra ein liten beholdar som det er eit eller anna elektrisk i. Og no spør eg ikkje om korleis det fungerar hjå eit enkelt merke, men generelt.
Link to comment
Share on other sites

Er det nokon som veit korleis thermostart fungerar? Alt eg veit er at på glødepluggen så er det eit røyr som går inn fra sida, der det kjem diesel ifra ein liten beholdar som det er eit eller anna elektrisk i. Og no spør eg ikkje om korleis det fungerar hjå eit enkelt merke, men generelt.
Link to comment
Share on other sites

Thermostarten varmar innsugningslufta (og manifolden) ved at diesel blir antent i innsugningsmanifolden. I glødepluggen er det ein ventil som åpnar for dieseltilførsel når pluggen blir passe varm og dermed tenner dieselen. Ein kan gjerne seie at det er ein liten dieselbrennar.

 

På dei traktorane som eg har kjennskap, til ligg den vesle beholdaren for diesel høgre enn glødepluggen og dieslen renn av seg sjølv til pluggen. Det behøv ikkje vere noko elektriske

remediar i denne tanken. Men kanskje nokon er plassert slik at pumpe er naudsynt?

 

På Ferguson TEF 20 (gråtass diesel) er det eit system som i prinsippet verkar på same måten, men her må ein sprøyte diesel (eller parafin, parafin er best) manuelt inn i manifolden med ei lita handpumpe på instrumentpanelet. Dette verka godt, men kravde litt trening for å dosere rett. Spesielt med parafin fekk ein skikkelg detonasjon dersom dosen vart for stor.På disse kunne dette verke på same måten som stargass også dersom ein gløda lite slik at parafinen berre fordampa men ikkje vart antent.

Link to comment
Share on other sites

Noen system har reservoar,en liten kopp som samler en liten rest diesel i røret.Når man har glødet lenge nok (ca.25 sek.) Åpner dysa i glødepluggen,og det tennes bål i innsuget.Andre må kjøre starter og fødepumpe,før diesel kommer til pluggen.Da er det verre å få testet,at kaldstarten virker.Så har du jo forkammermotor med egen plugg,under hver dyse,i hver sylinder.
Link to comment
Share on other sites

Tenkte meg at det var noko sånt system. På Deutzen vår, ein 6006 så er beholdaren litt legre enn glødepluggen så det kan hende det er ei lita pumpe i den som du seier. Men av og til så funkar thermostarten og av og til funkar den ikkje. Eg høyrer ein slags \&quot\;bloob\&quot\; når den funkar og ei venda når gamlingen stod å såg på kom det visst røyk ut av fronten... Så dei gongane den funkar får ein start. Og i boka står at eg skal gløde i 2 minutt før eg prøver å starte, vanlegvis kjem den lyden av flammen etter litt over eit minutt. Men dei gongane den ikkje kjem har eg sete i 3 minutt utan å høyrt noko.

 

Er det nokon måte å sjekke at den funkar, eventuelt, finne ut kva som er feil?

Link to comment
Share on other sites

Feilsøking på glødepluggen er enkelt.Du sjekker med prøvelampa om den har strøm,og løsner røret på den for å se om diesel kommer til.Har og sett at man skrur den ut av manifoild,og bare holder den innpå hullet den satt i,og gløder til den tenner varme.
Link to comment
Share on other sites

  • 5 months later...
Guest Agrostar_1

Fant no ut av tinga idag. Har sett meg lei på at thermostarten ikkje alltid funkar og var meint å bytte magnetventilen, men så målte eg spenningen på glødepluggen. 7,5V og på pluggen står det 9,5V. Ikkje rart det tek lang tid for å få opp varmen da. Så da blei det til å legge opp rele og bruke 6 kvadrat (!) direkte ifra batteriet. Da kom det seg, etter 30-40 sekundar høyrer ein at dieselen tenner og etter eit minutt var pluggen gul i fargen.

 

Så no slepp eg å gløde så lenge og diesel antenn kvar gong no. Ingenting er så morro som å skru.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...