Jump to content

motoredskap


schilter_1

Recommended Posts

Guest Jon_A._1

Loven definerer det som:

 

4. Motorredskap: Mobile maskiner/selvkjørende arbeidsredskap, som har hjul og/eller belter når maskinen eller redskapen grunnkonstruksjonen atskiller seg fra andre motorvogner for transport av gods eller personer, eller traktor. Kjøretøyet skal i all hovedsak være innrettet for å utføre bestemte arbeider, ha fast monterte redskaper eller maskiner. Som motorredskap regnes uansett ikke kjøretøy hvis hovedfunksjon – forsåvidt gjelder selve transporten – er kjøring på veg. Dette gjelder likevel ikke vegarbeid.

 

Som motorredskap regnes også motorvogn som hovedsaklig er innrettet for transport av personer eller gods eller til å trekke annet kjøretøy og som har en konstruktiv hastighet ikke over 25 km/t. Som motorredskap regnes også motorvogn som hovedsakelig er beregnet til intern transport av masse, jord eller lignende på bygge- eller anleggsplasser eller i terreng og som bare unntaksvis brukes på offentlig veg (dumpere), dersom konstruktiv hastighet ikke overstiger 30 km/t.

 

Som motorredskap regnes også to- og trehjulet motorvogn, jfr. § 2-3, med konstruktiv hastighet ikke over 6 km/t.

 

Som motorredskap regnes også motorvogn, bestemt til transport av personer eller gods, som har belter, eventuelt med styreski/styrehjul, og som har konstruktiv hastighet ikke over 30 km/t.

 

Som motorredskap regnes også motorvogn som er bestemt til å føres av gående. Som motorredskap regnes også kombinasjoner av slik motorvogn og tilhenger eller tilhengerredskap.

 

 

 

Men hva faller under det da? Dumpere gravemaskiner brønnboringsmaskiner og lignende ting? Men man må vel ha maskinførerbevis for og kunne kjøre det meste av det vel.. Ihvertfall hvis man er ansatt, i henhold til arbeidsmiljøloven. Og gjerne også i forbindelse med forsikringer hvis noe skulle skje.

 

Kilde lovdata: http://www.lovdata.no/for/sf/sd/td-19941004-0918-002.html

 

Link to comment
Share on other sites

Guest geitbonden_ole-m_1

men husk at det må skilles med å kjøre og bruke motorredskap , en hjul graver kan du kjøre men må ha kompetansebevis(timeboka under opplæring) for å bruke. det var værtfall slik før

 

Link to comment
Share on other sites

Hjul- og beltegraver er vel definert som masseforflytningsmaskin, her gjelder andre regler. Typiske motorredskap i landbruket er skurtresker, uregistrert traktorgraver (som ikke er beregnet på å ta av og bruke i vanlig jordbruk), selvgående snittere og sprøyter m.m.
Link to comment
Share on other sites

Hjullaster, beltegraver, hjulgraver, bulldoser osv med over 15kW/20hk er _både_ motorredskap og masseforflytningsmaskiner. (Det samme er forøvrig også traktorgraver, registrert eller ikke, som kornbonden nevner. Demonterbare aggregat for jordbrukstraktor er unntatt.)

 

Du må ha maskinførerbevis for å kunne bruke maskinen (arbeidsmiljøloven), men du må _også_ ha førerkort med førerrett for motorredskap (BE eller T, B før 2005, C/CE) for å kunne kjøre dem på vei. (vegtrafikkloven)

 

Ellers er vel selvgående snittere/sprøyter, skurtresker, lassbærer og hogstmaskin de mest aktuelle.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...