Jump to content

Tilsetningsstoffer i gjødselkjeller


Guest

Recommended Posts

Er det noen som har erfaringer med tilsetning av Microkalk/Biokalk/Bio+ eller tilsvarende i gjødselkjeller? Blir gjødsla mer homogen og tyntflytende? Lukter den mindre? Tilsetter dere gjennom hele året? Funker dette på blautgjødsel fra småfe? Kom med erfaringer.
Link to comment
Share on other sites

Guest Arion_1
Er det noen som har erfaringer med tilsetning av Microkalk/Biokalk/Bio+ eller tilsvarende i gjødselkjeller? Blir gjødsla mer homogen og tyntflytende? Lukter den mindre? Tilsetter dere gjennom hele året? Funker dette på blautgjødsel fra småfe? Kom med erfaringer.
Link to comment
Share on other sites

Guest Bullseye_1

Har brukt det i åpen kum i grise- og storfegjødsel, og hadde det i samtidig med at vi rørte opp. Funka veldig bra, og lukta ble merkbart redusert.

Med hensyn til homogeniteten syns jeg det hadde mest effekt på storfegjødsla, men sammenligningen er kanskje urettferdig da grisegjødla står under konstant omrøring.

Link to comment
Share on other sites

Guest Rambo_med_Gunn_1

Eg brukar microkalk jamnleg gjennom året i storfe og grisegjødsel. Brukar ein storsekk (500 kg) på 1500 m3 og opplever ei klar forbedring i flyteevna til gjødselen. Ein unngår botnfall i grisegjødsel og det faste toppdekket i storfegjødsla. Kan ikkje sei eg merkar nokon forskjell i lukt.

 

Eg prøvde Bio+ ein vinter for 10 år sidan. Prismessig var det heilt hinsides, 400 kroner kiloet, og eg kan ikkje sei det heldt kva seljar lovde.

Link to comment
Share on other sites

Har brukt biokalk i storfeblautgjødsel i fleire år. Har i såpass mye at det holder til vedlikeholdskalking. Må ikkje ha i for mye da det kan bunnfelle og sette seg. Får det levert om våren når med starter

utkjøring, og rører det inn ved levering det er viktig for at det skal blande seg. Syns nok at det er litt mindre lukt og litt mer homogen

masse ja. Me bruker nedfeller så det blir lite lukt uansett.

Link to comment
Share on other sites

Guest Rambo_med_Gunn_1
Når det gjeld toppdekket forsvinn det ikkje heilt så det fungerer framleis som membran, men eg sparer ganske mykje tid på miksing ved å ha eit betydeleg tynnare toppdekke.
Link to comment
Share on other sites

Guest kjellp_1

Rambo: kvar får du tak i microkalk? korleis brukar du dette? strør du det utover i spalteplankopningane(?) i flyterennene? evt kor ofte gjer du dette?

 

Er litt plaga med veldig tørr og lite flytevennleg storfemøk i kvige og sinkyrbingar i flyterennene.

Link to comment
Share on other sites

Guest Rambo_med_Gunn_1

Kjøper på felleskjøpet. Der har dei både 25 kilos sekker og storsekk på 500 kilo. Eg blandar det ut i vatn, 5 liter kalk - 10 liter vatn ein gong i veka og tømmer det rett i flyterenne/gjødsellås. Blandingsforholdet er nok uvesentleg så lenge ein har fått det løyst opp i vatn.

 

Eg har eit eksempel med eit nedslepp bak ungdyra som i fjor vinter stadig bygde seg opp med tjukk møk. Der har eg brukt mikrokalk denne hausten og no er problemet vekke.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...