Jump to content

Slangespredning


Guest

Recommended Posts

Guest FIAT-Ola_1

Sitter å ser litt på Agromiljø sitt system for slangespredning. Dette ser veldig snedi ut, men er nesten helt blank på området (vant me å kjøre ut gjødsla me klettskuffe :p), så jeg vil gjerne ha tips og erfaringer :)

 

Ser man får slepeslanger i tre dimensjoner 3, 3 1/2 og 4\&quot\;, mens tilførselslanger får man i 5 og 6\&quot\; i tillegg. Er det stor forskjell i bruksegenskaper til disse slangene? Regner med at det er en fordel å ha størst mulig dimensjon i forhold til bra kapasitet.

 

Hvis det blir aktuelt, er det sau-gjødsel som skal spredes, og i den blir det jo en god del forrester og slikt. Ser at Doda Maxi har en ekstra kuttekniv i pumpa. Er den da mye bedre i slik gjødsel enn Doda Medi?

 

Blir slangespreder et mye dyrere alternativ enn å bruke vogn?

Link to comment
Share on other sites

Sitter å ser litt på Agromiljø sitt system for slangespredning. Dette ser veldig snedi ut, men er nesten helt blank på området (vant me å kjøre ut gjødsla me klettskuffe :p), så jeg vil gjerne ha tips og erfaringer :)

 

Ser man får slepeslanger i tre dimensjoner 3, 3 1/2 og 4", mens tilførselslanger får man i 5 og 6" i tillegg. Er det stor forskjell i bruksegenskaper til disse slangene? Regner med at det er en fordel å ha størst mulig dimensjon i forhold til bra kapasitet.

 

Hvis det blir aktuelt, er det sau-gjødsel som skal spredes, og i den blir det jo en god del forrester og slikt. Ser at Doda Maxi har en ekstra kuttekniv i pumpa. Er den da mye bedre i slik gjødsel enn Doda Medi?

 

Blir slangespreder et mye dyrere alternativ enn å bruke vogn?

Link to comment
Share on other sites

Viss du berre skal ha anlegget til eige bruk, så er det godt nok med 3\&quot\; slange. Viss du treng meir enn 300 meter, så kan du kansje gå opp til 4\&quot\; på det som er over 300 meter, altså 300+100. Det blir berre 3\&quot\; som blir slepeslange då, medan 4\&quot\; kan vera av ein litt dårlegare kvalitet sidan den berre ligg i ro.

Saugjødsel er ikkje problem, berre den er flytande nok. Trur det går greit med medipumpa utan kutting. Eg har i allefal ikkje savna kuttinga. Kuttinga krever litt hestar også.

Prismessig så er det nok billegare og enklare med vogn sidan det er mulig å få ei brukt til ein billig penge, men då får du ikkje fordelen med mindre jordpakking og den uslåelige kapasiteten! Men det er kansje mogleg å leige!

Link to comment
Share on other sites

Guest FIAT-Ola_1

Da tror jeg nok jeg holder meg til 3\&quot\;. Får blande godt med vann i gjødsla, og satse på Medi pumpe, har egentlig ikke traktor stor nok til noe større heller så. Vet ikke om noe muligheter for leie, men mindre jordpakking å stor kapasitet tror jeg kan ha stor betydning på sikt for det økonomiske, så jeg vil nok satse på eget utstyr. Kom bare til å tenke på HMV og Rekord slangesprederne. Har inntrykk av at de er billigere enn AM, men det er kanskje dårligere kvalitet? Jeg vet ikke....

Noen der ute med erfaring med HMV eller Rekord sine spredere kanskje?

Link to comment
Share on other sites

Det er eigentleg det samme kva for merke du velge, så lenge det berre er snakk om bladspreiar, men viss du vil ha stripespreiar, så trur eg nok eg ville gått for Agromiljø sin på grunn av den enkle konstruksjonen med fordelar som blir dreve av trykket på gjødsla. Også svivelen der slangen blir kobla til er også veldig sterk på den, og er laga i rustfritt stål. Du bør også velge koblinga til AM som er av samme type som blir brukt på betongbilar. Bauer er alt for svakt slik at den blir slakk etter ei stund!
Link to comment
Share on other sites

Guest FIAT-Ola_1
Stripespreder blir nok en senere investering :) Men jeg har forstått AM har en bra slangekobling ja. Etter å ha sett på de forskjellige merkene, synes jeg AM har det mest komplette og enkleste systemet der alt du trenger er inkludert.
Link to comment
Share on other sites

Guest Perska_1

Jeg benytter i dag slangespreder. Har laget den selv etter ide fra en artikkel som sto i Bedre Gardsdrift for noen år siden. Sprederen jeg har laget har som svilel brukt en tretoms rustfri skruemuffe og to rustfrie gjengede rørender som kopling er sveiset fast i. Hvis du vil kjøpe ferdig spreder, tror jeg de er bra uansett. Når det gjelder stripespreder tror jeg den egentlig er svært dyr i forhold til nytten.

 

Når det gjelder slanger har jeg brukt 75 mm PP svarte vannledningsslager med 6 bars trykk. Disse leveres normalt i lengder på 75m og jeg har motert koplinger i begge ender på alle slangene. Fordelen med disse er prisen. Har brukt mine i 5-6 år og da jeg kjøpte dem kostet de 30 kr/m. Ulempen er at de ikke kan rulles opp, men jeg sleper dem og legger dem inntil et gjerde så det er ikke noe problem. Ellers må slangene spyles med vann (pumpes med vann på slutten i stedet for gjødsel) når du er ferdig ellers blir det liggende gjødsel igjen som tørker.

 

 

Når det gjelder pumpe bruker jeg i dag en DODI Medi. Tror den bare leveres med kutter, noe som jeg anbefaler. Skal du ha en DODI Maxi trenger du nok en traktor på 100hk. Men hvis prisforskjellen er liten og du har en stor traktor, så kjøp den største. Du kan da bare redusere hastigheten på kraftuttaket litt for å redusere trykket. En større pumpe er gunstig ved omrøring. Har også brukt en dreiestempelpumpe, men det anbefales absolutt ikke. Den kan opparbeide seg et enormt mottrykk som får slager til å sprekke og pumpa til å lekke. Og den blir veldig fort slitt.

 

Men uansett det viktigste av absolutt alt er omrøringen. Gjødsla MÅ være homogen og fri for store gressdotter. Ellers setter disse seg fast i tilførselsslangen, i pumpeinnløpet, eller på starten av tilørselsslangen. Jeg har dårlige erfaring med å kun bruke pumpa til omrøring, men jeg hører andre får det til. Jeg skal kjøpe meg en propell.

 

Det setter seg skjelden fast i slangen mellom pumpa og sprederen, men hvis gjødsla er tykk blir trykket ved sprederen for lite for å få god spredning.

 

Ellers vil jeg si at slangespredning er fenomenalt hvis du har arealer liggende nært gjødsellager og du får rørt god om. Da sprer du gjerne 100 dekar på en dag. Uten marktrykk. Du kan også spre gjødsla tidligere før jorda er tørket helt opp om våren. Det er gunstig.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Du må bare styre unna HMV.

Jeg har breispreder og slangetrommel derfra.

Slangetromlene har blitt forsterket etterhvert, men det er forunderlig hvor lite stål vossingene er villige til å bruke.

Sprederen er også for svak. Jeg har 3\&quot\; slepeslange, og når bendet nedom svivelen knekker i flensen mot svivelen på vanlig slep, så skyldes det at det er for smekkert gods i konstruksjonen.

Og selvfølgelig hadde jeg bakruta åpen da det skjedde... Resultatet var en massiv møkk-stråle rett opp i nakken og videre opp i taket på fendten.

Og en sambygding har opplevd det samme på sprederen sin. (som er noen år nyere) Så dette er ikke noe engangstilfelle.

Vi er ikke uvørne eller hardhendte. Det er bare det at HMV er for svakt.

Agromiljø er bra. Kjøp det!

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

me gjekk i lag med ein nabo over til slangesreiingsutstyr for ca 5 år sidan, og er utruleg nøgde. før nyttar begge rør-vatningsanlegg frå bauer. vart ein heilt ny situasjon.

sjølve spreiaren og trommelen er heimelaga og fungerar upåklageleg. for dei som vurderar dette vil eg absolutt anbefale mjuk slepe-slange som kan kveilast inn igjen på ein trommel etter bruk. arbeidet med å flytte mellom ulike teigar blir då minimalt, og ein slepp å slepe dei ulike slangestykka rundt på jordet, og frå eit jorde til eit anna. i tilegg klemme ein og ut restar av møka som ligg igjen inne i slangen etter bruk når ein kveiler inn igjen slangen, men det er uansett ein fordel å køyre gjennom vatn når ein er ferdig med siste teigen. ein kan heller ha stive slangar frå pumpa og ut til jordekanten, kor ein koplar på den mjuke slepeslangen. dei stive slangane kan då med fordel ha ein større diameter enn slepeslangen for å få eit høgare trykk på spreiaren.

vi kjøpte ei doda pumpe utan kutting, men fekk levert ei med kutting. Ein valmet, 465 s (70 hk), klarar akkurat å drive ho, men no er det ein traktor på ca 90 som driv ho, og det er meir høveleg. dette er eit utruleg effektivt system som i stor grad skjermar jorda for pakking, og som det går an å eige saman med andre. minuset med systemet er at ein må vere to personar, ein som køyrer spredaren og ein som startar - stoppar pumpa og ser til den. i tilegg har systemet den same ulempa som alle andre blad-spreiarar, den er ikkje besteven med vinden!:P

Link to comment
Share on other sites

Gaute: Med slangespreiar er det mogleg å spreie skit i allefall 1200 meter frå kummen. Viss det er lenger vekke, så kan ein bruke conteiner som bufferlager på stykket ein skal køyre på, og køyre i mellom med lastebil eller tankvogn.

Midtun: Er ikkje heilt einig i at det er nødvendig å vera to når ein brukar slangespreiar. Viss ein har stengekrane på spreiaren, så kan ein koble på slangane og gjer alt klart for så å køyre heim å starte opp pumpa. Då er det berre å køyre tilbake å koble til spreiaren og opne kranen, så er ein i gang. Gjer det i motsatt rekkefølge når du skal slutte av. Men dette går ikkje med dreiestempelpumpe, sidan den bygger opp så stort mottrykk.

Link to comment
Share on other sites

Guest FIAT-Ola_1

Må takke for alle de gode svarene, har blitt litt klokere nå ja. En propell gjør nok susen ja, i kombinasjon med mye iblandet vann. Ser du kan få montert pressruller på trommelen fra AM, men bare det koster 15 000 alene! Så det får greie seg med vannspyling og innkveiling :)

 

Lurte litt på dette med kjøreteknikken. Starter dere fra ene enden av enga, og så i sikksakk til den andre? Legger dere ut slepeslangen i kveiler ut på enga før dere starter å kjøre?

Link to comment
Share on other sites

Køyreteknikken er forskjellig frå stykke til stykke, men som regel pleier eg å legg slangen i ein \&quot\;L\&quot\;, for då er eg sikker på at eg slepp å krysse den, men det er heller ikkje noko problem å krysse slangen så lenge du har trykk nok. Eg pleier å køyre på langs av stykket, slik at eg får lengst mulig strekk. Men dette er slik eg likar det, det er sikkert mangen andre måtar å gjer det på også som er lika gode. Når du er ferdig å spreie, så er det ein fordel å strekke ut slangen før du stoppar, for då er det mykje lettare å få vekk snurr når du skal ha den innpå tromlen.
Link to comment
Share on other sites

ok, eg ser den \;) eg tar forbehold: da e ein fordel å vere to \;) men når da gjelde køyreteknikk ekje da so enkelt å forklare, og det er heilt sikkert mange fleire gode måtar å gjere dette på. ein lyte sjå det litt an, men ein fin grunnregel å ha er å tenkje at ein ikkje skal køyre over slangen.

for å unngå dette plar eg alltid å legge slangen ut langsmed eine kanten, og når ein starta å køyre ut møk, legg ein første draget langsmed kanten som slangen ligg ved. når det då blir naturleg å snu, venda ein,ved å svinge brått, og gjerne rygge litt før ein har svinga heilt rundt for å unngå \&quot\;øyer\&quot\; i midten av svingen som ikkje blir dekka av møk. det kan vere gunstig å køyre eit drag på kvar av vendeteigane til slutt for å få dekke alt, men dette ser ein fort etterkvart! heilt enig med \&quot\;je\&quot\; når det gjeld å strekke ut slangen til slutt, ein kjempefordel! btw: når ein har strekk på slangen og utløpet i andre enden ikkje er blokert, er det etter mitt syn heilt unødig med ekstra ruller for å klemme ut møka ved innrulling, det går av seg sjølv.

Link to comment
Share on other sites

Guest Fendt_1
Skal du spre møkk langt vekk fra gården og har vanningsanlegg,pump møkka ned i anlegget og ta den opp gjennom hydrantene. Jeg bruker ei gammel vanningsvogn med 75mm slange som er 350m lang som slepeslange.Når du er ferdig med å kjøre starter du vannpumpa og vasker med den.
Link to comment
Share on other sites

Guest Steinar_1

Ser at Doda Maxi skal greie 14,5 bar trykk - kan alstå løfte opp til 145 meters høydeforskjell - men da er det også slutt på trykket.

Men hva slags traktor skal en kjøre sprederen med. Holder det med en liten 2WD, eller drar slangen såpass i traktoren at man trenger tyngde?

Er feks. en Ford 4000 med tvilling (og tett hytte) et godt valg?

Link to comment
Share on other sites

Går greit med ford 4000 med 3 toms slange opp til et par hundre meter der det er flatt.Men i litt sidehelling og oppover med 2-300 meter på slep, vil en 4000 rive opp alt for mye.Slangen er tung når den er full i skit, og traktoren får jo ikke noe vektoverføring som ved tankvogn.....
Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...
Guest JD_Tracker_1
Drar 450m 4\&quot\; med 6220 og dgi. Nesten flatt jorde, kunne gjerne vert litt tyngre i svingene pga slagen holder igjenn bakenden på traktoren. Svivelen sitter omtrent i toppstagfeste så man får en nokså høyt tyngdepunkt. Fungrer bra, best å vere 2 stk så en passer pumpene og og justerer vannmengden inn på høytrykkspumpa. Mater ei moi høytrykkspumpe med ei duun stp 30 stangpumpe.
Link to comment
Share on other sites

Guest Vegard_1
Høres ut som Doda-pumpe og lignende er ei bedre løsning enn Moi-pumpene, i alle fall om jeg har forstått jd6820 rikig - at man må ha to pumpetraktorer. Kanskje man uansett trenger to traktorer ved kummen når man kjører grisemøkk, en til å røre og en til å pumpe. Doda-pumpene har gjerne større kapasitet og?
Link to comment
Share on other sites

Det er i allefall ein del tilfelle av at girkassane har gått sundt på Moipumpene når dei er brukt til slangespreiing. Også er det jo eit minus at dei ikkje har kompressor til å suge opp skiten i starten. Eg har brukt doda i 7 år no, og har berre skifta litt slitedeler. Har ennå ikkje høyrt om andre med havari heller!
Link to comment
Share on other sites

Moi pumpene har stor kapasitet. Dei kan vel gi opp i 5-6000 l.min. Det er vel kvaliteten som har vært problemet(girkasse). Og dei er problematiske der skiten ikke renner inn til pumpa. Hjelper lite med kompressor på dei og, da det er dårlig tetning mellom pumpe og gir på dei.
Link to comment
Share on other sites

Guest TraktorPower_1

JD 6820:

Kjører du den nye eller gamle typen DGI på slangespredningsanlegg?

Får du nok trykk gjennom slangene sånn at DGI\'\'en virker optimalt? Hvor lange slanger bruker du?

Hvor bred DGI har du?

 

 

Virker genialt å kjøre DGI i kombinasjon med slangeanlegg.. Har kun prøvd DGI på vogn, men jeg synes det blir for tungt!

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...