Jump to content

Separering av gjødsel


Guest

Recommended Posts

Eg bur i eit område med mykje fjelljord, som medfører lang transport av avling og kumøkk. Har tenkt mykje på korleis ein skal kunne få til ein meir økonomisk (og miljøvennleg) måte å få frakta

husdyrgjødsla på. Dersom ein kunne separert gjødsla skikkeleg, så kunne eg kjørt møkk eine vegen og rundballar heimatt med den same traktorhengaren. Har nokon erfaring med Reime gjødselseparator, eller andre variantar/løysingar?

Link to comment
Share on other sites

Eg bur i eit område med mykje fjelljord, som medfører lang transport av avling og kumøkk. Har tenkt mykje på korleis ein skal kunne få til ein meir økonomisk (og miljøvennleg) måte å få frakta

husdyrgjødsla på. Dersom ein kunne separert gjødsla skikkeleg, så kunne eg kjørt møkk eine vegen og rundballar heimatt med den same traktorhengaren. Har nokon erfaring med Reime gjødselseparator, eller andre variantar/løysingar?

Link to comment
Share on other sites

sats på talle så kjører du talle i hengeren opp og rundballer ned. Bygg deg ett biogassanlegg basert på møkk så får du i pose å sekk vent ett par år så er teknologien kommet så langt att det vil lønne seg om du har 2000 kubikk tenker jeg.Reime sendte ut ett infoskriv til alle husdyrbønder med info om reime gjødselsepperator for 3 4 år siden rart om ingen har nitt på den, og satset på separering.
Link to comment
Share on other sites

Har omlag 2000 m3 per år, men det er fordelt på 2 fjøs. Tviler på om biogassanlegg kan vere aktuellt her noen gang, og dessuten blir vel ikkje gjødsla turrere av den grunn -heller tverrt imot.

Talle er TOTALT uaktuellt.

Veit om at større utstyr for separering har vore vist i Herning, -kunne kanskje vore noko for entrepenørar..?

Link to comment
Share on other sites

Guest MFgutn_1
ein tanke som plutsleg streifa meg var den stasjonære orkelpressa, men den er dyr+ at du må presse oppe på fjellet oh, og eventulet så matte møkka trøke en stund..
Link to comment
Share on other sites

Guest Magne_1

Fjøs på hjul??

:))

Nei, dette er et problem idag med bruk legges ned og de som er igjen får stadig lengre transport av gras og gjødsel.

Tror mer på at man setter opp en egen gjødselkum ute ved jordene. da kan man gjennom vinteren, når man har litt bedre tid, transportere gjødsla til kummen lengst unna, evt man kan leie noen med lastebil/entreprenør men stor gjødselvogn til å utføre flyttingen. Men dette løser jo ikke problemet med at det kjøres tomtur den ene veien. Ei evt. løsning på det var jo å dra henger/gjødselvogn etter hverandre. Skulle ikke være et problem da egenvekt av tilhenger/gjødselvogn ikke ville øke totalvekta vesentlig.

Men vet ikke lovligheten i det her i Norge.

Ellers er vel alt av utstyr til gjødselsepareing Veldig dyrt.

Link to comment
Share on other sites

Det er vel litt forskjellig reglemang rundt om kring i Norges land, men jeg tok kontakt med biltilsynet ang. noe lignende, og fikk til svar at henger etter henger ikke var lov på norske veier.
Link to comment
Share on other sites

ad energiutvinning av gjødsla trodde jeg det i seg selv medførte en separering i en bløt og tørr del?

 

biogass fra gjødsel er selvsagt ikke praktisk gjennomførbart mange steder i norge, men med en fremtidig teknologiutvikling skal man ikke se bort fra at besetninger i typisk norsk \&quot\;samdriftsstørrelse\&quot\; kan være aktuelle for bioenergi, særlig der flere besetninger nær hverandre kan knyttes til et felles anlegg.

Link to comment
Share on other sites

Til tg jo det er mulig å få til lovlig kjøring med to hengere men man må vise dem å selvfølgelig legge opp lysutstyr osv.

Til anders jo det trodee jeg å att man separerte møkka i slike biogassannlegg.

En annen ide hva om man sveisa ett stativ oppa gjødseltanken som amn kunne ha rundballer oppå?? på en større vogn kunna man sikkert fått på en 5 6 baller + en i lasteren da så har du et brukbart lass

Link to comment
Share on other sites

har en aktiv ku nabo som har samme probleme som deg han støpte å herja å bygde sikkerlig seppareings rom det ble prøvd ut forskjellige modeller men ikkeno virke tilfresstillende. han har bygd ei plastlagune på arealene langt unna å kjører blautmøkk m gammal lastebil om vintern også sprer han det m slangspreder
Link to comment
Share on other sites

Enig med TG her. Jeg tok kontakt med ein i biltilsynet som jeg kjenner og han ville se om det var eit \&quot\;smutthull\&quot\; om ein kunne ha ein ekstra henger bak den andre. Selv om alt var godkjent etter veg, så må også den hengeren som drar den andre etter seg også være godkjent med henger etter seg. Det hjelper lite når det Norske reglemanget sier noe annet. Veit om noen som har gjordt dette, men dei har vært heldig.
Link to comment
Share on other sites

Guest Magne_1
Fra min side var dette med to hengere etter hverandre et forslag som kunne vært mulig hvis det var lovlig i Norge. Er jo svært vanlig i Sverige. Vil også understreke at Hvis Det var lovlig så måtte jo selvsagt henger med last være nærmest traktor og bestemmelsene i veitrafikkloven være oppfylt.
Link to comment
Share on other sites

Var en oppi her som ble tatt med runballe henger og pressa bak, han fikk bråk.

Lastebil da? Eller en entrepenør? i enkelte tilfeller er dette billigere en og gjøre det selv.

Link to comment
Share on other sites

tg: Kjenner ett eksempel på att en har fått godkjennt to tilhengere av biltisynet. Ingen vits i å være bastant på regelverket vis man i noen distrikter får det godkjennt, da passer du jo bedre på regelverket enn biltisynet. SE heller mulighetene enn begrensingene. Tenk landbruk å ikke regelverk(begrensa med kontroller på slike fjellveger)
Link to comment
Share on other sites

riktig som Tg sier, to hengere er ikke lovlig etter traktor, tror ikke det er mange tjenestemenn eller politijurister som ikke hadde skrevet ut forelegg på rundt 6 000,- hvis de påtrff deg med gjødseltank etter hengeren, jeg hadde iallfall gjort det i det distriktet jeg jobber.
Link to comment
Share on other sites

Guest Magne_1
Kunne kanskje se for meg en ekstrem lavbygd henger som tilnærmet er senket ned til bakkenivå mellom hjul og drag til traktor. Så kunne en lavbygd gjødseltank være festet ,med containerlås i en ramme over lagringsplass til rundballer. Fordel med en slik henger er jo at man får god vektoverføring til traktor, (hjulene langt bak). Kunne f.eks montere en vektoverføringssylinder i toppstangsnivå (som på større gjødselvogner), slik at man fikk overført mer vekt til forhjulene. Er vel en regel om 20%. Men vil uansett gi et høyt tyngdepunkt med full gjødseltank uten rundballer i bunn. Derfor vurderingssak om det ville være best med gjødseltanken i nederst .
Link to comment
Share on other sites

Uansett betyr det at ein lyt kjøre med seg alt vanet i møkka, noko eg meiner er unødvendigt.

Lagringskumm i fjellet kan passe for mange, men ikkje når jorda er fordelt over fleire plassar.

Meiner fortsatt at separering ville vore \&quot\;lugumt\&quot\; for mange gardbrukarar her i området. Da kunne ein kjørt med seg møkk til fjells om hausten og vinteren, tippa av lasset, lesst på rundballar og kjørt heimatt.

Link to comment
Share on other sites

Guest Magne_1
Selv om du kun kjører \&quot\;tørr\&quot\; gjødsel, så må du sikre deg mot avrenning. dvs. støpe en betongplatting samt kum til oppsamling av væske pga nedbør. evt du kan bygge tak over oppsamlingplass. Men ved å stadig fylle fersk gjødsel i en dynge så vil du få et stort ammoniakktap så fremt du ikke overdekker med plastik.
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...