Jump to content

gode \&quot\;møkktider\&quot\; i møte??


Guest

Recommended Posts

Guest JD4EVER_1

hei,

siden gjødselprisen har doblet seg, blir det gode tider for de som driver med entreprenørkjøring av møkk??

 

er det flere som kommer til å vanne ut bløtgjødsla og utnytte gjødsla mere?

 

er det slik at oss bønder får tilskudd for å leie inn en gjødselentreprenør med nedfeller bak gjødselvogna?? slik får man jo i tillegg utnyttet nitrogenet bedre ved å felle det ned i jorda.

Link to comment
Share on other sites

hei,

siden gjødselprisen har doblet seg, blir det gode tider for de som driver med entreprenørkjøring av møkk??

 

er det flere som kommer til å vanne ut bløtgjødsla og utnytte gjødsla mere?

 

er det slik at oss bønder får tilskudd for å leie inn en gjødselentreprenør med nedfeller bak gjødselvogna?? slik får man jo i tillegg utnyttet nitrogenet bedre ved å felle det ned i jorda.

Link to comment
Share on other sites

Viss ein har tilgang på billeg vatn og rimelig utkøyring, feks slangespreiar, så er det god økonomi i å tilsette vatn i gjødsla i følge forsøksringen.

Det er innført tilskot til miljøvennleg gjødselkøyring sm eit prøveprosjekt i Utvalgte kommunar og nedslagsfelt i Hedmark, Buskerud, Rogaland og Sogn og Fjordane. Viss ein køyrer ut med slangespreiar i kombinasjon med stripespreiar, er tilskotsatsen kr 125 pr daa.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Er slangespreiing ein rimelig måte å få ut gjødsla på kontra gjødselvogn? Kan det bli fare for at gjødsel-entrepenørar \&quot\;skor\&quot\;seg på tilskotet som blir utbetalt i somme område? Dette vil i såfall være uheldigt for dei som ikkje kommer inn under denne ordninga....
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...