Jump to content

Utleid jord, bindende kontrakt?


Guest

Recommended Posts

Guest Anonym

Har et lite gårdsbruk som det er bo og driveplikt på. Da jeg ikke driver gården så har jorda vært utleid til nabogården. Har skrevet en kontrakt pålydende 10 år på utleien. Pga endret familiesituasjon så ønsker vi nå å selge gården. Spørsmålet mitt er hvor bindende er jeg av kontrakten?

Kan jeg selge gården uten å bry meg om kontrakten eller må jeg selge gården med tekst, utleide jorder i 6 år fremover?

Link to comment
Share on other sites

Har et lite gårdsbruk som det er bo og driveplikt på. Da jeg ikke driver gården så har jorda vært utleid til nabogården. Har skrevet en kontrakt pålydende 10 år på utleien. Pga endret familiesituasjon så ønsker vi nå å selge gården. Spørsmålet mitt er hvor bindende er jeg av kontrakten?

Kan jeg selge gården uten å bry meg om kontrakten eller må jeg selge gården med tekst, utleide jorder i 6 år fremover?

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Har et lite gårdsbruk som det er bo og driveplikt på. Da jeg ikke driver gården så har jorda vært utleid til nabogården. Har skrevet en kontrakt pålydende 10 år på utleien. Pga endret familiesituasjon så ønsker vi nå å selge gården. Spørsmålet mitt er hvor bindende er jeg av kontrakten?

Kan jeg selge gården uten å bry meg om kontrakten eller må jeg selge gården med tekst, utleide jorder i 6 år fremover?

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Det kommer jo helt an på avtalen, men du kan jo lese her: http://www.gardsdrift.no/asset/130/1/130_1.pdf

 

og her: http://www.gardsdrift.no/asset/21747/1/21747_1.pdf

 

se spesielt punkt 2 (\&quot\;Dersom det er aktuelt for eieren å starte egen drift før leietida utløper, kan det tas forbehold om dette ved en tilføyelse til dette punkt, f eks ?Avtalen kan sies opp med 2 års varsel dersom eieren skal starte egen jordbruksdrift på eiendommen.?\&quot\;) og 8 (\&quot\;Formuleringa forutsetter at kontrakten vil løpe sjøl om eieren selger eiendommen. En viktig forutsetning for gyldigheten av dette punkt er at den nye eieren er gjort kjent med avtalen før overtakelsen. Dersom leien skal opphøre ved et event salg, må dette avsnittet strykes (se pkt 2).\&quot\;)

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Det kommer jo helt an på avtalen, men du kan jo lese her: http://www.gardsdrift.no/asset/130/1/130_1.pdf

 

og her: http://www.gardsdrift.no/asset/21747/1/21747_1.pdf

 

se spesielt punkt 2 (\&quot\;Dersom det er aktuelt for eieren å starte egen drift før leietida utløper, kan det tas forbehold om dette ved en tilføyelse til dette punkt, f eks ?Avtalen kan sies opp med 2 års varsel dersom eieren skal starte egen jordbruksdrift på eiendommen.?\&quot\;) og 8 (\&quot\;Formuleringa forutsetter at kontrakten vil løpe sjøl om eieren selger eiendommen. En viktig forutsetning for gyldigheten av dette punkt er at den nye eieren er gjort kjent med avtalen før overtakelsen. Dersom leien skal opphøre ved et event salg, må dette avsnittet strykes (se pkt 2).\&quot\;)

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Viss kontrakten er nokså ny litt usikker men tror det er 2 år tilbake. Er den skrevet etter det så er den bindende .

Da står den så sterkt att skal du selge må du selge den med heftelse ang leige på jorda,viss du ikke blir enig om noe annet med jordleiger.

Da regner eg med dere har brukt standar jordleige kontrakter.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Viss kontrakten er nokså ny litt usikker men tror det er 2 år tilbake. Er den skrevet etter det så er den bindende .

Da står den så sterkt att skal du selge må du selge den med heftelse ang leige på jorda,viss du ikke blir enig om noe annet med jordleiger.

Da regner eg med dere har brukt standar jordleige kontrakter.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Så lenge det ikke er tatt forbehold som kan avslutte leieforholdet, så vil ny eier gå inn i den eksisterende leieavtalen.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Så lenge det ikke er tatt forbehold som kan avslutte leieforholdet, så vil ny eier gå inn i den eksisterende leieavtalen.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Takk for svar!

 

Vil det si at kontrakten ikke er personlig på ett vis? Den følger gardene?

Også på leietaker siden?

F.eks om leietagers sønn overtar så har han/de fortsatt gyldig kontrakt?

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Takk for svar!

 

Vil det si at kontrakten ikke er personlig på ett vis? Den følger gardene?

Også på leietaker siden?

F.eks om leietagers sønn overtar så har han/de fortsatt gyldig kontrakt?

Link to comment
Share on other sites

Guest Erlend_1

Glytzhkof:

Hvis man skal overta en gard, men ikke drive selv så er det et krav til 10 års leiekontrakt for å oppfylle driveplikten og dermed få konsesjon.

Link to comment
Share on other sites

Guest Erlend_1

Glytzhkof:

Hvis man skal overta en gard, men ikke drive selv så er det et krav til 10 års leiekontrakt for å oppfylle driveplikten og dermed få konsesjon.

Link to comment
Share on other sites

Guest Erlend_1

Idefox:

Det er bare ved overtakelse av gård dette er et krav. Den som overtar gården må ha 10 års kontrakt for å oppfylle vilkårene i driveplikten og dermed oppfylle vilkårene som skal til for å få konsesjon til å overta.

 

Nye regler for driveplikt:

 

Det er kommet nye regler for driveplikten i landbruket. Disse gjør at driveplikten for en gård ikke lenger varer i fem år, men i hele gårdens levetid. Er ikke advokat, men slik som jeg tolker dette har det ikke tilbakevirkende kraft. Men for framtiden ønsker kommunene 10 års standard kontrakter av jord. Men kan ikke tvinge noen til dette slik som jeg ser det. Er ikke nnteressert å binde gården for 10 år selv, vertfall ikke jordleie. Kan skje mye på 10 år.

Det står om dette i en artikkel i bondevennen. Kan sende denne til deg?

 

Gardsdrift:

Kan ikke dere ta opp de nye reglene for bortforpaktning i de sidene der dere omhandler odel o.l?

Link to comment
Share on other sites

Guest Erlend_1

Idefox:

Det er bare ved overtakelse av gård dette er et krav. Den som overtar gården må ha 10 års kontrakt for å oppfylle vilkårene i driveplikten og dermed oppfylle vilkårene som skal til for å få konsesjon til å overta.

 

Nye regler for driveplikt:

 

Det er kommet nye regler for driveplikten i landbruket. Disse gjør at driveplikten for en gård ikke lenger varer i fem år, men i hele gårdens levetid. Er ikke advokat, men slik som jeg tolker dette har det ikke tilbakevirkende kraft. Men for framtiden ønsker kommunene 10 års standard kontrakter av jord. Men kan ikke tvinge noen til dette slik som jeg ser det. Er ikke nnteressert å binde gården for 10 år selv, vertfall ikke jordleie. Kan skje mye på 10 år.

Det står om dette i en artikkel i bondevennen. Kan sende denne til deg?

 

Gardsdrift:

Kan ikke dere ta opp de nye reglene for bortforpaktning i de sidene der dere omhandler odel o.l?

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Erlend skrev: \&quot\;Men kan ikke tvinge noen til dette slik som jeg ser det.\&quot\;

 

Jo, det kan de. Eller rettere sagt\; ikke kommunen, men LMD.

Sjekk jordloven §8.

 

\&quot\;Det er ein føresetnad for at driveplikta er oppfylt ved bortleige at leigeavtala er på minst 10 år om gongen utan høve for eigaren til å seie ho opp. Avtala må føre til driftsmessig gode løysingar og vere skriftleg. Avtaler som fører til driftsmessig uheldige løysingar, kan følgjast opp som brot på driveplikta. Ei leigeavtale som er i strid med andre, tredje eller fjerde punktum, kan ikkje gjerast gjeldande mellom partane eller i høve til offentlege styresmakter.

 

Finn departementet at jordbruksareal ikkje vert drive, kan eigaren påleggjast å leiga jorda bort for ei tid av inntil 10 år, eller at jorda skal plantast til med skog, eller tiltak av omsyn til kulturlandskapet. Om pålegg ikkje er etterkome når fristen er ute, kan departementet gjera avtale om bortleige av heile eller delar av jorda for ei tid av inntil 10 år. \&quot\;

 

Når leieavtaler _skal_ være på minst 10 år, og departementet kan gjøre avtale om bortleie for (inntil) 10 år er konklusjonen ganske klar i mine øyne\; tvungen bortleie i 10 år akkurat, verken mer eller mindre.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Erlend skrev: \&quot\;Men kan ikke tvinge noen til dette slik som jeg ser det.\&quot\;

 

Jo, det kan de. Eller rettere sagt\; ikke kommunen, men LMD.

Sjekk jordloven §8.

 

\&quot\;Det er ein føresetnad for at driveplikta er oppfylt ved bortleige at leigeavtala er på minst 10 år om gongen utan høve for eigaren til å seie ho opp. Avtala må føre til driftsmessig gode løysingar og vere skriftleg. Avtaler som fører til driftsmessig uheldige løysingar, kan følgjast opp som brot på driveplikta. Ei leigeavtale som er i strid med andre, tredje eller fjerde punktum, kan ikkje gjerast gjeldande mellom partane eller i høve til offentlege styresmakter.

 

Finn departementet at jordbruksareal ikkje vert drive, kan eigaren påleggjast å leiga jorda bort for ei tid av inntil 10 år, eller at jorda skal plantast til med skog, eller tiltak av omsyn til kulturlandskapet. Om pålegg ikkje er etterkome når fristen er ute, kan departementet gjera avtale om bortleige av heile eller delar av jorda for ei tid av inntil 10 år. \&quot\;

 

Når leieavtaler _skal_ være på minst 10 år, og departementet kan gjøre avtale om bortleie for (inntil) 10 år er konklusjonen ganske klar i mine øyne\; tvungen bortleie i 10 år akkurat, verken mer eller mindre.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...