Jump to content

Bo- &amp\; driveplikt


Guest

Recommended Posts

Jeg og min samboer ønsker å kjøpe småbruk i nabokommunen hvor hun kommer fra.

Vi har sett oss ut en "drømmegård" som har stått tom et par år.

Der er 3 arvinger etter damen som bodde der. Vi har vært i dialog med elstesønn, og han sier at arvingene planlegger å gå i sameie og beholde småbruket som feriebolig.

Hvordan kan vi gå fram mot kommunen for å forhindre dette?

Vil kommunen kunne tvinge noen til å selge? Hvis ingen av dem permanent skal bo der selv.

Link to comment
Share on other sites

Jeg og min samboer ønsker å kjøpe småbruk i nabokommunen hvor hun kommer fra.

Vi har sett oss ut en \&quot\;drømmegård\&quot\; som har stått tom et par år.

Der er 3 arvinger etter damen som bodde der. Vi har vært i dialog med elstesønn, og han sier at arvingene planlegger å gå i sameie og beholde småbruket som feriebolig.

Hvordan kan vi gå fram mot kommunen for å forhindre dette?

Vil kommunen kunne tvinge noen til å selge? Hvis ingen av dem permanent skal bo der selv.

Link to comment
Share on other sites

Jeg og min samboer ønsker å kjøpe småbruk i nabokommunen hvor hun kommer fra.

Vi har sett oss ut en \&quot\;drømmegård\&quot\; som har stått tom et par år.

Der er 3 arvinger etter damen som bodde der. Vi har vært i dialog med elstesønn, og han sier at arvingene planlegger å gå i sameie og beholde småbruket som feriebolig.

Hvordan kan vi gå fram mot kommunen for å forhindre dette?

Vil kommunen kunne tvinge noen til å selge? Hvis ingen av dem permanent skal bo der selv.

Link to comment
Share on other sites

Første spørsmål er hvorvidt eiendommen er konsesjonsfri (under 25 daa full/overflatedyrket og under 100 daa totalareal) eller om den er en konsesjonspliktig eiendom.

Er den konsesjonsfri, og kommunen ikke har bestemmelser om nedsatt konsesjonsgrense (såkalt 0-konsesjon), så kan nok arvingene overta ved å danne et sameie og bruke det som feriested. Er eiendommen derimot en konsesjonspliktig eiendom, sier konsesjonsloven klart at man ikke skal tillate at det opprettes sameie i en landbrukseiendom. Altså må en alene overta hele eiendommen. Om denne overtakeren får boplikt eller ikke avhenger av om han er i nær nok slekt med forrige eier, samt igjen eiendommens beskaffenhet. I dette tilfellet om den er under 25 daa dyrket og under 500 daa produktiv skog. Under disse grensene ingen boplikt forutsatt slektskap, over disse grensene generelt boplikt

Link to comment
Share on other sites

Første spørsmål er hvorvidt eiendommen er konsesjonsfri (under 25 daa full/overflatedyrket og under 100 daa totalareal) eller om den er en konsesjonspliktig eiendom.

Er den konsesjonsfri, og kommunen ikke har bestemmelser om nedsatt konsesjonsgrense (såkalt 0-konsesjon), så kan nok arvingene overta ved å danne et sameie og bruke det som feriested. Er eiendommen derimot en konsesjonspliktig eiendom, sier konsesjonsloven klart at man ikke skal tillate at det opprettes sameie i en landbrukseiendom. Altså må en alene overta hele eiendommen. Om denne overtakeren får boplikt eller ikke avhenger av om han er i nær nok slekt med forrige eier, samt igjen eiendommens beskaffenhet. I dette tilfellet om den er under 25 daa dyrket og under 500 daa produktiv skog. Under disse grensene ingen boplikt forutsatt slektskap, over disse grensene generelt boplikt

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...