Jump to content

Noen korndyrkere her?


Guest

Recommended Posts

Forholdsvis fersk korndyrker søker råd.

 

Lurer på forskjellige jordarbeidingsmetoder til korn. Skulle helst unngått å pløye årvis, da jeg har endel stein i jorda. Dette er forholdsvis lett sandjord med stein(elveavsetninger).

 

Er det tradisjonell pløying-harving som er eneste alternativ. Har fundert litt på disse horisontalfreserne, men hvordan takler de endel stein i jorda. Hva med skåleharv?

Kom med tips og erfaringer.

Link to comment
Share on other sites

Guest arton_1

Forholdsvis fersk korndyrker søker råd.

 

Lurer på forskjellige jordarbeidingsmetoder til korn. Skulle helst unngått å pløye årvis, da jeg har endel stein i jorda. Dette er forholdsvis lett sandjord med stein(elveavsetninger).

 

Er det tradisjonell pløying-harving som er eneste alternativ. Har fundert litt på disse horisontalfreserne, men hvordan takler de endel stein i jorda. Hva med skåleharv?

Kom med tips og erfaringer.

Link to comment
Share on other sites

Guest Vegard_1
Henger meg på Mr. T, veldig interessant tema - jeg skreiv et innlegg for lenge siden om det, skal prøve å finne det, og klippe det inn...
Link to comment
Share on other sites

Guest Vegard_1

Her er mitt innlegg, som viste seg å være fra mars i år :)

 

 

Personlige erfaringer med forenkla jordarbeiding er ikke så store, strekker seg til å kjøre noen mål i året med en Amazone Catros 3001 på bratt og kronglete jord, for deretter å så med en Rapid. Ser ut til å fungere veldig bra. Sist høst prøvde vi og å molde ned møkk med den, det og gikk helt fint.

 

Generelt syns jeg, i alle fall etter min egen definisjon, at forenkla jordarbeiding lett blir blanda med pløyefri jordarbeiding. Etter min mening kan ikke dette være det samme. Noe jeg mener må være ei fin løsning for redusert jordarbeiding (i alle fall hvis man har mye husdyrgjødsel) må være å pløye ned gjødsla, for deretter å så rett i pløya. Fungerer nok best på lettere jord, stivere jord må gjerne ha en runde med et reskap som gjør en jevnejobb.

 

Argumentet mitt for å holde på plogen er ugraskampen. Det blir uten tvil mindre sprøyting av å pløye, og i alle fall er resultatet bra der man kan høstpløye uten fare for erosjon.

Link to comment
Share on other sites

Guest Svein_1

Kjører en Cultus om høsten når vi harver ned møkka, pløyer gården over en periode litt hvert år. kjører også Catros om våren og sår med Rapid et meget bra for oss med mye stein i jorden.

Vurderer kjøpe meg en Ecomat, men er skepsis pågrunn av steinrik jord.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Du sier du har en del stein, da er det skålharv som gjelder ved forenklet jordarbeiding. På lett jord klarer du deg også fint med en lett skålharv (les kverneland 32,38,40 skålers) dette er harver som opprinnelig ble utviklet til bruk på pløyd eng. Av engen erfaring er de brukbare på \&quot\;dårlig pløyd\&quot\; eng.

 

Det er å anbefale å høstharve ved forenklet jordarbeiding, fordi det kreves nitrogen til omdanningen av halmen i tillegg til at det i denne prosessen vil utskilles stoffer som virker spirehemmende på frøet.

Det bringer oss til spørsmålet om man bør pløye enkelte år. Dette mener jeg er veldig gunstig med tanke på ugressbekjempelsen (kveke). Kveka har nok godt av og bli mekanisk bekjempet her er plog det eneste som gjelder. Tror derfor det kan lønne seg og pløye de årene du skal ha høstsæd.

 

Oppsummering :)

-Høstharving med skålharv så snart som mulig etter tresking, for å få i gang nedbryting av halm og få i gang spillkornet.

Evt. en harving senere på høsten, når kveka spirer igjen.

-En vurderingssak om man må skalharve om våren også, om ikke harv med såbedsharv, så, og trommle viktig og ha en skikkelig trommel på steinrik mark.

 

Håper dette kan være til noe hjelp, tar ellers gjerne i mot kommentarer.

Link to comment
Share on other sites

Guest Vegard_1

Med å så rett i pløya mener jeg Rapid, eller lignende maskiner ja Mr. T. Kombinasjoner med \&quot\;vanlige\&quot\; slepekombier og rotorharver har jeg liten tro på, til det har rotorharva alt for liten kapasitet - dessuten dreper den alt du har av jordstruktur.

 

Jeg har veldig tro på å bruke plogen, også i et system med forekla jordarbeiding. Gjerne pløying hvert år for min del, men kapasiteta avhenger jo veldig av arronderinga da. En harvetype, likegyldig hva det er, mister jo ikke så mye av kapasiteta si på kronglete jorder som plogen gjør.

 

Kommer jo litt an på hvor mye som må skiftes av redskap for å til ei forenkla linje, men jeg har god tro på Ecomat-plogen sammen med en Rapid. Da har man i alle fall kapasitet, samt at man bevarer en god del av fordelene plogen har.

 

Velger man en løsning som ikke innebærer pløying hvert år tror jeg 3-4 år mellom pløyingene kan passe, samt før høstsæd, som forrige signatur påpekte.

 

Og velkommen i diskusjonen Andreas :)

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Vi ser jo det av alle statistikker fra forskjellige forsøk at det er høstpløying som gir det beste resultatet avlingsmessig. MEN når vi ser på sluttsummen med to streker under. Ser vi at avlingsstørrelsen har for lite å si, desverre. For å komme godt ut av det i kornproduksjonen må man klare å kutte ned på arbeidskostnader, maskinkostnader samt få med seg de tilskudd man kan. Det er synd at det skal være sånn men sånn er det :)

Mener fortsatt en brukt lett skålharv fra 32skåler og oppover, og en liten traktor 70hk.

Klarer seg lenge i en korproduksjon. Forutsatt at du ikke har flerfoldige 100 mål da :)

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
oaj har et godt poeng i forhold til problematikken med kveke. vi vårpløyer alt men vi sliter med og holde kveka i sjakk. må kjøre med round up i alle fall annen hver høst. har pratet med flere som kjører redusert bearbeiding og de sliter også veldig med kveka. lange milde høster hjelper heller ikke akkurat. ellers så er jeg enig i at den gamle skål harva gjør jobben, de nye kompakt skålharvene på markeded er i hvertfall ikke billige!
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
oaj har et godt poeng i forhold til problematikken med kveke. vi vårpløyer alt men vi sliter med og holde kveka i sjakk. må kjøre med round up i alle fall annen hver høst. har pratet med flere som kjører redusert bearbeiding og de sliter også veldig med kveka. lange milde høster hjelper heller ikke akkurat. ellers så er jeg enig i at den gamle skål harva gjør jobben, de nye kompakt skålharvene på markeded er i hvertfall ikke billige!
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Er ikke bonde selv, men har fått en del erfaring gjennom skolebenken, og en del gjennom praksis. Når vi snakker redusert er det tre harver det er mest snakk om.

Skålharv som nevnt er nok det beste alternativet med tanke på helhetlig økonomi. Har hørt at de gamle Kvernelandharvene ikke har nok tyngde til å arbeide seg dypt nok, men dette tror jeg ikke vil bli noe problem på lett sandjord. Kan eventuelt kompensere ved å legge på stein ol.

Skålgrubber er en harv som arbeider dypere og går veldig mye tyngre. Tror denne er uaktuell om du ikke har veldig mange daa. Personlig syns jeg såbedet etter skålgrubberen blir veldig bra, men som sagt krever det arealer for å investere i noe sånt.

Spaknivharva er et siste alternativ som du ikke burde vurdere engang. Med tanke på at du har sandjord vil knivene slites ut med en gang, og du får mye ekstra kostnader.

 

Personlig hadde jeg nok valgt en skålharv. Billig i innkjøp og lite effektkrevende er relativt viktige punkter. I tillegg drar den opp minimalt med stein. Ved store halmmengder kan du få problemer med å blande halmen ordentlig, men dette kan løses ved høstharve rett etter tresking (evt. sprøyte før vinter med Roundup...) også vårharve en gang. Åssen såmaskin har du forresten? Kan lett få subbing om du har en såmaskin med labber på såkornet, eller enda verre, vingelabber... Som ny kornbruker har jeg tatt utgangspunkt i at du ikke har noe særlig mer enn 2-300 daa og maskinpark deretter. Om du har noe særlig mer enn dette vil det kanskje være lurere å satse på andre harvingsmetoder. Men som nevnt bør du ikke selge unna plogen. Den er som sagt eneste ordentlige mekaniske kvekefjerner...

Link to comment
Share on other sites

Guest arton_1

Har tenkt på ei rimelig skåleharv selv. Har ikke mer enn ca 100 da korn og 25 da potet. Ønskemålet er å kun pløye arealet som skal brukest til potet. Har ikke lyst å rive opp så mye stein.

Med plog og S-tindeharv har jeg erfart at såbedet blir altfor dypt for korn i løs sandjord med stein.

 

Går nok for ei lett skåleharv neste sesong.

Link to comment
Share on other sites

Guest shansen_1
The Massey Ferguson MF 35X Multi-power Diesel Tractor made its debut at the 1962 Smithfield Show, it was the final tractor to be launched in the MF 35 range. The 35X Multi-Power was only available fitted with the up-rated 44.5 three cylinder diesel engine. Multi-Power was a change-on-the-move system which had a hydraulic clutch controlled by a switch on the instrument panel, this gave a thirty per-cent increase or decrease of speed in each gear.
Link to comment
Share on other sites

  • 7 years later...

Hei!

 

Jeg prøver å få et grep om hvordan korndyrking foregikk i gamle dager, i jernalderen, og jeg lurer på om noen har greie på det her.

 

Jeg har ingen bakgrunnskunnskap, så jeg har sikkerk gått glipp av noen helt elementære poeng, så kan du supplere til denne fremstillingen?

 

Man pløyde jorda, og brukte okser som trekkdyr før man fikk hest. Formålet var å få mer luftig, og mindre tettpakket jord gjør at kornet lettere vokser. Samt å velte jorda slik at ugress og alt annet på toppen ikke lenger er der.

 

De hadde kunstige vannligkanaler som ikke bare ha ga H20, men elvene Mesopotamia var også særdeles næringsrike, som gjødslet jorda. Møkk fra storfe og andre krøtter var med å gjødsle jorda.

 

Man sår, ofte på våren.

Man luker ugress (gjorde de det?) ofte på sommeren.

Når kornet ble modent, høstet man, og så var det å begynne syklusen på nytt.

 

Er det viktig som uteblir fra fremstillingen?

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Du går vel antakeligvis glipp av noe her, ja, uten at jeg skal si for sikkert akkurat hvordan ting ble gjort. Det er bare åpenbart at noe må det ha vært. Den mest åpenbare grunnen til å pløye er/var vel å få frøet ned i jorda, dette gjør man ved å snu torva, slik at jorda blir blottlagt. Overflaten etter pløying er jo svært ujevn, så om man sprer frøene rett etter pløying vil frøene havne på alle mulige dybder. For det første vil mange av dem da ikke spire i det hele tatt, siden de havner for dypt eller for grunt. Om frø fra flere sjikt klarer seg, så vil de uansett spire til ulike tidspunkter, slik at de også vil bli høsteklare til ulike tidspunkter. Konklusjonen blir at etter pløying, så må jorda jevnes. Dette gjøres i dag med slådd/harv. Jeg vet ikke hvordan de gjorde det i jernalderen, men noe må de vel ha gjort for å jevne jorda. Du hopper også over et annet viktig punkt, nemlig at frøene må dekkes med jord etter såing. Dette gjøres vanligvis med en trommel, men heller ikke dette vet jeg hvordan de gjorde i jernalderen. Noen frø vil få tilstrekkelig jordkontakt til at de klarer seg uansett om de bare kastes på overflaten, men spireprosenten vil blir vesentlig større hvis en sørger for et visst jorddekke. 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...