Jump to content

Forpakte bort jord, eller selge jord ?


Guest

Recommended Posts

Vi har et småbruk på Nedre Romerike. Vi har ca.30 mål dyrket mark, dette har tidligere vært "lånt" bort til nær familie som har brukt det. ( for det meste til høy). Nå er det imidlertid ikke aktuelt for de å drive det lengre. Vi har sjøl pga sykdom ikke mulighet til å dyrke det sjøl.

Jeg lurer derfor på om det vil lønne seg å selge dette, eller å forpakte det bort ? Hva kan man evnt. regne med å få for målet ved å forpakte det bort, sånn i snitt ? Dette er jo da klart for å brukes som det står nå...

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
jeg vil si at det beste er å leie bort. da &quot\;ødelegger&quot\; du ikke eiendommen å etterkommerne kan jo kanskje starte opp med et eller annet om noen år
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
jeg vil si at det beste er å leie bort. da &quot\;ødelegger&quot\; du ikke eiendommen å etterkommerne kan jo kanskje starte opp med et eller annet om noen år
Link to comment
Share on other sites

Guest Kjærringa_1

Takk for svar, Brynjar. Vi er totalt uvitende på området, så vi aner ikke hvordan vi skal gjøre dette. Jeg tenker også at å leie det bort er lurt, hvertfall foreløpig. Men hvordan gjør man evnt.det ? Er det annonsering på sånt, har noen evnt.noe tips til hvor vi kan annonsere eller forespørre om noen er interessert, og hva kan man evnt.få av betaling ?

Alle tips taes i mot med takk .

Link to comment
Share on other sites

Guest Kjærringa_1

Takk for svar, Brynjar. Vi er totalt uvitende på området, så vi aner ikke hvordan vi skal gjøre dette. Jeg tenker også at å leie det bort er lurt, hvertfall foreløpig. Men hvordan gjør man evnt.det ? Er det annonsering på sånt, har noen evnt.noe tips til hvor vi kan annonsere eller forespørre om noen er interessert, og hva kan man evnt.få av betaling ?

Alle tips taes i mot med takk .

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
du kan jo sette annonse i avisa og du kan jo gå til landbrukskontoret i kommunen din å si at du vil leie ut noe jord. landbrukskontoret kan sikkert gi deg en pekepinn på pris. å ett til tips, når du har fått en leietaker, ikke vær vanskelig å si at han/henne ikke kan pløye, kjøre husdyrgjødsel på stykkene. vær forståelig for at det kanskje må gjøres å la dem gjøre det.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
du kan jo sette annonse i avisa og du kan jo gå til landbrukskontoret i kommunen din å si at du vil leie ut noe jord. landbrukskontoret kan sikkert gi deg en pekepinn på pris. å ett til tips, når du har fått en leietaker, ikke vær vanskelig å si at han/henne ikke kan pløye, kjøre husdyrgjødsel på stykkene. vær forståelig for at det kanskje må gjøres å la dem gjøre det.
Link to comment
Share on other sites

Guest Henke_1

Sier meg helt uenig med Brynjar. 30 daa er ikke pr i dag, og sannsynligvis ikke heretter noen driveverdig eiendom. Jada, det kan godt la seg gjøre å leie det bort til naboer og du kan få 3-400 kr/daa hvis du er heldig. Naboen din som da leier det, ser ikke på jorda som sin egen og han vil antakelig være likesæl når det kommer til grøfting og vedlikehold ellers.

Selger du jorda får du endel tusenlapper pr. daa og du har, hvis naboen er flink, et pent, godt vedlikeholdt jorde rundt deg i mange år. Naboen har også fått muligheten til å legge 30 daa inntil sin eiendom og kan kanskje satse noe hardere på sin produksjon.

Mange hvis og men her. Kanskje ligger det ikke naboer inntil som er interessert, da stiller det saken i et annet lys.

Jeg hadde pratet med eventuelle naboer og luftet saken. Kanskje er de interesserte og kan gi deg en pen sum for jorda di. Det er det beste for jorda di, det beste for kjøperen og for eiendommen din likegyldig, da dette aldri blir noe gods med 40 mjølkekuer.

Link to comment
Share on other sites

Guest Henke_1

Sier meg helt uenig med Brynjar. 30 daa er ikke pr i dag, og sannsynligvis ikke heretter noen driveverdig eiendom. Jada, det kan godt la seg gjøre å leie det bort til naboer og du kan få 3-400 kr/daa hvis du er heldig. Naboen din som da leier det, ser ikke på jorda som sin egen og han vil antakelig være likesæl når det kommer til grøfting og vedlikehold ellers.

Selger du jorda får du endel tusenlapper pr. daa og du har, hvis naboen er flink, et pent, godt vedlikeholdt jorde rundt deg i mange år. Naboen har også fått muligheten til å legge 30 daa inntil sin eiendom og kan kanskje satse noe hardere på sin produksjon.

Mange hvis og men her. Kanskje ligger det ikke naboer inntil som er interessert, da stiller det saken i et annet lys.

Jeg hadde pratet med eventuelle naboer og luftet saken. Kanskje er de interesserte og kan gi deg en pen sum for jorda di. Det er det beste for jorda di, det beste for kjøperen og for eiendommen din likegyldig, da dette aldri blir noe gods med 40 mjølkekuer.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Litt avhengig av kvar du bor ville eg neppe tru du får meir enn rundt 200kr/mål i leigeinntekt. Hugs også på at dess meir du tar i leige, dess mindre vil leigetakaren vere innstilt på å legge i vedlikehald.

 

For min eigen del har eg jord som eg får drive utan å betale for det, tvert om får eg tilskotet i tillegg og kan derfor drive det med godt samvit og koste på grøfting når det er nødvendig, sprøyte, lage åker og gjenlegg og alt som skal til. Eigaren sit på si side med godt driven jord som ser godt ut, kantane blir stelte og jorda han kan bruke sjølv om han vil når den tida evt kjem utan å måtte ta ein gigantjobb med å få det tilbake i stand.

 

Ein annan kar eg leigde av var dyr på det, full av krav og klaging og resultatet vart sjølvsagt at eg ikkje gadd meir etter nokre år. No slit han med å få nokon til å slå der, det er ein ny kvart år, det blir ikkje gjødsla og det er berre syregras og marikåpe der.

 

Summa sumarum er at det er mykje viktigare kven som driv jorda og under kva slags vilkår, enn det ein får betalt for det i kroner og øre - for det er berre ein del av totalreikneskapen.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Litt avhengig av kvar du bor ville eg neppe tru du får meir enn rundt 200kr/mål i leigeinntekt. Hugs også på at dess meir du tar i leige, dess mindre vil leigetakaren vere innstilt på å legge i vedlikehald.

 

For min eigen del har eg jord som eg får drive utan å betale for det, tvert om får eg tilskotet i tillegg og kan derfor drive det med godt samvit og koste på grøfting når det er nødvendig, sprøyte, lage åker og gjenlegg og alt som skal til. Eigaren sit på si side med godt driven jord som ser godt ut, kantane blir stelte og jorda han kan bruke sjølv om han vil når den tida evt kjem utan å måtte ta ein gigantjobb med å få det tilbake i stand.

 

Ein annan kar eg leigde av var dyr på det, full av krav og klaging og resultatet vart sjølvsagt at eg ikkje gadd meir etter nokre år. No slit han med å få nokon til å slå der, det er ein ny kvart år, det blir ikkje gjødsla og det er berre syregras og marikåpe der.

 

Summa sumarum er at det er mykje viktigare kven som driv jorda og under kva slags vilkår, enn det ein får betalt for det i kroner og øre - for det er berre ein del av totalreikneskapen.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Henke, jeg sier ikke at man kan drive med melkeproduksjon med 30 kyr å masse ungdyr. det jeg sier er at med denne eiendommen kan man starte opp med et eller annet og bygge seg opp til ett stort bruk, eller bare ha ett lite hobbybruk ved siden av annen fast jobb. og til &quot\;kjøper&quot\;, man trenger jo ikke leie, man kan jo å dyrke opp mer jord. dette går jo selvsagt ikke alle plasser men der det går an burde det gjøres. klare man ikke å finne nok jord burde man nok tenke på om man driver over evne og kanskje roe litt ned på produksjonen
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Henke, jeg sier ikke at man kan drive med melkeproduksjon med 30 kyr å masse ungdyr. det jeg sier er at med denne eiendommen kan man starte opp med et eller annet og bygge seg opp til ett stort bruk, eller bare ha ett lite hobbybruk ved siden av annen fast jobb. og til &quot\;kjøper&quot\;, man trenger jo ikke leie, man kan jo å dyrke opp mer jord. dette går jo selvsagt ikke alle plasser men der det går an burde det gjøres. klare man ikke å finne nok jord burde man nok tenke på om man driver over evne og kanskje roe litt ned på produksjonen
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
En annen ting en må ta i betraktning, i alle fall er det sånn her i området at en kan ikke bare selge innmarka, da må også skogen selges. Jeg og en nabo var enige om at jeg kunne kjøpe innmarka hans, 50 mål. Alt virket greit helt til kommunen krevde at da måtte han selge all skogen også, ikke nødvendigvis til meg, men alt måtte selges. Så da falt avtalen gjennom siden vi ikke fant kjøper på 2000 mål skog og jeg ikke var interessert i å punge ut for skogen. Hva de begrunner det med aner jeg ikke, men flere her i området har fått samme svar. Om det er sånn over hele landet aner jeg ikke, og trådstarter sier jo ingenting om skog. Bare et lite obs, det er ikke bare bare å selge jorda eller.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
En annen ting en må ta i betraktning, i alle fall er det sånn her i området at en kan ikke bare selge innmarka, da må også skogen selges. Jeg og en nabo var enige om at jeg kunne kjøpe innmarka hans, 50 mål. Alt virket greit helt til kommunen krevde at da måtte han selge all skogen også, ikke nødvendigvis til meg, men alt måtte selges. Så da falt avtalen gjennom siden vi ikke fant kjøper på 2000 mål skog og jeg ikke var interessert i å punge ut for skogen. Hva de begrunner det med aner jeg ikke, men flere her i området har fått samme svar. Om det er sånn over hele landet aner jeg ikke, og trådstarter sier jo ingenting om skog. Bare et lite obs, det er ikke bare bare å selge jorda eller.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Jeg mener der er slik at hvis en skiller jorda og skogen fra et bruk så er det ikke lenger en landbrukseiendom, og dermed får en ikke tilskudd hvis en for eksempel skal restaurere stabburet..
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Jeg mener der er slik at hvis en skiller jorda og skogen fra et bruk så er det ikke lenger en landbrukseiendom, og dermed får en ikke tilskudd hvis en for eksempel skal restaurere stabburet..
Link to comment
Share on other sites

Guest bjornbra_1

Jeg ville ihvertfall tenkt på to ting.

1. Det er kun de priviligerte i norge som er grunneiere. Man burde ikke kvitte seg med eiendom fordi man, i en periode, ikke vet hva man skal bruke den til.

2. Hvis dere skal selge, vurdér om dere kan sitte igjen med 19 mål, slik at dere får passe god plass men samtidig blir området regulert til boligeienom. Da kan hele eiendommen selges på det åpne markedet (=høyere verdi) når den tiden kommer.

Link to comment
Share on other sites

Guest bjornbra_1

Jeg ville ihvertfall tenkt på to ting.

1. Det er kun de priviligerte i norge som er grunneiere. Man burde ikke kvitte seg med eiendom fordi man, i en periode, ikke vet hva man skal bruke den til.

2. Hvis dere skal selge, vurdér om dere kan sitte igjen med 19 mål, slik at dere får passe god plass men samtidig blir området regulert til boligeienom. Da kan hele eiendommen selges på det åpne markedet (=høyere verdi) når den tiden kommer.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...