Jump to content

Matebord til TKS multifeed robot


Ola

Recommended Posts

Hei. Lurte på om noen har tips til alternativt matebord til TKS multifeed robot. Helst ett som mater fra side og tar 7-10 rundballer. Har ikke lyst til å ha en skinne som du må ha dersom vogna skal snu 90 grader og derfor er det tradisjonelle uaktuelt. Synes også det tradisjonelle tar for "lang" plass.

 

Har sett et fjøs på ytterøya i Nord-Trøndelag med skruer i, men husker ikke navnet. Vil gjerne ha tips om internettsider med mål...

Link to comment
Share on other sites

Guest Robert_1

Har ikke så mye erfaring med dette, men lurte på hvor mange dyr du har, evt hvor mange baller du bruker i døgnet?

 

Det er ikke noe særlig å legge opp baller for 3-4 dager i slengen med tanke på varmgang, smakelighet og næringsinnhold. Med mindre du fôrer 4-5 baller i døgnet skjønner jeg ikke vitsen med å ha så stort matebord.

Link to comment
Share on other sites

Guest Lars_Halvor_1

TKS selger også avlesservogner, og disse er fine matebord. De tar både rundballer og silo fra tårn- eller plansilo. De kobles til en el-motor, og automatiseres sammen med vogna, og denne fylles fra sida.

 

TKS lager en større modell av avlesservogna, som leveres uten hjulgang, nettopp til dette formålet.

 

Kjenner til flere som har gode erfaringer med å bruke avlesservogn på denne måten.

Link to comment
Share on other sites

Går ganske raskt og rive kuttet frostfri ball i en avlesservogn.Har prøvd det i en sauebesettning jeg var avløser for,men den har ikke lagringskappasitet til mer en 2-3 baller i slengen
Link to comment
Share on other sites

Guest Martinus_1

Hei, vi har en tks robotfeed på en skinne med 90 graders sving, å det skal du ikkje vere redde før.

vi har brukt det i 3 månader no utan problem, slepper då å ha en så breie forsentral. (mateborde står på tvers av fjøset)

Link to comment
Share on other sites

Guest Martinus_1

Vi har ikkje okser i den fjøsen, men ej trur ikkje det e eit stort problem fordi den mater ikkje så mykkje ut i gangen(kjøyrer nesten konstant). dei har ikkje så mykje tid til å finne på nåke.

Det som speler litt inn trur ej e bredda på forbrette, våra er 2,5 mellom frontane. å er ikkje betenkt på å hatt oksa der.

Vi har en okse fjøs mæ som vi vurderer å tks robotfeed men der blir det dobbel skinne men det e på grunn av at der skal matebordet skal stå på langs av fjøsen å att det blir 3,6 mellom søylene.

hadde det våre matebord på tvers der med hadde det blitt en skinne.

Vogna e i vertfall hærlig, einaste ej ikkje liker er når vogna er tomm, då forer den lite på slutten av ballen, å lite i begynelsen av neste balle etter fylling.

den burda fora oppat dei siste bingane ein fora ut. ditte er verst i binger som en ikkje forer so mange ganger i døgne.(ps.det går sikkert and å stille det inn men, har ikkje snakka med tks endå) men det er før all del ei fantastisk maskine

Link to comment
Share on other sites

Stusser litt når folk skriver om denne fantastiske maskinen fra TKS. For det første er det en enormt kostbar maskin i innkjøp, både direkte og indirekte. Resservoaret krever enorm plass, men med avlesservognen er det blitt framgang.

 

Maksinen kan vel ikke karakteriseres som fantastisk når man nesten kun kan fôre ut silo/rundball og kraftfôr. Denne muligheten har man også med minilaster og kraftfôrautomat, noe man kan få kjøpt til en langt billigere penge. Skal man først investere så mye i et fôringsannlegg hadde nok valget lett falt på en stasjonær fullfôrblander.

 

Har forøvrig også hørt mange som har klaget på barnesjukdommer i programvaren o.l, og til og med hørt FK-selgere fraråde enkelte bønder å kjøpe maskinen.

Link to comment
Share on other sites

Guest Martinus_1

Før det fyrste so er ikkje tks foringsroboten dyr i forhald til andre automatiske foringsanlegg. en stasjonær fullforblandar koster like mykje som en tks med resoar(å kansje meir, vertfall i følge tilbud som vi har fått), å med fullfor blandaren må du ha nåke som kjøyrer fore ut på forebrette. eks, ei vogn på skinne eller band, til ei 150-250 tusen.

pluss att då er det mykje meir som kan gå sønt, å mykkje større driftsutgifter(straum, kniver.

pluss at ein bruker meir tid på å lage til fordet.

å du KJS seie att ein får same foringa som ein kraftfor automat å en minilastar!!! ja det skulla ej likt å sett!! då må du i fjøsen ei 8 gonga i døgne å fore ut grovfor å det e ikkje kutta en gong... vi bruker eit kvarter på å legge opp ballane før dagen å ej trur ikkje du greier det når du skal i fjøsen 8 gonger. ps, avlesservogn e no ikkje brukande om en har rundballa, før det fyrste får ein ikkje 5 balla oppi den, å ej tør ikkje å tanke på kor langtid vogna held.

har du sving på skinna so trenger du ikkje meir en 5,5 meters forsentral slik som vi(Vanskligt å få inn balla før en dag på en minre plass å det er med foringsopplegge.

ps. ein kan ikkje ha eit for dyrt foringsopplegg i forhald til buskapen. eks 15 kyr.alt til sitt bruk.

å programvara på dei nye vognene fungerer utruligt godt(skal garantere på att det e ikkje nåke som er lettare i bruk, å som er meir logiske)

Link to comment
Share on other sites

Ut i fra Martinus antydninger vil da en fullfôrblander+vogn/skinne ha en prislapp på nærmere 600 000, noe som er urealistisk høyt. Skulle fått et slikt annlegg for 400 000, og da er man nede på samme pris som TKS, i og med at dette anlegget er så plasskrevende. Vil antyde at selve TKS-anlegget tar over dobbelt så mye plass som en vertikalblander, og i tillegg kommer ekstra plass i fôrsentralen. TKS\'\'n er enormt kostbar ut i fra de mulighetene en slik maskin gir!

 

Mye mer som kan gå i stykker? Nevn hva?

 

Jeg har ikke sagt at man skal fôre 8 ganger for døgnet. Forskning viser at ved å øke utfôringene fra 2 til X antall ganger i døgnet har man liten effekt i fôropptak hos dyra. For dyreflyt i robotfjøs har det derimot sitt poeng.

 

Ikke kutta fôr? Bruker dere TKS\'\'n til å kutte fôret? Vi bruker 135 hk ute på enga til å kutte fôret og ikke en elektrisk motor på 10 hk.

 

Vil antyde at økt tidsforbruk med blanding av fôr kanskje ligger på 5-10 min per dag. Det vil fortsatt ta like lang tid å lesse opp grovfôret, i tillegg har man mulighet til å lesse opp annet fôr. Tilsetting av kraftfôr i en fullfôrblander er bare å vri på en bryter, og tar dermed 1 sek.

 

I stedet for å bruke minilaster kan man også velge å bruke fôrutlegger fra Orkel. Kanskje en av de billigste løsningene.

Link to comment
Share on other sites

Guest Martinus_1
alle he kvarsi meining om foringa,e no i vertfall sikker!! men att ein ikkje fær meir foropptak ved meir en 2 foringa e no i vertfall feil! vi he fora 3 gonger i alle tider å he gode resultat med det,vi he hatt 9500 på kyra å 1200 gram på nrf oksa med 2 kg kraftfor. å ej ser att dei spiser endå meir no med 8 foringa...vi har fått tilbud med dei fese kjende fullfor blandarane å dei he leie mellom 400-500 i pris...
Link to comment
Share on other sites

Guest Vegard_1

Man kan jo få til mange foringer i døgnet og kort for (hvis det ikke er kutta tilstrekkelig nok fra før) med en stasjonær fullforblander og ei distrubusjonsvogn eller båndforing også.

 

Nå veit jeg ikke hvilken TKS FeedRobot dere snakker om, det er jo både kutteren K1 og utleggeren K3 som kan gå som FeedRobot.

 

Men hvis vi snakker et annet automatisk system enn TKS sitt, altså en stasjonær fullforblander, så har vi jo fordeler som å kunne mikse inn annet for enn gras, evt. kan en i alle fall få blanda de forskjellige rundballe / silo-kvalitetene man har, og dermed få jevnere foring sesongen gjennom. Utleggerene som gjerne brukes sammen med ei slik løsning er jo mye mer kompakte enn TKS sin og, tenker da på vognene til f.eks. Mullerup og DeLaval. Bånd er jo og en mulighet, og det er i alle fall ikke plasskrevende. Et tredje alternativ er jo Stranko forbord. Personlig har jeg ikke så stor sans for dette, mest fordi det er veldig vanskelig å ha noen god backup-løsning HVIS noe går galt.

Link to comment
Share on other sites

Guest Martinus_1

Oss har en K1 robotfeed å vi blander no alle slåttane på en dag! en sette no berre annakvar balle ho/høy/tredje.. fungerer bra

å so var det det med at tksen brukte so mykje plass. ej he sett alle systema å dei brukar ikkje nåke mindre plass en tks. heller meir.

Link to comment
Share on other sites

Martinus:

 

Fôropptak:

Har du noen dokumentasjon på hvor mye kyrne spiser? I og med at dette programmet på TKS\'\'en skulle være så genialt må det vel også være en mulighet for å se hvor mange kilo hver enkelt ku spiser i snitt? Har du noen som helst dokumentasjon på at kyrne spiser mer nå enn før?

Har du noen som helst dokumentasjon på at kyrne leverer mer i bøtta pga ditt påståtte høyere fôropptak? Hjelper så utrolig lite mer om kyrne spiser 2 kg TS mer per dag om de ikke melker noe mer.

 

Pris: 400-500 000?? Hvem forhandlet du med? En vertikalblander på pluss minus 20 m3 ligger i prisleiet rundt 300 000, og disse har en nyttelast på ca 8 tonn, hvilket betyr 8-9 rundballer+kraftfôr. Dere har ikke behov for en blander som er så stor og vil da antyde at dere hadde kommet nærmere 200 000-tallet.

 

Plass: I ditt vedkommende med 5 rundballer+kraftfôr hadde man fint klart seg med 12-14 m3 fullfôrblander. En slik tar omtrent 10 m2, mens din TKS tar bortimot 25 m2. Dette er selve fôringsannlegget, og i tillegg kommer all plassen rundt. Dersom det er nødvendig med 5,5 m bred fôrsentral, betyr dette at dere har 60-70 m2 med fôrsentral, mens hvis man tar i vil en fôrsentral med vertikalblander ta 30 m2.

 

Et annet spørsmål: Hva har dere tenkt å gjøre den dagen surfôret dere bruker blir såpass bra at det er behov for å bruke halm, evt annet strukturfôr?

Link to comment
Share on other sites

Guest Martinus_1

Hei du KJS, før det fyrste so blir vi ikkje enige!so de e sakt.

-oss ser att det går meir for(antal baller)

-dei har stege i melkeyting, allereide etter 3 månerer i nye fjøsen(sjølvsakt er det med att dei blir melka 3 gonger og betre miljø),tine rådgiveren e imponert!!(vi hadda nåke ameniakk behandla halm so oss skulle ha vekk før att det låg i veien. so oss hadde litt oppi i lag med ballen å det gjekk so berre det)

-so var det prisa, vi ga 320 før tks.

-huma utforings vogn skulle dei ha 180 før(før å ha ut fullfordet)

-før cormall 22m3 skulle dei ha 410 pluss ej veit att dei som har montert dei har fått eletrikar rekninga på 70-90.(3 stk ej veit om, eine angra faktisk no før han har kjørt det i gang)å trenger eit mykje større strauminntak.

- Delaval 400tusen

- mullerup vertikalblandar 450

- keenan 450

- band frå fjøssystemer 220

alle disse prinane e tilbud som vi har fått.

12m3 treng tks med plass pluss plassen som er runt å det trenger du same ka fullforblandar du har!!! vi kom i vetfall til at vi kan få to tks en i kufjøsen å en i oksefjøsen til same pris so fullfor i en fjøs. å det med langt lavare driftsutgifter. vi var sjølve veldigt gira på fullfor, men det førentar seg ikkje når du fær mange foringa med eit billigare system. har hørt straum rekninga til ei samdrift som hadde en cormall, å før seie det slik, so hadde ikkje ej villa hatt den rekninga. å dei sliter med late kyr i fjøsen å blir før feite(gjelder fleire som vi har prata med)

skal du greie å få rett for til rett gruppe må en lage fleire blander å det tek tid.

såg på en som hadde oppi en cormall å han brukte 3 gonga so mykje tid som vi..

Link to comment
Share on other sites

Helt greit at vi ikke blir enige, stiller bare store spørsmål til hvor genial TKS sitt system er.

 

Du sier først at det går flere rundballer. Satt det på spissen kan en rundball inneholde alt fra 200 til 450 kgTS med 45%TS, og inneholde alt fra 140 til 450 FE per ball noe som gjør at om det går flere rundballer så går det nødvendigvis ikke mer fôr. Har virkelig ikke TKS\'\'n vekt?! Hvis så er vil dette være en enda mer håpløs maskin.

 

Når det gjelder tilbudene du har hentet inn:

Hva i huleste skal dere med 22m3 når dere bruker 5rundballer om dagen?

DeLaval - hørt noen som anbefaler disse?

Mullerup - har vel kun sin egen verikalblander på et par m3 hvor man automatisk blander fôr fra ulike fôrceller, og dette blir da selvfølgelig en dyr løsning, alt over et par m3 er vel JF-Stoll så vidt jeg har forstått?

Keenan - alle vet vel at denne maskinen er dyr ny, men mange brukte 14m3 på billigsalg i Danmark fordi de er for små der nede.

Hvorfor ikke høre på JF-Stoll og Kuhn?

 

180 000 for utfôringsvogna må man vel fort regne med, og da mener jeg helt klart at en vertikalblander på 12-14m3 på 220 000 er langt innenfor rekkevidde.

 

Plass, og dette er tall hentet fra TKS selv. Med en fôrbrettbredde på 2,50 må man ha 130 fra senter vogn og ut til vegg. Vogna er 140 bred i seg selv, hvilket betyr at minste bredde er 2,10. Lengden på roboten er 3,85 og lengden på et reservoar på 5 baller er 7,0, altså 10,85 totalt.

10,85 x 2,10 = 22,8m2!

Hvordan da dere har fått trykket inn et slikt annlegg på 12m2 er meget interessant.

 

At fullfôr kanskje ikke betaler seg i alle situasjoner skal jeg være enig i, men at TKS\'\'n betaler seg i noen større grad er jeg meget skeptisk til.

Link to comment
Share on other sites

Guest Martinus_1

før det fyrste so e det ikkje snakk om å kjøpe brukte ting!

før det andre so sa cormall ut i frå den fjøsen å i å med at det var rundballa oss skulle ha so var det den blandaren en måtte ha, cormallen trenger meir m3 en en vertikalblandar.(vi trenger ca 6-7 kansje meir,når oss skal fylle fjøsen)

mullerup sin vertikal blander var en helit vanlig stasjonær blandar på straum(faktisk so er de j-f som lager den) trut den var ei ca. 14m3 huska ikkje heilt.

å trur du virkeligt at ej kyr eter meir for om du har ei vegt foret før du gir ho det!! det trur ej ikkje nei!!

og når det gjelder plass! so ha vi ikkje fått inn en cormall i våra forsentral.. vi hadde fått inn dei andre som du hinter til men oss hadde ikkje fått en kvadrat meter meir å boltre oss på, heller mindre..

ej seie ikkje att tks er genial, dei som har brød eller forsjellige billige for bør ha fullfor blandar!

men ej meiner at faktisk so er tks genial i norske fjøs der det går i grovfor å kraftfor(\&quot\;\&quot\;so billig å bra automatisk foring til en bliigast mulig penge\&quot\;\&quot\;).

tks seller godt, dei har levert mange til sverige no å til å med nederland er de stor innteresse..so ej trur ikkje ho er heilt domm heller.. :-)

Link to comment
Share on other sites

Guest Vegard_1

Jeg syns det blir spenstig å tillegge TKS\'\'en noe særlig ære for økt ytelse i det hele tatt jeg når det har skjedd så mange endringer ellers. Og summerer du kostnadene for FeedRoboten og prisen på det ekstra arealet som går med i forhold til en vertikalblander som ikke nødvendigvis trenger å være inne i det hele tatt så tror jeg ikke det systemet blir noe særlig mye dyrere.

 

At det ikke er vekt på TKS\'\'en er vel helt greit i dette tilfellet, når de kjører såpass mye forskjellig for gjennom den - ikke noe vits i vektutmating da. Men dere har og mye mindre kontroll på hva dere faktisk putter i kua. Hadde alle sortene med rundball og kanksje en skvett ammoniakkhalm og muligens en grunnrasjon kraftfor gått i fullforblanderen hadde dere hatt en helt homogen masse, og alt dyra spiste var det samme struktur og form på (foruten kraftfor i automater / robot - men her kunne dere gitt mye mindre og da). Jeg tror det virkelig er med på å bidra postitivt på ytelsen, og det finnes vel diverse forsøk også som underbygger det :)

Link to comment
Share on other sites

Guest Martinus_1

ej førstår berre ikkje at du bruker nåke mindre plass med en vertikalblander!!!! det gjer ikkje ej i vertfall!!

kraftfor kan vi med gi i lag med grovfordet når han forer ut, det blir so blanda i lag med graset at dei sorterer ikkje(har prøvd det).

det som gjer att oss ikkje bruker det, er att det er kyr som ikkje skal ha so mykje kraftfor. å då fæ dei før mykje. same problemet fæ du i fullfor, ikkje vitsen å overfore dei heller. men vi kjem kansje til å gi litt på forebrettet seinare når det blir meir dyr som skal ha kraftfor i automaten(har berre en).

veit om mange som er plaga med att kyr som er seint ute i laktasjonen blir veldigt feite, å blir late å dermed ikkje kjem til roboten..

Link to comment
Share on other sites

Når cormall har en fyllingsgrad på rundt 90% har dere vel blitt lurt når noen har fortalt dere at det er nødvnedig med en 22m3.

 

Har et forslag til deg Martinus angående kvaliteten på grovfôret og hvor homogen massen er. Ta ut en prøve av fôret rett etter fôring, og vent så med å ta ut nok en prøve 1,5 time etter fôring. Skal ikke gi noen fasitsvar på dette, men vil tørre å påstå at det er forskjeller. Hva gjør dere så med lavtrangerte dyr som ikke slipper til før 1,5 time etter fôring? Kompenserer dere for at de ikke får et så kvalitetsmessig godt grovfôr?

 

Argumentet ditt med å ikke bruke kraftfôr i grovfôret fører da sannsynligvis til at dere vil ha problemer på sikt med å øke ytelsen yterligere med tanke på fylleverdi vom, om dere ikke har et ekstremt bra grovfôr. Dersom grovfôret blir/er ekstremt bra, vil da problemet oppstå i forhold til vombelastning og tyggetid. Dere har også ingen mulighet til å bruke en begrenset mengde strukturfôr da sorteringsevne hos kyr er såpass god. Dessuten sier du at hensynet til kyr seint ute i laktasjon er større enn hensynet til kyr som er i topplaktasjon med tanke på fôring. Dere vil unngå feite dyr, noe som er bra, men hva med de i høglaktasjon som gjennom lavere energiverdi i grovfôret får en enda svakere energibalanse som går på bekostning av ytelse, fruktbarhet og sjanse for å ta kalv. Har dere noen kalkulasjoner på hva dette koster dere i året?

 

Feite kyr kan i visse sammenhenger bli en utfordring, men med Lely-robot har man jo vekt og da har man en meget god mulighet til å overvåke kyr i seinlaktasjon ekstra godt. At kyr blir late er IKKE et argument. Skal man få et robotfjøs til å flyte er man avhengig av at ALLE kyr som melker får noe kraftfôr i roboten. All forskning viser at fôrsanking går fremfor alt hos storfe, til og med høgtytende kyr(50kg pluss) vil velge fôr framfor melking. Dermed vil man aldri få et problem med det du kaller late kyr dersom kraftfôr i robot blir tildelt.

Link to comment
Share on other sites

Guest Magne_1

Først litt om vårt opplegg.

Investerte i en JF VM12 stasjonærblander (selges nå som Mullerup MWM og er malt gul)

Da vi har kraftforstasjoner/aut. kraftforvogni fjøset lager vi pr. idag kun en PMR blanding tilsatt min/vit.

Har både melkeku, ungdyr og ammekyr i samme fjøs.

Fyller all den silo (finsnittet), vi skal bruke i løpet av en dag i blanderen og den mengde halm vi ser det er behov for å avbalansere magen til melkekyrne. Da vi hat tatt ut nok blanding til kveld og morgen for melkekyrne fyller vi på med mere halm som gis til de andre dyrene.

Ellers regulerer vi forbehovet ved hjelp av kraftforvognen- opp til 3.5 kg til oksene. Hadde ifjor en gj.snitt tilvekst på 659g. Ser bedre ut i år. Melk ca 9400 EKM.

Er godt fornøyd med løsningen, men ville ved et nybygg valgt TMR, enten ved hjelp av vanlig fullforblander eller Mullerup sitt fullautomatiske system.

 

Et par andre ting:

Tror det er vertikalblandere og ikke Cormall som har enfyllingsgrad på 90%.

Skal det blandes 4-5 rundballer vil det ved høy ts% være for lite med en vertikalblander på 12m3. Du må minimum ha 18.

Vanlige snegleblandere har en svært lav fyllingsgrad da de blander etter muldvarpprinsippet.

Keeanan er uegnet til rundballer.

 

Vedlikehold av blander:

Har gjennom de 5 år vi har hatt blanderen kjørt igjennom den i overkant av 10.000 m3 silo og halm. Først i år måtte de tre nederste knivene skiftes- var da helt slitt ned. Snegl er slitt ca 3-4mm. Annet vedlikehold har kun vært skifte av olje og smøring av pto-aksel og veieceller.

 

Personlig vil jeg anbefale JF/Mullerup da de produseres av høystyrkestål som har over 3 ganger lengre levetid enn ST 52 som benyttes av andre fabrikater. De har også lang erfaring og har 1/3 av det danske markedet.

 

Til sist forstår jeg ikke hvorfor dere ikke ønsker litt ekstra plass i forsentralen. Å sette på 2 ekstra stålspær koster da ikke allverden.

Det er iallefall veldig kjekt å kunne ta inn noen paller med kalvekraftfor, min/vit, flis/torvstrø noen halmballer og evt rundballer til et par dager etc.

Link to comment
Share on other sites

Guest Martinus_1

hei du kjs!!!

no legg ej mej snart ned å grine!!

 

du snakka no i vertfall so du he peiling, men det kan ej avkrefte med det same..

 

før det fyrste so he du ikkje peiling på drifta våra eller fjøsen!

 

viss du trur att det e nåk med en blandar på 10 m3 so lykke til..då he du virkelig opptimist, å att det er nåke stor pris forsjell er de heller ikkje.

 

so var det det med 1,5 tima, e det virkeligt nåke betre med fullfor!! det e no sei likt det!!!kansje verre i å med at dei er meir avhengige av det!!

å ja der er tilgjengligt for 24 tima i døgne å inngen kamp..

 

so var det kraftfor i grovfordet. før det fyrste so har oss hat kyr som har våre opp i 62 liter som har teke kalv på fyrste forsøket å lagt på sej.. vi har og drøvtyggings registrering på roboten, å der e ikkje akurat mykje advarsla...

å grovfordet er av topp kvalitet, nesten før bra, men då bruker vi nåkre som ikkje er so bra enten før eller etter den balen, er ballane godt ensilert spis dei det meste bra..

vi har heller ikkje våre plaga med ubalanse i vomma.

vi har hatt høg ytelse i mange år å det e i vertfall ikkje eit triks i å ha feite dyr.. å viss du trur at en tener penger på å gløyme heilheita i buskapen tek du grundigt feil, ka koster det å over fore halve laktasjone då?

ein skal ikkje berre få nåkre ekstreme å so gløyme resten(he du hørt om han som pissa i på henda på grunn av at han fraus, han fraus meir etter på før å seie det slik).

å ka skal en med vekt om ein ikkje kan fore kyra mindre?(ho fæ fortsatt fri tilgang til fullfordet)

å ho må få litt før å bli låkka til roboten.

 

å når det gjelder late kyr

vi henter ikkje ei einaste kyr so det er sakt.

men ej veit til å med om en fjøs som har delaval med planlagt styring som kaver med late kyr som er feite, dei har fullfor, viss ej kyr fæ dekt enerski nevået i fullfordet er det ikkje sug etter kraftfor i roboten eller kravtforautomatane.

å kyrne kjem ikkje til roboten på grunn av melking men dei kjem på grunn av dei er sugne på energi!!!(kravtfor)

å du seie no sjølv at ein må gi litt kraftfor i roboten.

du høyrest kansje fint ut på papiret men ej kan karatere att det ikkje fungerer so godt i praksis.

såg i bondevenne i dag der var det en som melket to ganger om dagen å ga dei vanligt godt snittet for å hadde 10800..

men ej e for all del ikkje bastante i alle saman henger.( ein blir aldrigt utlært, den som trur det er kjørt!!!)

Link to comment
Share on other sites

Guest Magne_1

Det må ihverfall være et svært godt tilbud KJS referer til,da vi betalte 260.000 for vår JF VM 12 i 2003,

Men JF (mullerup) leverer blandere på 14m3 med en sengl. Blander på tilsvarende størrelse men med 2 blandesnegle koster ihverfall godt over 300.000

Link to comment
Share on other sites

Guest Vegard_1

Jeg er ikke helt eksakt sikker på prisforskjellen på anlegg med fullforblander kontra et TKS-anlegg, men den er ikke avskrekkende stor uansett.

 

Poenget og bidraget mitt i denne debatten er i alle fall at man har et mye emr allsidig anlegg med en fullforblander i forhold til det man får med TKS sitt system.

 

Sjøl har vi lagt oss på ei mye enklere linje. Har en skinnegående Serigstad rudballekutter som vi kjører manuelt (forer melkekyrne før og etter melking, og ungdyra en gang i døgnet) og ei ombygd avlesservogn som står som reservoar for siloblokkene. Har ei avdeling med melkekyr og sinku/store kviger på ei side av forbrettet og ungdyr og okser på den andre. Bare melkekyrne som får silo, mens ungdyra får seint slått 2.slått eller 3.slått (annahver dag). Sinkyrne får restene fra kyrne pluss litt av ungdyrforet, og mye halm. Melkekyrne har og fri tilgang på halm på siste 1/4-delen av forbrettet sitt. De spiser omtrent en stor hjulgrabbklo i døgnet. (Vi legger halmballen i enden av forbrettet og triller på halmen med hjulgrabb). Det er et enkelt og billig system, men sikkert ikke optimalt i forhold til fullforblander og automatisk foring.

Link to comment
Share on other sites

Håper da prutningsmonnet fortsatt er såpass stort i norges land at mine tall er realistiske.

 

Martinus: Hvor holder du til? Hadde vært interessant å besøkt deg og fjøset ditt, om jeg fortsatt får lov.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...