Jump to content

Utleie av jord


Guest

Recommended Posts

Er det noen nye regler for hvordan avtaler om jordleie skal være nå? Hvor lenge? Hvordan avtaler skal settes opp? Noen har sagt det er det, men jeg syntes det er vanskelig å finne ut av dette. Kanskje noen her som vet dette? Tenkte å leie ut god jord her på østlandet for ca kr. 600,- da. + mva. Mister en jordbruksfradrag når en leier ut?
Link to comment
Share on other sites

Er det noen nye regler for hvordan avtaler om jordleie skal være nå? Hvor lenge? Hvordan avtaler skal settes opp? Noen har sagt det er det, men jeg syntes det er vanskelig å finne ut av dette. Kanskje noen her som vet dette? Tenkte å leie ut god jord her på østlandet for ca kr. 600,- da. + mva. Mister en jordbruksfradrag når en leier ut?
Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...
Guest Anonym

Det er nye regler for leigejord i forbindelse med tilsudd. Landbrukskontoret krever at du har skriftlig leieavtale med varighet på 10 år. Skal leieavtalen være av lengre varighet tror jeg det kreves konsesjonsbehandling. Er leieavtalen kortere har man vel egentlig ikke krav på tilskudd.

Jeg henvendte meg til landbrukskontoret i kommunen, og fikk et kontraktsforslag der.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Guest Anonym
Landbrukskontoret her i bygda sier at de 10 årene bare gjelder ved bortleie i fbm driveplikt. Hvis man overtar en eiendom så slipper man driveplikten hvis man leier bort jorda, men da kreves det 10 års kontrakt. I andre tilfeller er det fremdeles fritt fram for å leie jord for ett år om gangen.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Lita presisering\; Du slipper ikke driveplikten med bortforpaktning, men du oppfyller driveplikten.

Ellers har jeg mest tro på det siste landbrukskontoret.

Link to comment
Share on other sites

Guest johs_1
På hjemmesida til min kommune står det: Alt jordbruksareal som blir leigd bort må det dermed no setjast opp 10-årig leigeavtale for. Eksisterande avtaler for kortare tidsrom er gyldige ut avtaletida, men slike må óg leverast til kommunen. Det er eigaren av jorda sitt ansvar å levere avtale til kommunen for godkjenning, men det kan vere praktisk at jordleigar leverer avtaler for sine leigeareal samla.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Du får ikke jordbruksfradrag på utleie av jord, og i hvert fall ikke dersom jordleia er eneste inntekt du har på bruket. Da blir jordleia kapitalinntekt, og det er det ikke mulig å få jordbruksfradrag for.

Jeg mener at finansdementet må revidere denne ordningen. Det slår uheldig ut for både utleier og leietaker.

Dersom utleier mister retten til jordbruksfradrag vil det være fristende å kreve dette kompensert gjennom økt jordleiepris. I områder med stort press i leiemarkedet vil dette være ekstra prisdrivende. Ikke bra. Jeg har kjennskap til konkrete eksempler på krav om kompensasjon.

Det samme gjelder ved overgang fra samdrift med passiv part til ordinær kvoteleie av samme person. Da oppstår også problemet med bortfall av jordbruksfradrag, og krav om kompensasjon av dette.

 

600 kroner pr dekar er en høy pris. Men du får sikkert en gærning til å bite på. Lykke til!

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Dersom du kun bur på garden å leiger vekk jorda så ska du for svarten ikkje ha rett på jordbruksfradrag. Jordbruksfradrag e jo for dei som drive jordbruk. eg hadde heller ikkje leigd for 600 kr.
Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
Guest Anonym

Hva er normal pris på leie av jord til grasproduksjon på sørlandet?

 

benytter også sjangsen til å sporre om det er noen på sørlandet som har jord til leie (vest-agder eller aust-agder)

Link to comment
Share on other sites

Guest Blåtass_1
Ifølge statistikkene til SLF fra 0 til 300 kroner målet for god jord, 0 til 100 for dårlig jord. Snittet ligger på henholdsvis 150 og 50 kroner målet når det gjelder grasdyrking på Sørlandet/Telemark.
Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
Guest kjongard_1

Fint og flatt oppdyrka mark og lett tilkomst med traktor. Kjørevei

ca 500m. Hva er den riktige leien for ca 30 mål jord til grasproduksjon?

Kan noen svare meg på det. Er det 100kr pr. mål eller mere?

Link to comment
Share on other sites

  • 6 years later...

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...