Jump to content

Jordleieavtale og pris


MartinB_1

Recommended Posts

Hei!

 

Vi kjøpte en gammel går senhøsten 2013, og flyttet inn høsten 2014 etter totalrenovering. Til gården hører det 89,5daa dyrka mark, som var forpaktet bort til en nabo. Foreløpig har det vært en muntlig aksept på at han skulle fortsette å ta seg av jorda for gressdyrking.

 

Jeg ønsker å få laget en kontrakt for leie av jorda, men er litt usikker på mal for å lage kontrakt, samt hva man kan forvente å ta for jordleia. Det er god matjord, som han har hatt gressproduksjon på i 6-7 år i Sørum kommune. Hva er innenfor akseptabel jordleiepris pr daa, og er det noen som har en god kontrakt jeg kan benytte meg av ?

 

Vi har noen langtidsplaner på å bruke deler av jorde selv etterhvert, og leser noe om at en jordleieavtale må være på minst 10 år. Nå har han hatt jorda lenge allerede, men må vi lage jordleieavtale på 10 nye år for at et skal være gjeldende? Hvem og hva mister leier eller eier om man tar mindre enn 10 år, eller mer enn 10 år ?

 

Håper noen kan svare enkelt og forstålig for en som er ganske ny på dette området.

 

Mvh,

Martin

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

hei

for at han skal kunne investere litt i eiendommen sin og maskiner og utstyr så må du skjønnet at han og alle andre som leie bør være sikkre på at de kan produsere og ha et inntektsgrunnlag på jorda i en del år.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Det var da voldsomt så bekymra dere var for jorda til han som forpakter den da..

 

Legg merke til hva han skriver, han ønsker å sette opp en kontrakt, så det blir oversiktlig for både han som forpakter den og eiger, ikke ta i fra han jorda..

 

http://gardsdrift.no/Ressurser/Dokumenter/Jordleieavtale

 

Det er det samme hver gang noen snakker om at de ønsker å drive sin egen jord, en haug med folk som er bekymra for den stakkars forpakteren, og ingen forståelse for den andre part...

 

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Kan dere ikke bare lage en kontrakt på 10 år, men at du har oppsigelsesrett dersom du starter med egen produksjon? Vil tro at landbrukskontoret bifaller dette.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Her er en side med noen priser: https://www.slf.dep.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/jordleiepriser/statistikk

 

 

Det er som det skrives over, prisen avgjøres noe på grunnlag av arrondering og jordkvalitet og hva som dyrkes der. Som det fremgår av prisene på siden varierer de mye.

Prisen kan jo også avspeiles i etterspørsel på jord, er det ingen andre intresenter kan det være greit og ikke gå for høyt. Det kan da hende at det ikke blir interesant å leie. Da ender man opp med at jorden ikke holdes i hevt og gror igjen.

Det kan da bli dyrere i lengden en at noen drifter jorden.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...
Guest Arnt Stavset

Hei!
Vi har nettopp kjøpt et småbruk med konsesjonsplikt der det ble inngått en leieavtale på dyrkamarka (ca 35 dekar, litt korn og litt gress). Gyldighet i 10 år, og er uoppsigelig fra eier sin side, og med 1 års oppsigelsesfrist hos forpakter på nabobruket.

Vi har noen hester som vi vil ha beite til ikke så veldig langt fra huset. Vi har ikke snakket med forpakter enda, da vi akkurat har kjøpt. Er dette umulig å få til, så lenge han leier de neste 10 åra? Dumt å ha en gård der vi ikke kan ha to hester som går å beiter... skulle også hatt for til vinteren..

Link to comment
Share on other sites

Guest Jon Bonde

Avtalen er vel gyldig, og jeg regner også med at dette var en kjent heftelse ved eiendommen når dere kjøpte. I praksis er dette noe dere bare må ta opp med naboen, og se om dere kan finne en løsning. På lang sikt er det sikkert best å ha et godt naboskap. I mange tilfeller vil det være liten prisforskjell i å kjøpe vinterfôr ferdig lagt i ball, kontra å leie inn mannskap til å kjøre slått på relativt små arealer. For mange vil det være en bedre løsning å leie ut jorda og heller bruke leieinntektene til å kjøpe tilbake fôr.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...