Jump to content

Jordbruksforhandlingene 2012


Recommended Posts

Guest Magne_1

Støtter deg 200% Rune.

Personlig mener jeg at Bondelaget ligner på et småbrukerlag/hobbyfagforening som jobber mer for hobbybonden + de som kun er medlem for agrolavtalen og har helt glemt av den aktive bonden som satser på landbruket og som ønsker å være bonde i fremtiden.

 

Er også mange her i området- Bodø med nabokommuner med noen få sau og litt jord som soper inn 40-50.000 i tilskudd. For ikke å glemme alle de med hest, grønn omsorg etc.

kan jo også nevne naboen som er maskinselger på FK- som blant annet låner alt utstyr gratis- kaller det demokjørt..., kun bruker 4-5 storsekker med kunstgjødsel på 150 da jord sier jo sitt.

 

Skjer det ikke noe endring snart bør vi danne et nytt faglag.

 

mvh magne

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 54
  • Created
  • Last Reply
Guest Peter_Raugland_1

Takk for tilliten Idefox, jeg setter stor pris på den.

 

 

Jeg er ikke noen fan av bondeorganisasjoner (bondelaget) og det er to grunner til det. Det er ikke helt bondelaget sin skyld at de er så \&quot\;akterut\&quot\; som de er. Jeg har ikke noen kunnskaper om Bondelaget historisk sett, men jeg tror metodikken har vært ganske lik igjennom hele Bondelagets historie. Hvilket betyr å lobbe litt på tinge, holde årsmøter, prute litt på diesel og lage ei blekke om regnskapsføring. Dette har sikkert vært \&quot\;godt nok\&quot\; i flere generasjoner, og følgelig har metodikken via evolusjon vunnet frem. Jeg tror rett og slett av problemene bøndene opplever i dag ikke kan løses av bondelagets \&quot\;bremse nedgang\&quot\; metodikk. Den andre grunnen er at organisasjonsformen i seg selv, slik den er i Norge legger opp til et tankesett/handlesett som ikke fremmer organisasjonens EGENTLIGE interesser, men snarere statens interesse. Det blir selvfølgelig en helt annen og filosofisk diskusjon som ikke egentlig hører hjemme her.

 

Poenget er vel uansett dette: I alt for lang tid har støvvelen fortalt foten hvor det trykker. Det er noe fundamentalt feil når Bondelaget forsøker å fortelle Bonden hvordan ståa er, det blir som en elv som renner oppover. Det er til en hver tid bonden som skal mate informasjon om privatøkonomi, næringsøkonomi, dyrkningsforhold, trender, osv til Bondelaget lokalt, så skal Bondelaget lokalt mate det videre til Bondelaget sentralt osv. At bøndene har tillat å la Bondelaget komme å tale Regjeringens synspunkt blir helt og holdent feil.

 

Et annet punkt jeg vil påpeke er at SP ved måling i Mars kom ut på 4%. Dette er prosentvis akkurat like stort som Norges bønder (1%) og de som jobber i sekundær/teritær-næringa til Landbruket (3%). Men noe sier meg at SP ikke høster mange stemmer fra disse 4%. Mitt inntrykk er at det er mye \&quot\;slump-stemming\&quot\; på SP, fordi SP kjører en veldig \&quot\;slump-politikk\&quot\; hvor de skal være litt bondske, litt kulturelle, litt skole og litt distrikt. Dette skaper ikke en lojal velgerkrets, og når en på toppen av dette skuffer de bøndene som faktisk har stemt SP ved å kjefte på dem for at de ikke setter seg ved forhandlingsbordet så er slaget tapt.

 

Hvorfor klarer vi ikke å rendyrke en landbrukspolitikk i Norge når vi faktisk er 4-5%? Hvorfor kan ikke SP være partinøytralt og samtidig alltid tale bondens sak? Vi er vel egentlig likegyldige til om det er rødt eller blått, så lenge økonomien vår er god? På samme måte som at AP egentlig er likegyldige til om bonden tjener mye eller lite, så lenge byråkratene tjener mest!! Vi trenger et SP som ligger i SENTRUM/SENTER som har en størrelse på 4-5% og som kan være åpne begge veier for stor-politikken. Husk at 4-5% kan utgjøre totaltsett 8-10% den ene eller den andre veien i forskjell ved dannelsen av en koallisjons-regjering. Det har altså mye å si og burde være tilstrekkelig for å sikkre maktinnflytelse i lang tid fremover.

 

Mvh Peter.

ps. Som alltid enig i det Rune skriver!!

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Rune eg trur fortsatt at så lenge desse tingå e med i liste øve de så e landbruk. Hadde me komt lengre me å støtta opp om kvarandre, en å dra en aen ner. Ska du vinna en krig, må du ha orden i egne rekke. Politikarane ser og at landbruke he 1000 meinigar....

Eg og e klar øve at me bler pålagt nye ting haila tiå. Men ta KSL de e kje noge du e pålagt. He du de ikkje får du dårligare pris på de du levere t samvirke. Samvirke ska jo ver kjempe bra for oss bønne???

Villsau, å sei dette e uproduktivt. de bler fail de e faktisk beide så ingen andre dyr klare å udnytta, å dei holde i vertfall beidå ved lige.

Lama e der og dei så har å levere slakt te hotell å jer goe pengar. Nisje passe ikkje for adle, men me trenge ikkje snakka negativt om de forde.

Ta pelsdyr, hørre lide om at de ikkje ska ver me. men pels trenge me helle strengt tatt ikkje, å eg kjenne ingen så ede de helle.

Ammekyr, me for ei ku i 1år for 1 kalv me kan slakta neste år. Ta nyttå i dette kontra gris?

Eg trur helle me ska dra fram dei så drive me grønn omsorg. Bruga den positive siå me dette for de de e vert.

Link to comment
Share on other sites

Guest callme_1
Man kan vel ikke sammenligne kraftforbasert svin-/fjørfeproduksjon med grovforbasert kjøttproduksjon slik uten videre
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Lurer på om folk fortsatt er fornøyd med aksjonene i forbindelse med bruddet. Hadde de ikkje vert for nasjonen har få saker ville det ikkje vert mulig å finne stoff om dette i nettaviser. Uten sjølv å søke på gammle saker.

Andre stjeler all oppmerksomhet med streik. Det er kun mulig med sammhold. noe som er total mangelvare i landbruket.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.


×
×
  • Create New...